Діагностика рівня вихованості учнів

Опис документу:
На допомогу ЗДВР

Відображення документу є орієнтовним і призначене для ознайомлення із змістом, та може відрізнятися від вигляду завантаженого документу. Щоб завантажити документ, прогорніть сторінку до кінця

Перегляд
матеріалу
Отримати код Поділитися

Анкета для учнів 1-2 класудля учащихся 1 -2 класса

Критерії (показники вихованості)

Оцінка одним із батьків

Оцінка вчителем

Середній бал (підсумкова оцінка)

Любознательность Допитливість

Проявляет интерес к учебе Виявляє інтерес до навчання

23 45 23 45

2 3 45 2 3 45

Любит читать, слушать Любить читати, слухати

23 45 23 45

2 3 45 2 3 45

Нравится выполнять задания, рисовать Чи подобається виконувати завдання, малювати

23 45 23 45

23 45 23 45

Нравится получать хорошие отметки Чи подобається отримувати хороші оцінки

23 45 23 45

2345 2345

Средний балл Середній бал

Отношение к школе Ставлення до школи

Выполняет правила для учащихся Виконує правила для учнів

2 3 45 2 3 45

2 3 45 2 3 45

Добр в отношении с людьми Добрий у відношенні з людьми

2 3 45 2 3 45

2 3 45 2 3 45

Участвует в делах класса Бере участь у справах класу

2 3 45 2 3 45

2 3 45 2 3 45

Средний балл Середній бал

Прилежание, трудолюбие Старанність, працьовитість

Старается в учебе Намагається в навчанні

2 3 45 2 3 45

2 3 45 2 3 45

Помогает другим в делах Допомагає іншим у справах

2 3 45 2 3 45

2 3 45 2 3 45

Обращается за помощью сам Звертається по допомогу сам

2 3 45 2 3 45

2 3 45 2 3 45

Помогает в семье выполнять домашнюю работу Допомагає в сім'ї виконувати домашню роботу

2 3 45 2 3 45

2 3 45 2 3 45

Любит дежурить в классе Любить чергувати в класі

2 3 45 2 3 45

2 3 45 2 3 45

Помогает учителю Допомагає вчителю

2 3 45 2 3 45

2 3 45 2 3 45

Средний балл Середній бал

Бережное отношение к прирДбайливе ставлення до природи

К земле До землі

2 3 45 2 3 45

2 3 45 2 3 45

К растениям До рослин

2 3 45 2 3 45

2 3 45 2 3 45

К животным До тваринам

2 3 45 2 3 45

2 3 45 2 3 45

Средний балл Середній бал

Красивое в жизниГарне в житті

Аккуратен в делах Акуратний у справах

2 3 45 2 3 45

2 3 45 2 3 45

Опрятен в одежде Охайний у одязі

2 3 45 2 3 45

2 3 45 2 3 45

Любит красивое вокруг себя Любить гарне навколо себе

2 3 45 2 3 45

2 3 45 2 3 45

Вежлив в отношении с людьми Чемний у відношенні з людьми

2 3 45 2 3 45

2 3 45 2 3 45

Средний балл Середній бал

Отношение к сеСтавлення до себе

Умеет управлять своим поведением Вміє керувати своєю поведінкою

2 3 45 2 3 45

2 3 45 2 3 45

Соблюдает санитарно-гигиенические правила ухода за собой Дотримується санітарно-гігієнічних правил догляду за собою

2 3 45 2 3 45

2 3 45 2 3 45

Нет вредных привычек Немає шкідливих звичок

2 3 45 2 3 45

2 3 45 2 3 45

Средний балл Середній бал

Примечание: • обведите кружком балл, которым оценивается качество учащегося. Примітка: • обведіть бал, яким оцінюється якість учня. • 5 - качество проявляется всегда; 4 - качество проявляется часто; 3 - качество проявляется редко; 2 - качество не проявляется никогда. • 5 - якість виявляється завжди; 4 - якість виявляється часто; 3 - якість виявляється рідко; 2 - якість не виявляється ніколи

Анкета для учащихся 3-5 классов для учнів 3-5 класу

Критерии (показатели воспитанности) Критерії (показники вихованості)

Оценка родителя Оцінка батька

Оценка учителя Оцінка вчителя

Средний балл (итоговая оценка) Середній бал (підсумкова оцінка)

Любознательность Допитливість

Проявляет интерес к учебеВиявляє інтерес до навчання

23 45 23 45

23 45 23 45

Любит читать, слушатьЛюбить читати, слухати

23 45 23 45

23 45 23 45

Нравится выполнять задания, рисоватьПодобається виконувати завдання, малювати

23 45 23 45

23 45 23 45

Нравится получать хорошие отметкиПодобається отримувати хороші оцінки

23 45 23 45

23 45 23 45

Средний балл Середній бал

Отношение к школе Ставлення до школи

Выполняет правила для учащихся Виконує правила для учнів

23 45 23 45

23 45 23 45

Добр в отношении с людьми Добрий у стосунках з людьми

23 45 23 45

23 45 23 45

Выполняет правила внутреннего распорядка Виконує правила внутрішнього розпорядку

23 45 23 45

23 45 23 45

Участвует в делах класса и школыБере участь у справах класу і школи

23 45 23 45

23 45 23 45

Средний балл Середній бал

Прилежание, трудолюбие Старанність, працьовитість

Старается в учебе Намагається в навчанні

23 45 23 45

23 45 23 45

Помогает другим в делах и сам обращается за помощью Допомагає іншим у справах і сам звертається за допомогою

23 45 23 45

23 45 23 45

Самостоятелен Самостійний

23 45 23 45

23 45 23 45

Помогает в семье выполнять домашнюю работуДопомагає в сім'ї виконувати домашню роботу

23 45 23 45

23 45 23 45

Любит дежурить в классе Любить чергувати в класі

23 45 23 45

2 3 45 2 3 45

Помогает учителю Допомагає вчителю

23 45 23 45

2 3 45 2 3 45

Средний балл Середній бал

Бережное отношение к природе Дбайливе ставлення до природи

К земле До землі

23 45 23 45

2 3 45 2 3 45

К растениям До рослин

23 45 23 45

2 3 45 2 3 45

К животным До тварин

23 45 23 45

2 3 45 2 3 45

Средний балл Середній бал

Красивое в жизни Гарне в житті

Аккуратен в делах Акуратний у справах

23 45 23 45

2 3 45 2 3 45

Опрятен в одежде Охайний у одязі

23 45 23 45

2 3 45 2 3 45

Любит и ценит красивое вокруг себя Любить і цінує красиве навколо себе

23 45 23 45

2 3 45 2 3 45

Вежлив в отношении с людьми Чемний у відношенні з людьми

23 45 23 45

2 3 45 2 3 45

Средний балл Середній бал

Отношение к себе Ставлення до себе

Умеет управлять своим поведением Вміє керувати своєю поведінкою

23 45 23 45

2 3 45 2 3 45

Соблюдает санитарно-гигиенические правила ухода за собой Дотримується санітарно-гігієнічні правила догляду за собою

23 45 23 45

2 3 45 2 3 45

Заботится о своем здоровье Піклується про своє здоров'я

23 45 23 45

2 3 45 2 3 45

Умеет распределять время отдыха и учебных занятий Вміє розподіляти час відпочинку та навчальних занять

23 45 23 45

2 3 45 2 3 45

Нет вредных привычек Немає шкідливих звичок

23 45 23 45

2 3 45 2 3 45

Средний балл Середній бал

Примечание: • обведите кружком балл, которым оценивается качество учащегося. • 5 - качество проявляется всегда; 4 - качество проявляется часто; 3 - качество проявляется редко; 2 - качество не проявляется никогда. Примітка: • обведіть бал, яким оцінюється якість учня. • 5 - якість виявляється завжди; 4 - якість виявляється часто; 3 - якість виявляється рідко; 2 - якість не виявляється ніколи.

Анкета для учащихся 6-9 класса для учнів 6-9 класів

Критерії (показники вихованості)

Я оцінюю себе

Оцінка одним із батьків

Оцінка вчителем

Середній бал (підсумкова оцінка)

Любознательность Допитливість

Познавательный интерес к учебе Пізнавальний інтерес до навчання

23 45 23 45

2 3 45 2 3 45

23 45 23 45

Мне нравится учиться Мені подобається вчитися

23 45 23 45

2 3 45 2 3 45

23 45 23 45

Я сообразительный Я кмітливий

23 45 23 45

2 3 45 2 3 45

23 45 23 45

У меня развита речь У мене розвинена мова

23 45 23 45

2 3 45 2 3 45

23 45 23 45

Мне нравится выполнять задания Мені подобається виконувати завдання

23 45 23 45

2 3 45 2 3 45

23 45 23 45

Средний балл Середній бал

Отношение к школе, обществуСтавлення до школи, суспільства

Я выполняю правила для учащихся Я виконую правила для учнів

23 45 23 45

2 3 45 2 3 45

23 45 23 45

Я выполняю устав школы Я виконую статут школи

23 45 23 45

2 3 45 2 3 45

23 45 23 45

Я следую нормам и правилам человеческого общежития Я дотримуюся норм і правил людського співжиття

23 45 23 45

2 3 45 2 3 45

23 45 23 45

Я добрый в отношении с людьми Я добрий у відносинах з людьми

23 45 23 45

2 3 45 2 3 45

23 45 23 45

Я участвую в делах класса, школы Я беру участь у справах класу, школи

23 45 23 45

2 3 45 2 3 45

23 45 23 45

Средний балл Середній бал

Прилежание, трудолюбие Старанність, працьовитість

Я стараюсь учиться хорошоЯ намагаюся вчитися добре

23 45 23 45

2 3 45 2 3 45

23 45 23 45

Я помогаю другим в делахЯ допомагаю іншим у справах

23 45 23 45

2 3 45 2 3 45

23 45 23 45

Я обращаюсь за помощью сам Я звертаюся за допомогою сам

23 45 23 45

2 3 45 2 3 45

23 45 23 45

Помогаю в семье выполнять домашнюю работу Допомагаю в сім'ї виконувати домашню роботу

23 45 23 45

2 3 45 2 3 45

23 45 23 45

Люблю дежурить в классе Люблю чергувати в класі

23 45 23 45

2 3 45 2 3 45

23 45 23 45

Помогаю учителю Допомагаю вчителю

23 45 23 45

2 3 45 2 3 45

23 45 23 45

Средний балл Середній бал

Бережное отношение к природе Дбайливе ставлення до природи

Бережливость к земле Бережливе ставлення до землі

23 45 23 45

2 3 45 2 3 45

23 45 23 45

Бережливость к растениям Бережливе ставлення до рослин

23 45 23 45

2 3 45 2 3 45

23 45 23 45

Бережливость к животным Бережливе ставлення до тварин

23 45 23 45

2 3 45 2 3 45

23 45 23 45

Средний балл Середній бал

Красивое в жизни Гарне в житті

Аккуратен в делах Акуратний у справах

23 45 23 45

2 3 45 2 3 45

23 45 23 45

Опрятен в одежде Охайний в одязі

23 45 23 45

2 3 45 2 3 45

23 45 23 45

Люблю красивое вокруг себя Люблю красиве навколо себе

23 45 23 45

2 3 45 2 3 45

23 45 23 45

Вежлив в отношении с людьми Чемний у стосунках з людьми

23 45 23 45

2 3 45 2 3 45

23 45 23 45

Посещаю кино, театр, выставки, бываю в парке... Відвідую кіно, театр, виставки, буваю в парку ...

23 45 23 45

2 3 45 2 3 45

23 45 23 45

Средний балл Середній бал

Отношение к себе Ставлення до себе

Умею управлять своим поведением Умію управляти своєю поведінкою

23 45 23 45

2 3 45 2 3 45

23 45 23 45

Соблюдаю санитарно-гигиенические правила ухода за собой Дотримуватися санітарно-гігієнічні правила догляду за собою

23 45 23 45

2 3 45 2 3 45

23 45 23 45

У меня нет вредных привычек У мене немає шкідливих звичок

23 45 23 45

2 3 45 2 3 45

23 45 23 45

Забочусь о здоровье Дбаю про здоров'я

23 45 23 45

2 3 45 2 3 45

23 45 23 45

Умею организовать свое время Вмію організувати свій час

23 45 23 45

2 3 45 2 3 45

23 45 23 45

Средний балл Середній бал

Примечание: • обведите кружком балл, которым оценивается качество учащегося. • 5 - качество проявляется всегда; 4 - качество проявляется часто; 3 - качество проявляется редко; 2 -качество не проявляется никогда. Примітка: • обведіть бал, яким оцінюється якість учня. • 5 - якість виявляється завжди; 4 - якість виявляється часто; 3 - якість виявляється рідко; 2-якість не виявляється ніколи

Закінчивши анкетування та підрахувавши все що потрібно, класний керівник заносить сумарний рейтинговий бал у карту вихованості учня

Таблица 5 Таблиця 5Карта воспитанности учащихся   класса, школа № 119 Карта вихованості учнів ____ класу, ______________школа

Фамилия, имя ученика Прізвище, ім'я учня

Любознательность Допитливість

Отношение к школе Ставлення до школи

Прилежание, трудолюбие Старанність, працьовитість

Бережное отношение к природе Дбайливе ставлення до природи

Красивое в жизни Гарне в житті

Отношение Ставлення до себе

к

Рейтинг Рейтинг (суммарный балл) (сумарний бал)

Указывается средний балл по каждому показателю Вказується середній бал по кожному показнику

1 1

2 2

3 3

4 4

5 5

6 6

7 7

8 8

9 9

10 10

11 11

12 12

Уровни воспитанности (в %) Рівні вихованості (у %)

Высокий (от 4 до 5 баллов) Високий (від 4 до 5 балів)

Средний (от 3 до 4 баллов) Середній (від 3 до 4 балів)

Низкий (от 2 до 3 баллов) Низький (від 2 до 3 балів)

Отрицательный (от 1 до 2 баллов) Негативний (від 1 до 2 балів)

Карта воспитанности заполняется каждый год после обработки анкет и хранится в папке с личными делами учащихся.

Алгоритм обработки материалов

Алгоритм обробки матеріалів

Составить таблицу обобщенной информации по вопросу «Уровень воспитанности учащихся в школе; классСкласти таблицю узагальненої інформації з питання «Рівень вихованості учнів у класі».

В таблицу вносятся средние баллы по каждому показателю. У таблицю вносяться середні бали по кожному показнику.

Таблица 1 Таблиця 1 (для учнів 1-2 класів)«Уровень воспитанности учащихся» «Рівень вихованості учнів»_____класс , школа _______ клас

№ п/п

Критерії вихованості

Прізвище, ім’я учнів класу

Загальна кількість балів

К

Середній показник

Іванов

Петрова

1

Допитливість

2

Ставлення до школи

3

Старанність, працелюбність

4

Бережливе ставлення до природи

5

Ставлення до красивого в житті

6

Ставлення до себе.

Корисні звички

Разом

-ть балів у конкретного учня)

ТТаблиця 2 «Уровень воспитанности учащихся» (для учнів 3-5 класів) «Рівень вихованості учнів» ___класс , школа №119 клас

№ п/п

Критерії вихованості

Прізвище, ім’я учнів класу

Загальна кількість балів

% від загальної кількості балів

Іванов

Петрова

1

Допитливість

2

Ставлення до школи

3

Ставлення до праці

4

Ставлення до природи

5

Естетичний смак

6

Ставлення до себе.

Разом

-ть балів у конкретного учня)

Примечание:  Таблица составлена для 3-5 классов.

Таблица 3 Таблиця 3 «Уровень воспитанности учащихся» (для учнів 6-9 класів) «Рівень вихованості учнів» __класс , школа №119 клас, школа______

№ п/п

Критерії вихованості

Прізвище, ім’я учнів класу

Загальна кількість балів

% від загальної кількості балів

Іванов

Петрова

1

Допитливість

2

Ставлення до суспільства, влади

3

Ставлення до праці

4

Ставлення до природи

5

Естетичний смак

6

Ставлення до себе.

Разом

-ть балів у конкретного учня)

Таблица 4

Таблиця 4
Обобщенные результаты уровня воспитанности учащихся ___________________классоУзагальнені результати рівня вихованості учнів _____класів школи_________

№ п/п

Критерії вихованості

класи

Загальна к-ть балів

К

Середній показник

1

Допитливість

2

Ставлення до школи

3

Старанність, працелюбність

4

Бережливе ставлення до природи

5

Ставлення до красивого в житті

6

Ставлення до себе Корисні звички

Разом

ількість балів у конкретного учня)

Таблицы 1-3 заполняются и анализируются учителем. Таблица 4 заполняется завучем. Таблиці 1-3 заповнюються і аналізуються вчителем. Таблиця 4 заповнюється завучем.

Алгоритм действий Моніторинг рівня вихованості учнів 10-11 класів

Для проведення моніторингу використана методика М. І. Шилової. Школярів потрібно оцінювати за ознаками та рівнями сформованих якостей (від високого рівня до неприпустимого).

Ознакою високого рівня вихованості є наявність стійкої і позитивної самостійності у діяльності та поведінці поряд з проявом активної громадської, громадянської позиції (варіанти відповідей з балом – 3).

Для середнього рівня вихованості властиві самостійність, прояв саморегуляції та самоорганізації, хоча активна громадська позиція ще відсутня (варіанти відповідей з балом – 2).

Низький рівень вихованості характеризується слабким, ще нестійким досвідом позитивної поведінки, яка регулюється в основному вимогами старших та іншими зовнішніми спонукачами, при цьому саморегуляція і самоорганізація ситуативні (варіанти відповідей з балом – 1).

Недопустимий рівень вихованості школяра характеризується негативним досвідом поведінки, яка насилу виправляється під впливом педагогічних впливів (варіанти відповідей з балом – 0).

Анкетування проводиться анонімно.

Учням пропонується оцінити себе за наступними напрямками:
1. Любов до Батьківщини.

2. Політична культура.
3. Правова культура.
4. Інтернаціоналізм.
5. Дбайливість по відношенню до суспільного надбання і чужої власності.
6. Ощадливість і економність по відношенню до особистої власності.
7. Успішність у навчанні і самоосвіті.
8. Інтелект.
9. Діловитість і організованість.
10. Комунікативність.
11. Готовність прийти на допомогу.
12. Тактовність, культура поведінки.
13. Здоровий спосіб життя.
14. Цілеспрямованість у самовизначенні.
15. Інформованість.
16. Почуття власної гідності.
17. Адаптованість.

У разі незгоди із запропонованими варіантами відповідей учні можуть висловити власну думку з того чи іншого питання.

Анкета для старшокласників


Шановний старшокласнику!
У ваших руках анкета, в якій ми просимо вибрати одне з чотирьох тверджень і поставити відповідний йому бал.
1. Любов до Батьківщини:
- Я цікавлюся і пишаюся історичним минулим своєї Вітчизни, переживаю теперішнє, обговорюю з товаришами свою роль у створенні його майбутнього (3);
- У мене викликає інтерес історичне минуле своєї Батьківщини, і я переживаю за його сьогодення (2);
- Я мало цікавлюся історією та культурою своєї Вітчизни (1);
- Я зневажливо ставлюся до історії і вітчизняній культурі (0).
2. Політична культура:
- Я обізнаний про суспільно-політичні події, маю власні аргументовані оцінки, обговорюю їх з товаришами (3);
- Я обізнаний про суспільно-політичні події, маю самостійні судження та оцінки з приводу деяких з них (2);
- Я недостатньо обізнаний про політичні події, найчастіше прислухаюся до оцінки і суджень інших людей (1);
- Мені байдужі політичні події (0).
3. Правова культура:
- Я знаю основні цивільні права і обов'язки, дотримуюся їх, активно працюю зі створення законів і правил шкільного життя (3);
- Я знаю основні цивільні права і обов'язки, дотримуюся більшості з них (2);
- Іноді я допускаю відхилення в дотриманні правопорядку (1);
- Я дуже часто порушують дисципліну і правопорядок (0).
4. Інтернаціоналізм:
- Я поважаю культуру і традиції інших національностей, перешкоджаю нешанобливому ставленню до них (3);
- Я виявляю інтерес і повагу до культури і традицій інших національностей (2);
- У мене не викликає інтересу культура інших національностей (1);
- Як правило, я зневажливо ставлюся до культури і традицій інших національностей (0).
5. Дбайливість по відношенню до суспільного надбання і чужої власності:
- Я бережу громадське надбання, поважаю чужу власність, стимулюю до цього інших (3);
- Я поважаю чужу власність, бережу громадське надбання (2);
- Я не дбаю про суспільне надбання і чужу власність, але й не роблю їм шкоди (1);
- Я можу завдати шкоди чужій і суспільній власності (0).
6. Ощадливість і економність у ставленні до особистої власності:
- Я бережу особисті речі, економно та розумно витрачаю грошові кошти, утримую від нерозумних витрат своїх близьких і товаришів (3);
- Я в цілому бережу особисті речі і розумно витрачаю грошові кошти (2);
- Я не особливо дбаю про заощадження своїх коштів і іноді люблю витратити зайве (1);
- Я небережливий і марнотратний (0).
7. Успішність у навчанні і самоосвіті:
- Я реалізую свої здібності в навчанні, додатково розвиваю їх поза школою, маю свої власні прийоми навчання, підтримую серед товаришів престиж знань, вмію отримувати користь з досвіду (3);
- Я в цілому успішний в навчанні, прагну самостійно вирішувати свої проблеми (2);
- Я недостатньо успішний в навчанні, часто потребую підтримки вчителів і товаришів при організації навчальної діяльності (1);
- Я не успішний у навчанні і не люблю вчитися (0).
8. Інтелект:
- Я вмію оцінювати те, що відбувається навколо, критично сприймати нову інформацію і відстоюю свою позицію в дискусіях (3);
- Я в цілому вмію оцінювати те, що відбувається навколо і сприйнятливий до нової інформації (2);
- Мені, як правило, досить складно розбиратися в тому, що відбувається, я гублюся, потрапляючи в нове оточення, а в дискусії є пасивним слухачем (1);
- Мене не цікавить те, що відбувається навколо (0).
9. Діловитість і організованість:
- Я організований і діловитий, вмію визначити своє місце в групі і в спільній діяльності, вмію включатися в нову справу, нести відповідальність, доводжу справу до кінця (3);
- Я в цілому організований, вмію працювати в групі під керівництвом інших людей (2);
- Мені важко самостійно організувати свою роботу, я, як правило, беру участь у справі під керівництвом інших (1);
- Мені, як правило, не вдається організувати свою діяльність, я не люблю що-небудь робити (0).
10. Комунікативність:
- Я люблю спілкуватися з людьми, вмію взаємодіяти з ними, здатний вирішувати конфлікти, домовлятися, розробляти і проводити різні заходи (3);
- Я люблю спілкуватися з людьми, вмію працювати в групі, але відчуваю труднощі у вирішенні конфліктних ситуацій (2);
- Я волію працювати один, тому що не завжди вмію домовлятися з людьми, а під час дискусії зазвичай мовчу (1);
- Мене дратують великі компанії, я незатишно почуваю себе в суспільстві (0).
11. Готовність прийти на допомогу:
- Я готовий прийти на допомогу практично кожному, хто її потребує, завжди намагаюся брати участь в акціях взаємодопомоги і милосердя (3);
- Я охоче йду на допомогу друзям і товаришам у вирішенні проблем (2);
- Я неохоче йду на допомогу і підтримку інших, а якщо і підтримую когось, то найчастіше «за компанію» (1);
- Мене не хвилюють чужі проблеми (0).
12. Тактовність, культура поведінки:
- Я тактовний і ввічливий у спілкуванні із старшими товаришами, схвалюю і підтримую ці якості в інших (3);
- Я в цілому тактовний і ввічливий, але спокійно реагую на безтактність інших по відношенню до оточуючих (2);
- Я ввічливий і тактовний, як правило, лише в присутності старших і педагогів (1);
- Я не намагаюся бути тактовним і ввічливим (0).
13. Здоровий спосіб життя:
- Я вважаю, що необхідно вести здоровий спосіб життя, зміцнювати своє здоров'я; я займаюся цим і залучаю своїх друзів, бо я не маю шкідливих звичок (3);
- Я в цілому веду здоровий спосіб життя, зміцнюю своє здоров'я, але не завжди можу подолати свої шкідливі звички (2);
- Я не вважаю за необхідне постійно вести здоровий спосіб життя; думаю, що іноді можна й розважитися, не звертаючи увагу на можливі негативні наслідки (1);
- Я не вважаю за необхідне вести здоровий спосіб життя в принципі; маю шкідливі звички і думаю, що вони - нормальне явище (0).
14. Цілеспрямованість у самовизначенні:
- Я вже визначився в житті, наполегливо працюю на шляху до досягнення даної мети, підтримую в самовизначенні інших (3);
- Я наполегливо працюю над собою в плані самовизначення (2);
- Я ще не визначився у життєвих планах, потребую підтримки і поради (1);
- Я не маю жодних життєвих цілей (0).
15. Інформованість:
- Я вмію отримувати інформацію за допомогою різних джерел, працювати з документами, класифікувати їх, проводити опитування, консультуватися (3);
- Я в цілому вмію отримувати інформацію, працювати з науковою літературою (2);
- Я не можу без допомоги самостійно знаходити потрібну інформацію (1);
- Я не вмію самостійно отримувати та обробляти інформацію (0).
16. Почуття власної гідності:
- Я завжди намагаюся поводитися гідно, поважаючи гідність інших (3);
- В цілому я намагаюся гідно поводитися (2);
- Я не завжди замислююся над тим, наскільки гідно веду себе (1);
- Я не дбаю про те, на скільки гідно вчинив, не думаю про те, як оцінять мої вчинки оточуючі (0).
17. Адаптованість:
- Я володію гнучкістю мислення, вмію знаходити нові рішення в проблемній, нестандартній, складній ситуації (3);
- Я намагаюся самостійно вирішувати власні проблеми, але іноді вдаюся до сторонньої допомоги (2);
- Я іноді гублюся в складній ситуації і не можу вирішити власні проблеми без підтримки інших людей (1);
- Я не вмію вирішувати власні проблеми без будь-чиєї підтримки (0).

Підсумкова Ттаблиця Карта воспитанности учащихся   класса, школа № 119

Карта вихованості учнів ____ класу

П.І.П

учня

Любов до Батьківщини

Політична культура

Правова культура.

Інтернаціоналізм.

Дбайливість по відношенню до суспільного надбання і чужої власності

.Ощадливість і економність у ставленні до особистої

власності

Успішність у навчанні і самоосвіті

Інтелект

Діловитість і організованість

Комунікативність

Готовність прийти на допомогу

Тактовність, культура поведінки

Здоровий спосіб життя

Цілеспрямованість у самовизначенні

Інформованість

Почуття власної гідності

Адаптованість

Рейтинг

(сумарний

бал)

В ___ класі навчається ____ учнів. Участь в анкетуванні взяли _____.

Високий рівень вихованості мають ____ школярів; середній - ____, низький - _____, недопустимий - ____.

Зверніть увагу, свідоцтва знаходяться в Вашому особистому кабінеті в розділі «Досягнення»

Всеосвіта є суб’єктом підвищення кваліфікації.

Всі сертифікати за наші курси та вебінари можуть бути зараховані у підвищення кваліфікації.

Співпраця із закладами освіти.

Дізнатись більше про сертифікати.

Приклад завдання з олімпіади Українська мова. Спробуйте!
До ЗНО з ГЕОГРАФІЇ залишилося:
0
4
міс.
1
8
дн.
2
1
год.
Готуйся до ЗНО разом із «Всеосвітою»!