Цифровий кейс вчителя як сучасна інноваційна технологія в освітньому середовищі

Опис документу:
Об’єктом вивчення в нашій випускній роботі виступають нові сучасні освітні технології. Предметом дослідження є цифровий кейс вчителя як сучасна інноваційна технологія в освітньому середовищі Метою випускної роботи є визначення поняття цифрового кейсу та доведення необхідності його використання в навчальному процесі. Означена мета зумовила постановку наступних завдань:

Відображення документу є орієнтовним і призначене для ознайомлення із змістом, та може відрізнятися від вигляду завантаженого документу. Щоб завантажити документ, прогорніть сторінку до кінця

Перегляд
матеріалу
Отримати код Поділитися

Випускна робота

ЗМІСТ

Вступ………………………………………………………………………......... 3

Розділ І. Цифровий кейс вчителя як сучасна інноваційна технологія

в освітньому середовищі ……………………………………………………. 5

Розділ ІІ Структура та вміст цифрового кейсу……………………….…... 7

2.1. Системоутворювальні та пізнавальні презентації ……….……..…... 7

2.2. Мультфільми та відеоролики ……………………………………….…. 9

2.3. Тексти …………………………………………………………………..…. 9

2.4. Інтерактив …………………………………………………………....…. 10

2.5. Фізкультхвилинки ……………………………………………..……… 10

Висновки …………………………………………………………………..…..12

Використані джерела ……………………………………………………..… 13

ВСТУП

Найважливішими завданнями реформування освіти в Україні є підготовка освіченої, творчої особистості та формування її фізичного й морального здоров'я. Сучасне покоління потребує нових знань, вмінь та компетенцій, які часто не може запропонувати освітня система. Саме тому виникла потреба в нових навчальних методах, за допомогою міжпредметного, кейсового навчання.

Об’єктом вивчення в нашій випускній роботі виступають нові сучасні освітні технології.

Предметом дослідження є цифровий кейс вчителя як сучасна інноваційна технологія в освітньому середовищі

Метою випускної роботи є визначення поняття цифрового кейсу та доведення необхідності його використання в навчальному процесі.

Означена мета зумовила постановку наступних завдань:

- охарактеризувати цифровий кейс вчителя, розкрити його суть та значення;

- визначити структуру цифрового кейсу вчителя;

- дати характеристику основних розділів цифрового кейсу

- висвітлити особливості використання цифрового кейсу на уроках;

- проаналізувати ефективність використання цифрового кейсу в практичній роботі вчителя;

- створити цифровий кейс вчителя

При опрацюванні даної теми були використані методи дослідження: аналіз наукової та методичної літератури, узагальнення та систематизація матеріалу, аналіз роботи вчителів з даного питання.

Практичне значення роботи: створення та використання цифрового кейсу забезпечує більш повну реалізацію навчального процесу, учні мають вищий рівень засвоєння знань, вмінь та навичок.

РОЗДІЛ І

ЦИФРОВИЙ КЕЙС ВЧИТЕЛЯ ЯК СУЧАСНА ІННОВАЦІЙНА ТЕХНОЛОГІЯ В ОСВІТНЬОМУ СЕРЕДОВИЩІ

Аби підготуватися до заняття, вчитель часто витрачає часу навіть більше, аніж триватиме саме заняття. Дібрати наочність, матеріали для ігор і вправ- це лише частина підготовки. А що як зібрати в одному місці різноманітні допоміжні матеріали для вчителя в одному місці?

Під час роботи з учнями ми активно використовуємо можливості сучасних цифрових технологій. Зокрема, вдаємося до так званої кейс-технології — створюємо цифровий кейс вчителя.

Цифровим кейсом ми називаємо добірку методичних матеріалів, згрупованих за темами й збережених в одному місці, приміром, у «хмарі» на Google Диску, у папці на комп’ютері чи на будь-якому електронному носії.

Визначаємо такі переваги цифрового кейсу:

 • легкість використання;

 • мобільність;

 • варіативність.

Цифровий кейс дає змогу використовувати привабливі, яскраві, динамічні матеріали; швидко змінювати картинки, аби «зачепити» і спрямувати в потрібному напрямі дитячу увагу.

Вчитель може сформувати цифровий кейс за різною тематикою та різним напрямом.

Електронні, мультимедійні підручники та посібники, інтерактивні комплекси, цифрові вимірювальні лабораторії – все це є сучасна освіта, яка допомагає нам удосконалюватися та йти в ногу з часом інформаційних технологій

Кейс-технологія (від англ. сase — портфель, валіза) —

це інтерактивна технологія для короткострокового навчання на основі аналізування реальних чи вигаданих ситуацій, спрямована не так на засвоєння знань, як на формування нових якостей і вмінь

Кейс-метод ґрунтується на принципах, які фактично змушують переглянути ролі вчителя і учня. Зобов'язання вчителя при застосуванні кейс-методу полягає в тому, щоб створити в навчальної аудиторії такі умови, які б дозволили розвинути в учнів вміння критично мислити, аналізувати, спонукати їх до того, щоб в процесі дискусії поділитися власними думками, ідеями, знаннями та досвідом. Зобов'язання учня полягає в тому, щоб збагачуючи своєю творчою енергією навчальний процес, прийняти на себе частку відповідальності за його результативність. При цьому учні повинні усвідомлювати, що вчитель знаходиться в класі для того, щоб допомогти їм, і вони мають скористатися цим у повній мірі, проте основна відповідальність за те, чому вони навчились, лежить на них.

РОЗДІЛ ІІ

СТРУКТУРА ТА ВМІСТ ЦИФРОВОГО КЕЙСУ

Матеріал для наповнення цифрового кейсу вчителя добираємо й структуруємо за тематичним принципом. Позаяк тематичний розподіл забезпечує інтеграцію різного за напрямами матеріалу й сприяє формуванню цілісного світогляду учнів на основі використання текстів.

Текстами ми вважаємо не лише літературні твори, а й мультфільми, пізнавальні фільми, презентації, тобто все, що можна обговорити разом з учнями. Завдяки обговоренню навчальна інформація стає доступнішою для сприймання дітьми. До того ж такий підхід дає змогу підвищити інтерактивність освітньої роботи, перейти від пояснювально-ілюстративного способу навчання до діяльнісного, за якого кожна дитина постає активним суб’єктом, а не пасивним об’єктом педагогічної дії. Саме тексти є основною складовою цифрового кейсу вчителя.

Групуємо дібрані матеріали за розділами

Цифровий кейс вчителя ми формуємо з таких розділів:

 • системоутворювальні та пізнавальні презентації;

 • мультфільми;

 • тексти — літературні твори, аудіоказки, казки-презентації;

 • інтерактив — інтерактивні вправи й ігри, сюжетні картини й картинки за темою, добірки тематичних карток й електронні дидактичні посібники;

 • фізкультхвилинки.

2.1. Системоутворювальна та пізнавальна презентація

Завдання будь-якої презентації — полегшити сприймання й запам’ятовування інформації за допомогою яскравих образів. Тож системоутворювальну презентацію ми створюємо за чітко визначеним алгоритмом, який дає змогу дотримуватися принципів педагогіки емпауерменту. Так, зазвичай вона містить такі елементи:

 • вправи на включення або проблемні ситуації (питання);

 • аудит — перевірка наявних знань («що я знаю й умію у цьому напрямі»);

 • асоціативна карта — аналізування зв’язків і взаємозалежностей між різними компонентами теми;

 • інформаційний блок — висвітлення інформації, якої бракувало для розв’язання проблемної ситуації;

 • блок на закріплення — виконання вправ, що передбачають застосування отриманої інформації;

 • поведінковий блок — формування певних намірів («тепер я робитиму так…»).

Залежно від теми, яку вивчаємо, деякі елементи ми можемо пропускати.

Пізнавальні презентації ми використовуємо на інформаційному етапі взаємодії, тобто під час ознайомлення учнівз темою. Ці презентації зазвичай містять відповіді на найпоширеніші дитячі запитання до теми.

В цьому розділі ми підібрали дуже цікаві відео-презентації :

 • «Перші квіти весни»,

 • «Першоцвіти весняні»,

 • «Птахи навесні»,

 • «Зміни в житті звірів навесні», а також майстер-класи до уроків мистецтва та технологій:

 • «Квітка нарцисіз паперу»,

 • «Малюємо пролісок». Добираючи матеріали цифрового кейсу ми подбали про кожний урок, на якому будемо розкривати тему тематичного тижня «Весна»

2.2. Мультфільми

Хоча мультфільми теж вважаємо текстами, виділяємо для них окремий розділ. Добираємо пізнавальні та сюжетні мультфільми, в основі яких — стандартні ситуації, у які потрапляють діти в повсякденному житті, під час спілкування з дорослими й однолітками. Такі мультфільми демонструють соціальні норми, правила, гендерні ролі, цінності й моделі поведінки. Після перегляду діти часто відтворюють найцікавіші сюжети, аби закріпити варіанти дій в тих чи тих ситуаціях.

Для вивчення теми «Весна» ми дібрали такі мультфільми, які після перегляду можна обговорювати, з яких можна розігрувати окремі сцени, до яких можна вигадувати продовження. Це, приміром, «Каю.Куди подівся сніговик?», «Лунтик. Весна настала», «Тітонька Сова.Прихід весни».

Особливої уваги ми приділили навчальним мультфільмам для розвитку мовлення, пізнавальної активності та зацікавленості учнів.

Показуємо учням пізнавальні відео : «Проростання насіння», «Розквітання квітів», «Пташиний спів» з ілюстрацією весняних птахів.

Сюжетна форма сприяє розширенню словникового запасу дітей за даною темою, допомагає розвивати увагу, уяву та творче мислення.

2.3. Тексти

Щоб ознайомити дітей з літературою, ми створили добірку літературних творів. На заняттях ми використовуємо аудіоказки, пізнавальні казки- презентації..

Стежимо за тим, аби у творах, незалежно від жанру, йшлося про добрі взаємини між людьми. Завдяки опрацюванню такої казки, мультфільму чи презентації діти зможуть навчитися загальнолюдських цінностей і суспільно прийнятних норм поведінки.

Під час самостійної роботи пропонуємо дітям слухати аудіоказки, які вони можуть обрати на власний розсуд. Це дає змогу сформувати в дітей навички робити свідомий вибір.

Для роботи над тематичним тижнем «Весна» ми дібрали такі тексти, які допоможуть вчителю розкрити зміст поняття «Весна», розширити знання учнів та розвивати зацікавленість за допомогою прислів’я та приказок, загадок, віршів та оповідань.

2.4. Інтерактив

Обов’язково формуємо до кожної теми добірку інтерактивних матеріалів, як-от інтерактивні ігри й вправи, ребуси,сюжетні картини, добірки тематичних карток й електронні дидактичні посібники. Позаяк з матеріалом, поданим у незвичній ігровій формі, дітям значно цікавіше працювати. До того ж ігрові компоненти активізують пізнавальну діяльність учнів і посилюють засвоєння матеріалу.

Так, інтерактивні ігри та вправи - це найцікавіший розділ для дітей. Тому ми намагалися підібрати цікаві дитячі навчальні та розвивальні сайти,на яких учні зможуть закріпити вивчений матеріал протягом тематичного тижня «Весна». Дуже цікавим є та допоможе розвивати мислення учнів «Генератор ребусів», музична добірка творів а також сюжетні картини за даною темою.

2.5. Фізкультхвилинки

Фізкультхвилинки — обов’язкова складова кожного заняття. Особливого значення фізкультхвилинки мають у роботі з молодшими школярами, зокрема з шестирічками.

м дуже важко висидіти весь урок. 

Аби зацікавити школярів, ми доповнюємо такі фізкультурні паузи цікавим відеорядом. Зазвичай відеозаписи фізкультхвилинок, які пропонуємо учням, містять показ відповідних рухів під музичний супровід.

Особливої уваги ми приділили зоровим розминкам (гімнастики для очей), що також досить важливо та доцільно використовувати на різних уроках.

Для опрацювання теми «Весна» ми підібрали фізкультхвилинки «Подивись на небо», «Посмішка» , «Весняна зарядка», «Ми плещемо в долоньки». Для зняття втомлюваності очей ми дібрали відео «Розминка для очей», «Зорова гімнастика».

ВИСНОВКИ

Головна суперечність розвитку системи освіти - невідповідність старих методів навчання, виховання та розвитку дітей новим умовам життя; друга - суперечність між масою нових відомостей і рамками навчально-виховного процесу; третя - суперечність старого і нового.

Об’єктом вивчення в нашій випускній роботі виступали нові сучасні освітні технології, зокрема наша творча група працювала над вивченням цифрового кейсу, як сучасною інноваційною технологією в освітньому середовищі.Інновації є суттєвим діяльним елементом розвитку освіти взагалі.

Тому у сучасному вимогливому та швидкозмінному соціально-економічному середовищі рівень освіти значною мірою залежатиме від результативності запровадження технологій навчання, що ґрунтуються на нових методологічних засадах,які розвивають діяльнісний підхід до навчання.

Таким чином можна зазначити , що інновації в освіті є невід'ємною її частиною, з розвитком суспільства та технологій ми не можемо обійтись без нововведень в освіті. Інновації в системі освіти допомагають нам краще розробити систему, завдяки якій ми зможемо передавати і засвоювати якомога більше знань, яких з часом стає дедалі більше.

Ми намагалися розкрити суть цифрового кейсу, його структуру, необхідність його використання, як основного інструменту розвитку педагогічної освіти, а також довести ефективність використання цифрового кейсу в практичній роботі вчителя.

Наша творча група переконана, що створення та використання цифрового кейсу забезпечує більш повну реалізацію навчального процесу, учні мають вищий рівень засвоєння знань, вмінь та навичок.

ВИКОРИСТАНІ ДЖЕРЕЛА

 1. Алфімов Д.В. Інноваційна освітня система: шляхи відродження // Педагогічні інновації: ідеї, реалії, перспективи: Збірник наукових праць / Ред. кол. Л.І.Даниленко та ін. - К.: Логос, 2010. - С. 158

 2. Балягіна, І. А. Нова роль викладача як важлива передумова ефективного застосування методу конкретних ситуацій [Текст] / І. А. Балягіна // Нові технології навчання. – 2003.

 3. Гушуляк, С. Кейс-уроки [Текст] : практична реалізація технології / С. Гушуляк // Школа. – 2018. – № 1. – С. 12–17.

 4. Буковська, О. Сучасні методи викладання: кейс-технологія [Текст] / О. Буковська // Математика в рідній школі. – 2018. – № 2. – С. 39–45.

 5. Вікіпедія [Електронний ресурс] /Режим доступу: https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%B5%D0%B9%D1%81-%D0%BC%D0%B5%D1%82%D0%BE%D0%B4

 6. Данильчук, Л. Використання "кейс-методу" в професійній діяльності викладача вищого навчального закладу [Текст] / Л. Данильчук // Педагогіка і психологія професійної освіти. – 2004. – № 5. – С. 66-71.

 7. Демченко, Л. Збираємо валізи [Текст] : [кейс-технології з інформатики – ефективний метод навчання мислити] / Л. Демченко // Інформатика. – 2018. – № 5. – С. 34–41. – Додатки.

 8. Кейс-технології в школі [Текст] : Що, як і навіщо // Школа. - 2018. - № 1.-С. 2-10.-160.

 9. Найкращі YouTube-канали для дітей. [Електронний ресурс]./Режим доступу: http://www. kozakorium.com/naykraschi-youtube-kanaly-dlya-ditey-ukrayinskoyu-movoyu/.

 10. Нова українська школа [Електронний ресурс]: [Веб-сайт]./Режим доступу до ресурсу: http://nus.org.ua/news/uryad-opublikuvav-novyj-derzhstandart-pochatkovoyi-osvity-dokument/

 11. Основи кейс-технологій в освітньому процесі школи[Електронний ресурс]/Режим доступу:https://www.pedrada.com.ua/article/1203-qqq-17-m2-08-02-2017-osnovi-keys-tehnology-v-osvtnomu-protses-shkoli

 12. Цифровий кейс педагога: як просто підготуватися до занять[Електронний ресурс]/Режим доступу: http://netreabcentr.at.ua/publ/metodichna_storinka/cifrovij_kejs_pedagoga_jak_prosto_pidgotuvatisja_do_zanjat/2-1-0-124

Зверніть увагу, свідоцтва знаходяться в Вашому особистому кабінеті в розділі «Досягнення»

Курс:«Воркшоп як інноваційна освітня технологія»
Швень Ярослава Леонідівна
36 годин
590 грн

Всеосвіта є суб’єктом підвищення кваліфікації.

Всі сертифікати за наші курси та вебінари можуть бути зараховані у підвищення кваліфікації.

Співпраця із закладами освіти.

Дізнатись більше про сертифікати.