Бланк оцінювання результатів навчання учнів 3 класу (до програми О.Я.Савченко)

НУШ

Для кого: 3 Клас

26.01.2021

431

47

0

Опис документу:
Бланки оцінювання результатів навчання учнів у 3 класів відповідно до індексів та результатів навчання у свідоцтві досягнень ( за програмою Савченко О.Я.). Бланк роздруковується на кожного учня, де протягом семестру записуємо результати діагностичних, практичних та дослідних робіт. Зберігається у портфоліо учня.
Перегляд
матеріалу
Отримати код

Бланк оцінювання

результатів навчання

учня/учениці ____ класу

Заставнівської гімназії

________________________________

2020/2021 навчальний рік

Вчитель: _________________________

Характеристика результатів навчання

Рівні оцінювання за результатами діагностичних робіт

ТДР1

ТДР2

ТДР3

ТДР4

ТДР5

ТДР6

ІІ семестр

Літературне читання

МОВ1

Взаємодіє з іншими усно, сприймає та використовує інформацію

МОВ2

Сприймає, аналізує, інтерпретує та оцінює текст

Українська мова

МОВ3.1

Створює письмові висловлювання. Дотримується культури оформлення робіт, загальних правил письма.

МОВ3.2

Взаємодіє письмово в онлайн просторі

МОВ3.3

Знаходить і виправляє орфографічні помилки

МОВ3.4

Аналізує та редагує власне письмове висловлювання

МОВ 4

Досліджує мовні явища, використовує знання з мови в різних життєвих ситуаціях.

Іноземна мова (англійська)

ІНО1

Сприймає іноземну мову на слух

ІНО2

Читає іноземною мовою

ІНО3.1

Висловлюється іноземною мовою

ІНО 3.2

Взаємодіє письмово іноземною мовою

Математика

МАО1

Застосовує математику для розв’язання життєвих ситуацій. Знає одиниці вимірювання довжини, маси, місткості, часу

МАО2

Сприймає, перетворює інформацію у таблицю. Розвязує задачі різних видів.

МАО3

Аналізує дані, процес та результат розв’язання навчальних і практичних задач, критично їх оцінює

МАО4.1

Класифікує, порівнює, узагальнює об’єкти, розуміє сутність арифметичних дій, частини величин

МАО4.2

Встановлює кількість об’єктів, позначає результат лічби числом, порівнює числа, величини, дроби

МАО4.3

Здійснює обчислення усно та письмово, володіє навичкою табличного множення та ділення

МАО4.4

Орієнтується на площині і в просторі

МАО4.5

Розпізнає геометричні фігури

МАО4.6

Будує геометричні фігури, конструює

МАО4.7

Вимірює величини, обчислює периметр фігур

МАО4.8

Працює з таблицями, схемами, графіками, діаграмами

Інтегрований курс «Я досліджую світ»

ПРО1

Спостерігає за навколишнім світом, експериментує, моделює

ПРО2

Розуміє, аналізує, узагальнює інформацію природничого змісту

ПРО3

Розуміє взаємозв’язки між об’єктами та явищами природи

ПРО4

Розв’язує проблемні завдання та ситуації природничого характеру

СЗО1

Турбується про здоров’я, безпеку та добробут

СЗО2

Приймає рішення з користю про здоров’я, добробуту, власної безпеки та безпеки інших осіб

СЗО3

Обирає здоровий спосіб життя

СЗО4

Демонструє підприємливість та етичну поведінку

ГІО1

Встановлює зв’язки між подіями, діяльністю людей та її результатами в часі

ГІО2

Орієнтується у знайомому соціальному середовищі, долучається до його розвитку

ГІО3

Розуміє, аналізує, узагальнює різні джерела соціальної та історичної інформації

ГІО4

Розповідає про минуле і сучасне

ГІО5

Висловлюється щодо відомих фактів історії та історичних осіб, а також про події суспільного життя

ГІО6

Поважає права і свободи свої та інших людей

ГІО7

Усвідомлює себе як громадянина України

ГІО8

Дотримується принципів демократичного громадянства

Дизайн і технології

ТЕО1

Втілює творчий задум у готовий виріб

ТЕО2

Дотримується безпеки під час виготовлення виробу, організовує своє робоче місце

ТЕО3

Ефективно та екологічно використовує природні матеріали

ТЕО4

Створює виріб, застосовуючи прості технологічні операції

Інформатика

ІФО1

Знаходить, аналізує, узагальнює та систематизує дані, критично оцінює інформацію

ІФО2

Створює інформаційні продукти та програми

ІФО3

Спілкується та співпрацює з використанням інформаційних і комунікаційних технологій та цифрових пристроїв

ІФО4

Дотримується етичних, міжкультурних та правових норм інформаційної взаємодії

Мистецтво: образотворче мистецтво

МИО1

Створює художні образи різними засобами і способами, імпровізує в різних видах мистецтва

МИО2

Сприймає, розуміє, інтерпретує твори мистецтва

МИО3

Самовиражається через художньо-творчу діяльність та різні види мистецтва

Мистецтво: музичне мистецтво

МИО1

Створює художні образи різними засобами і способами, імпровізує в різних видах мистецтва

МИО2

Сприймає, розуміє, інтерпретує твори мистецтва

МИО3

Самовиражається через художньо-творчу діяльність та різні види мистецтва

Фізична культура

ФІО1

Займається руховою активністю, фізичною культурою та спортом

ФІО2

Виконує фізичні вправи для підвищення рівня фізичної підготовленості

ФІО3

Дотримується правил безпечної і чесної гри; вміє боротися, вигравати і програвати; усвідомлює значення фізичних вправ для здоров’я, задоволення, гартування характеру; самовиражається та соціально взаємодіє

Відображення документу є орієнтовним і призначене для ознайомлення із змістом, та може відрізнятися від вигляду завантаженого документу.