Бланк оцінювання діагностичної роботи англійська мова 3-4 клас

Англійська мова

Для кого: 3 Клас

28.09.2020

3564

706

1

Опис документу:
Бланк оцінювання діагностичної роботи англійська мова 3-4 клас на семестр. Розроблений на основі Методичних рекомендації, затверджених Наказом Міністерства освіти і науки України від 16.09.2020 № 1146. Даний бланк можна зберігати в портфоліо учня. На одному бланці можна фіксувати результати чотирьох діагностичних робіт.
Перегляд
матеріалу
Отримати код

Бланк оцінювання діагностичної роботи

Мовно - літературна освітня галузь

Іншомовна освіта (англійська мова) ІНО

_______________________________________________________________________________

(ПІБ учня)

Загальні результати
навчання здобувачів освіти

Обов’язкові результати навчання
здобувачів освіти

Приклад:

Діагностична робота № 1

29.09.2020

№ завд.

позн.

№ завд.

позн.

№ завд.

позн.

№ завд.

позн.

№ завд.

позн.

№ завд.

позн.

1. Сприйняття інформації, висловленої іноземною мовою
в умовах безпосереднього та опосередкованого міжкультурного спілкування та критичне оцінювання інформації (ІНО1)

1.1 Сприймає усну інформацію (ІНО1.1)

визначає в усному повідомленні інформацію за різними завданнями на знайомі повсякденні теми

1.2 Критично оцінює усну інформацію (ІНО1.2)

розуміє зміст усного висловлювання у знайомому повсякденному контексті

2.Розуміння прочитаних іншомовних текстів різних видів
для здобуття інформації або для задоволення, використання прочитаної інформації та її критичне оцінювання (ІНО2)

2.1 Сприймає текст (ІНО2.1)

розпізнає знайомі імена/назви, слова та елементарні фрази в коротких, простих текстах

2.2 Аналізує прочитану інформацію (ІНО2.2)

визначає в тексті інформацію за різними завданнями на знайомі повсякденні теми

3.Надання інформації, висловлювання думок, почуттів та
ставлення, взаємодія з іншими особами усно, письмово та в режимі реального часу, використовуючи іноземну мову (ІНО3)

3.1 Здійснює усну взаємодію (ІНО3.1)

спілкується на добре знайомі теми, реагує на прості твердження щодо задоволення нагальних потреб та висловлює ці потреби

3.2. Усно висловлює власні думки, почуття, ставлення та позиції (ІНО3.2)

розповідає про людей, навколишній світ та побут простими, окремими фразами та висловлює своє ставлення

3.3. Здійснює письмову взаємодію (ІНО3.3)

запитує та надає особисту інформацію у письмовій формі, використовуючи прості слова, короткі речення та сталі вирази

3.4. Висловлює свої думки, почуття, ставлення та позиції письмово (ІНО3.4)

надає у письмовій формі інформацію про себе, навколишній світ, побут, використовуючи прості слова та вирази

3.5. Здійснює взаємодію в режимі реального часу (ІНО3.5)

створює в режимі реального часу прості повідомлення за допомогою кількох коротких речень

Відображення документу є орієнтовним і призначене для ознайомлення із змістом, та може відрізнятися від вигляду завантаженого документу.