Державний захист та родинні відносини. Родина та Сімейний кодекс

Правознавство

Для кого: 10 Клас

12.06.2019

542

5

0

Опис документу:
Вправа «Сила квітки» Посібник з освіти в галузі прав людини за участі молоді «Компас» (http//www.coe.int/uk/web/compass/flower-power/ Інструкція Поясність,що потрібно для того,щоб почувати себе повноцінною особливістю в своїй родині.
Перегляд
матеріалу
Отримати код

ДЕРЖАВНИЙ ЗАХИСТ ПРАВ ДИТИНИ В РОДИНІ

Мета: ознайомити учнів з органами захисту прав дитини, які існують в Україні, з підставами та порядком позбавлення батьківських прав, з поняттями «усиновлення», «опіка», «піклування»; удосконалювати вміння учнів аналізувати життєві ситуації з точки зору норм права, вміння складати порівняльну таблицю; виховувати розумінні важливості сімейного виховання.

Обладнання: роздаткові матеріали, ілюстративні матеріали, Сімейний кодекс України, Конституція України, Конвенція ООН про права дитини, Закон «Про охорону дитинства», Цивільний кодекс України.

Опорні терміни та поняття: опіка, піклування, усиновлення, позбавлення батьківських прав, орган опіки та піклування.

Тип уроку: комбінований

Форма уроку:  літературно-правовий журнал.

Епіграф до уроку: « Дитя моє,права дитини ти мусиш вивчити сумлінно.

Це так, потрібно, так важливо напевно знати в наші дні.

Коли з тобою справедливо вчиняють, а коли і ні.»

Хід уроку

І. Організаційний момент.

ІІ. Актуалізація опорних знань і вмінь учнів.

Фронтальне опитування

Тести.

1.     Вкажіть , правильне визначення для поняття «шлюб»:

a)     Об'єднання близьких людей;

b)    Люди, поєднані спільним побутом, правами та обов’язками;

c)     Духовний союз двох люблячих людей;

d)    Сімейний союз чоловіка і жінки, зареєстрований у порядку, визначеному законом.

2.     Закінчіть висловлювання «У шлюбі між собою не можуть перебувати …»

a)     Чоловік і жінка, молодші 18 років;

b)    Особи, які є родичами прямої лінії споріднення;

c)     Особи, які не кохають одне одного;

d)    Особи, які не отримали дозволу батьків.

3.     Вкажіть, що є обов’язковою умовою укладання шлюбу.

a)     Згода батьків;

b)    Наявність матеріальної спроможності утримувати сім'ю;

c)     Досягнення шлюбного віку;

d)    Отримання середньої освіти.

4.     Вкажіть, що належить до обов’язків подружжя.

a)     Любити одне одного;

b)    Обвінчатися в церкві;

c)     Матеріально підтримувати одне одного;

d)    Усі сімейні проблеми вирішувати разом.

5.     Вкажіть , коли реєструється шлюб.

a)     Безпосередньо після звернення із заявою про реєстрацію до РАГС;

b)    За 2 тижні;

c)     За 1 місяць;

d)    За 3 місяці.

6.     Вкажіть , коли втручання суду в сімейні справи не допускаються:

a)     При розлученні;

b)    При позбавленні батьківських прав;

c)     При розподілі майна;

d)    При плануванні бюджету сім'ї

7.     Вкажіть, що є однією з юридичних підстав для укладання шлюбу:

a)     Встановлення опіки;

b)    Встановлення піклування;взаємна згода жінки та чоловіка;

c)     Усиновлення.

8.     Закінчіть речення: «Сім'ю у випадку народження дитини може створити особа…»

a)     При досягненні 14 років;

b)    При досягненні 18 років;

c)     Незалежно від віку;

d)    При досягненні 17 років.

9.     Вкажіть хто дає дозвіл на зниження шлюбного віку:

a)     Наречена;

b)    Працівник РАГСу;

c)     Наречений;

d)    Наречений і наречена разом.

10.                       Укажіть, що не належить до особистих немайнових прав подружжя:

a)     Право на батьківство;

b)    Право залишити своє дошлюбне прізвище;

c)     Право залишити в приватній власності майно, отримане в подарунок;

d)    Право на повагу до своєї індивідуальності.

Після опрацювання тестових завдань учні обмінюються роботами для перевірки.

Виставляють отримані бали.

Робота в групах.

Розв'яжіть задачу на основі тексту та статей законодавства, проаналізуйте та аргументовано поясніть, як вона повинна бути розв’язана

1)Студент І курсу  денного відділення юридичного факультету Київського національного університету Віктор звернувся до суду з позовом на батька про стягнення аліментів на своє утримування, які той припинив надсилати в зв’язку з досягненням сином повноліття.

Чи виграє справу Віктор? Відповідь обґрунтуйте.

Як зміниться ситуація, якщо Віктор буде студентом заочного відділення й працюватиме на підприємстві «Енерготранс».

2) Мар’ян  і Наталя  вже місяць не можуть  домовитись про ім'я новонародженого  сина. Мама Наталі сказала, що вона сама зареєструє дитину.

3) Галина й Антон збираються розлучитися і не живуть разом уже пів року. Їхня донька Ганна, якій 12 років, живе з мамою. Але вона дуже любить батька і хоче жити разом з ним та його батьками. Антон готовий забрати дитину, але Галина відмовляє йому, говорячи, що вона сама знає, як їй виховувати доньку.

 

ІІІ.  Мотивація навчальної та пізнавальної діяльності.

Споконвіку основною функцією сім'ї було продовження роду й виховання дітей. Сучасні юридичні документи  називають сім'ю природним і основним осередком суспільства і вважають виховання дитини в сім'ї таким, що відповідає її інтересам.

                                                                У неньки народилося дитя .

Дитя моє! Бог дав тобі життя.

І щоб ніхто не заподіяв шкоди

Тобі малесенький громадянин, -

Бог дав закони нашому народу.

Від дня народження, від іменин –

Він твій,цей світ широкий за вікном.

Ти на життя і щастя маєш право

Під золото-блакитним знаменом

Своєї Української держави.

 

ІV. Оголошення теми та очікуваних результатів.

Після цього уроку учні зможуть:

 Називати державні органи та установи, що опікуються правами дитини;

 Оцінювати ситуації порушення прав дитини в сім'ї ;

 Розповідати про підстави і процедуру позбавлення батьківських прав;

  Розрізняти усиновлення та опіку і піклування;

 Моделювати та розв’язувати правові ситуації;

 Висловлювати судження щодо важливості і значення виховання дитини в сім'ї.

V. Вивчення нового матеріалу.

План

1.     Як держава захищає права дитини в сім'ї

2.     Що таке опіка, піклування та усиновлення.

Розповідь вчителя

Конституція та законодавство України забезпечують особливий захист дітей у сім'ї . Нормативно-правові документи України відповідають міжнародним стандартам, зокрема Конвенції про права дитини.

Держава забезпечує права дитини на належне батьківське виховання  створенням системи державного контролю та законодавством.

Пропоную розглянути нормативно-правову базу з даного питання та обговорити з учнями.

Сімейний кодекс України

Стаття 150

     6. Забороняються будь-які види експлуатації батьками своєї дитини.

      7. Забороняються фізичні покарання дитини батьками, а також застосування  ними інших покарань, які принижують людську гідність дитини.

Стаття 151.

1.     Батьки мають переважне право перед іншими особами на особисте виховання дитини…

3.Батьки мають право обирати форми і методи виховання, крім, тих, які суперечать закону,  моральним засадам суспільства.

Стаття 152. Забезпечення права дитини на належне батьківське виховання.

1.     Право дитини на належне батьківське виховання забезпечується системою державного контролю, що встановлена законом.

2.     Дитина має право противитися неналежному виконанню батьками своїх обов’язків щодо неї.

3.     Дитина має право звернутися  за захистом своїх прав та інтересів до органу опіки та піклування, інших органів державної влади, органів місцевого самоврядування та громадських організацій.

4.     Дитина має право звернутися за захистом своїх прав та інтересів безпосередньо до суду, якщо вона досягла 14 років.

Стаття 165.

1.     Право на звернення до суду з позовом про позбавлення батьківських прав мають один з батьків, опікун, піклувальник, особа, в сім'ї якої проживає дитина, заклад охорони здоров'я, навчальний заклад або інший дитячий заклад, в якому вона перебуває, орган опіки та піклування, прокурор, а також сама дитина, яка досягла чотирнадцяти років.

Закон України «Про охорону дитинства»

Стаття 10

Держава здійснює захист дитини від:

         усіх форм фізичного і психічного насильства, образи, недбалого і жорстокого поводження з нею, експлуатації, включаючи сексуальні зловживання…;

         втягнення у злочинну діяльність, залучення до вживання алкоголю, наркотичних речовин…;

         залучення до екстремістських релігійних психокультурних угруповань та течій, використання її для створення та розповсюдження порнографічних матеріалів, примушування до проституції, жебрацтва, бродяжництва, втягнення до азартних ігор тощо …

         Якщо порушуються права дитини в сім'ї ,на підставі рішення суду батьки можуть бути позбавлені батьківських прав. Зверніть увагу на статтю 165 Сімейного кодексу України, хто має право звернутись з позовом про позбавлення батьківських прав до суду.

       Якщо батьківських прав позбавлено одного з батьків, дитина передається –іншому з них, якщо –обох родичам чи органам опіки і піклування. Батьки, позбавлені батьківських прав, не звільняються від обов’язку утримувати своїх дітей. Однак вони не можуть успадкувати майно дітей, та не можуть одержати право на утримування від дитини

Прийом «Скажи мені…»   

Працюючи в парах, проаналізувати ситуації використовуючи положення законодавства. Складіть запитання і дайте відповіді на них.

1)      Батьки 11-річної Марини часто випивають, приводять додому з собою «товаришів по пляшці». Маринка зачиняється в своїй кімнаті, оскільки боїться п’яних батьків та їхніх друзів. Їй дуже важко робити уроки через постійний гамір.

2)     Батько 9-річного Сергія покинув сім'ю й ніякої матеріальної допомоги не надає. Мати Сергія не працює, вона жебракує в метрополітені й примушує Сергія стояти поруч. Якщо він відмовляється, мати лякає , що перестане годувати і вижене з дому.

Випереджаюче завдання використовуючи ігровий прийом «Юний журналіст». Написати пам’ятку для захисту прав та інтересі в гострій чи конфліктній ситуації в сім'ї

Вправа «Сила квітки»

Посібник з освіти в галузі прав людини за участі молоді «Компас»

(http//www.coe.int/uk/web/compass/flower-power/

Інструкція

Поясність,що потрібно для того,щоб почувати себе повноцінною особливістю в своїй родині.

Наприклад. Ми прагнемо дружніх сімейних стосунків . Нам необхідно попочувати себе відповідальними та бажаними в своїй родині. Почуватися попотрібними і знати,що ми можемо самореалізовуватись та розвиватись.

Кожен учасник має намалювати квітку. Представити в такому вигляді свою родину і зазначити власні потреби.

Квітка меє сім пелюсток.

Оновні потреби

Особиста безпека

Здоров я

Дружба

Гідність

Повага

Відповідальність

За допомогою розмірів пелюсток учасника необхідно відобразити,наскільки важливою для них є кожна із семи потреб.

Папір,ручки та кольорові маркери допоможуть кожній дитині намалювати восвою особисту квітку на середині паперу , залишаючи порожнє місце навколо

Пояснити малюнок і підкреслити ,чому квітка є унікальною.(5 хв.)

Далі учні пропонують свої квіточки і підкреслюють особливість своїх родин (5 хв.)

Далі все розміщують на дошці квіточки і роблять виставку

Знайомство з експонатами виставки (3 хв.)

Обговорення

Що вас здивувало, коли ви роглядвали квіти інших?

Що необхідно зробити,щоб захистити різні пелюстки? Що учасники написали на листку?

Чи є зв язок між тим, що було написано на листках та правами дитини?

Звернути увагу на розміщені на дошці статті з Конвенції прав дитини, та звернутися до них під час обговорення.

Що ви дізнались про вашу родину, та родини ваших однокласників?Як це співвідноситься з Сімейним кодексом, Конвенцією,та вашими власними поглядами.

Далі ми продовжуємо роботу в малих групах, та працюємо індивідуально з нормативно-правовими документами. Та з презентаційними картками.

Пам’ятка

Підвести підсумки на основі відповіді учнів.

2. Робота з тематичним словником.

            Опіка і піклування –засоби захисту особистих і майнових прав та інтересів дітей, які залишилися без батьківського піклування (опіка –діти до 14 років, піклування  -14 -18 років), а також повнолітніх осіб, визнаних судом недієздатними (опіка) чи обмежено дієздатними (піклування)

            Позбавлення батьківських прав –крайній засіб сімейно-правового характеру, який застосовується за рішенням суду до батьків, що не забезпечують належного виховання своїх дітей.

            Усиновлення –юридичний акт, через який вирішується питання встановлення правових, майнових і немайнових відносин, що існують між батьками і дітьми.

Робота з нормативною базою

Стаття 208. Особа, яка може бути усиновленою.

1.     Усиновленою може бути дитина.

2.     У виняткових випадках суд може постановити рішення  про усиновлення повнолітньої особи, яка не має матері, батька або була позбавлена їхнього піклування. У цьому раз суд бере до уваги сімейний стан усиновлювача, зокрема відсутність у нього дітей, та інші обставини, що мають істотне значення.

 

Стаття 211.

1.     Усиновлювачем дитини може бути дієздатна особа віком не молодша 21 року, за винятком, коли усиновлювач є родичем дитини.

2.     Усиновлювачем може бути особа, що старша за дитину, яку вона бажає усиновити, не менш як на 15 років.

    Різниця у віці між усиновлювачем та дитиною не може бути більшою ніж сорок п’ять років.

     У разі усиновлення повнолітньої особи різниця у віці не може бути меншою, ніж вісімнадцять років.

3. Усиновлювачами можуть бути подружжя…

     Усиновлювачами не можуть бути особи однієї статі.

7. Кількість дітей, яку може усиновити один усиновлювач , не обмежується.

Стаття 243. Діти, над якими встановлюється опіка, піклування.

1.     Опіка, піклування встановлюються над дітьми-сиротами і дітьми, позбавленими батьківського піклування.

2.     Опіка встановлюється над дитиною, яка не досягла 14 років, а піклування –над дитиною у віці від 14 до 18 років.

3.     Опіка, піклування над дитиною встановлюється органом опіки та піклування, а також судом у випадках, передбачених Цивільним кодексом України.

Стаття 244. Особа, яка може бути опікуном, піклувальником дитини.

1.     Опікуном, піклувальником дитини може бути за її згодою повнолітня дієздатна особа.

2.     При призначенні дитини опікуна або піклувальника органами опіки та піклування враховуються особисті якості особи, її здатність до виховання дитини, ставлення до неї, а також бажання самої дитини.

Стаття 245. Опіка та піклування над дитиною, яка проживає в закладі охорони здоров'я, навчальному або іншому дитячому закладі.

1.     Якщо дитина постійно проживає в закладі охорони здоров'я , навчальному або іншому дитячому закладі, функції опікуна та піклувальника щодо неї покладаються на адміністрацію цих закладів.

Обговорення статей Сімейного кодексу

Дитина, над якою встановлено опіку чи піклування , має право:

 На проживання в сім'ї опікуна або піклувальника;

 На забезпечення умов їй для всебічного розвитку, освіти, виховання;

 На повагу до її людської гідності;

 На збереження права користування житлом, у якому вона проживала;

 На захист від зловживань опікуна або піклувальника.

VІ. Осмислення нових знань і умінь

Прийом «Порядок перед усім»

Систематизувати матеріал порівняльної таблиці:

«Опіка» та «піклування»

Критерії для порівняння

Опіка

Піклування

Особа, над якою встановлюється

 

 

Особи, які можуть бути піклуном чи піклувальником

 

 

Випадки припинення опіки чи піклування

 

 

Інші критерії

 

 

 

VІІ. Систематизація й узагальнення нових знань і умінь.

Літературно-правовий журнал.

VІІІ. Підведення підсумків уроку.

 

ІХ. Домашнє завдання

1.   Опрацювати матеріал в підручнику с.111-117

2. Робочий зошит с. 60-62

3. Ігровий прийом «Кросворд». Користуючись додатковою літературою з теми: «Закони у житті твоєї сім'ї » скласти кросворд.

Відображення документу є орієнтовним і призначене для ознайомлення із змістом, та може відрізнятися від вигляду завантаженого документу.