Сьогодні відбулась
онлайн-конференція:
«
Освіта проти насильства: методи профілактики та алгоритми реагування
»
Взяти участь Всі події

Бінарний урок - один з інноваційних методів та інтерактивних форм навчання

Інтерактивні методи навчання

Для кого: Дорослі

06.07.2021

85

6

0

Опис документу:
Головна мета – визначення ефективних форм проведення уроків для розвитку творчих здібностей та компетентності здобувачів освіт; розглянути інтерактивні форми уроків, адже основним у професійній (професійно-технічній) освіті є формування мобільного інтерактивного робітника високої кваліфікації, здатного самостійно навчатися, професійно зростати, орієнтуватися у змінах, досягненням у застосуванні нових виробничих технологій.
Перегляд
матеріалу
Отримати код
Опис презентації окремими слайдами:
Бінарний урок - один з інноваційних методів та інтерактивних форм навчання методист Наталія ЦЮБКО
Слайд № 1

Бінарний урок - один з інноваційних методів та інтерактивних форм навчання методист Наталія ЦЮБКО

«Учень – це не посудина, яку потрібно заповнити, а факел, який слід запалити.…»
Слайд № 2

«Учень – це не посудина, яку потрібно заповнити, а факел, який слід запалити.…»

Актуальність: в сучасних умовах посилюються вимоги до якості підготовки спеціалістів. Виконання цього актуального завдання можна забезпечити на осн...
Слайд № 3

Актуальність: в сучасних умовах посилюються вимоги до якості підготовки спеціалістів. Виконання цього актуального завдання можна забезпечити на основі гармонійного поєднання і вибору оптимальних форм і методів навчання, контролю і оцінки знань учнів. Інтегровані, бінарні уроки допомагають зміцнити педагогічні колективи, поставити перед нами спільні завдання, виробити спільні дії і єдині вимоги та розширити кругозір і культуру учнів. Гіпотеза нашої роботи: якщо під час вивчення програмового матеріалу учні навчаться інтегрувати знання, розширять досвід, то це забезпечить їм можливість краще адаптуватися в сучасних умовах складного інформаційного світу. Об’єкт: розглянути інтерактивні форми уроків, адже основним у професійній (професійно-технічній) освіті є формування мобільного інтерактивного робітника високої кваліфікації, здатного самостійно навчатися, професійно зростати, орієнтуватися у змінах, досягненням у застосуванні нових виробничих технологій.

Мета: на основі систематизації та узагальнення матеріалів за темою: «Пошук ефективних шляхів і форм здійснення міжпредметних зв’язків загальноосвіт...
Слайд № 4

Мета: на основі систематизації та узагальнення матеріалів за темою: «Пошук ефективних шляхів і форм здійснення міжпредметних зв’язків загальноосвітніх предметів з предметами професійного циклу», продемонструвати всі за і проти проведення інтегрованих, бінарних уроків, їх результат з створення умов практичного застосування знань, навичок і вмінь та надання можливості учням побачити результативність своєї роботи. Суть такого навчання ґрунтується на виявленні в різних навчальних предметах однойменних елементів і поєднанні їх у якісно нову цілісність із метою створення загального образу світу.

Завдання: продемонструвати всі позитивні та негативні сторони у проведенні бінарних уроків та їх особливості в умовах освітніх вимірювань; показати...
Слайд № 5

Завдання: продемонструвати всі позитивні та негативні сторони у проведенні бінарних уроків та їх особливості в умовах освітніх вимірювань; показати нестандартну форму навчання при реалізації міжпредметних зв’язків та інтеграції з кількох предметів.

«Нікому не можна дати освіту на засадах якоїсь окремої науки, незалежно від інших наук» Я.А. Коменський Одним із питань у роботі творчих педагогів ...
Слайд № 6

«Нікому не можна дати освіту на засадах якоїсь окремої науки, незалежно від інших наук» Я.А. Коменський Одним із питань у роботі творчих педагогів стала проблема застосування на практиці нетрадиційних, нестандартних уроків. Методика пропонує безліч інтерактивних форм (типів) Ми розглянемо: бінарні уроки, інтегровані уроки. Справа за викладачем: обирати, експериментувати залежно від досвіду, бажання, можливостей та вмінь.

Бінарні уроки – це нестандартна форма навчання по реалізації міжпредметних зв’язків, це творчий підхід викладання, це креативність двох, або кілько...
Слайд № 7

Бінарні уроки – це нестандартна форма навчання по реалізації міжпредметних зв’язків, це творчий підхід викладання, це креативність двох, або кількох педагогів, яка переростає у творчий процес учнів та формує в останніх креативну компетентність. Творча взаємодія вчителя і учня забезпечує задоволення від самого процесу навчання, зацікавлення тим, що вивчається. Таке навчання сприяє залученню до співпраці всіх учнів, намагаючись донести мету діяльності в навчанні та вихованні до свідомості кожного учня, залучає до активної участі в роботі, оптимально розподіляє навантаження, заохочує активність, розвиває ініціативу. Вчить здійснювати самоаналіз та самоконтроль в своїх діях. Особливу увагу приділяє зв’язку з життям, професійною підготовкою: науковості, наочності, доступності й системності навчання. Бінарний урок вимагає великої підготовки, як викладачів, так і учнів.

Для ефективного впровадження бінарних уроків з метою реалізації міжпредметних зв’язків необхідним є поєднання застосування традиційних та нетрадиці...
Слайд № 8

Для ефективного впровадження бінарних уроків з метою реалізації міжпредметних зв’язків необхідним є поєднання застосування традиційних та нетрадиційних засобів навчання; правильне виділення міжпредметних багатопланових об’єктів за допомогою аналізу навчальних програм; раціонально організованої спільної роботи педагогів із підготовки уроку (вивчення літератури, взаємне консультування, складання спільного плану заняття,визначення глибини та об’єму розкриття навчального матеріалу, послідовності його вивчення, вибір методів та засобів навчання); узгодженості дій педагогів та учнів під час уроку.

Підготовка бінарного уроку Першим етапом у підготовці бінарних занять має бути аналіз навчальних програм з предметів. Викладачі предметів, та можли...
Слайд № 9

Підготовка бінарного уроку Першим етапом у підготовці бінарних занять має бути аналіз навчальних програм з предметів. Викладачі предметів, та можливо майстри виробничого навчання відмічають, з яких тем можна провести урок, який тип занять можна використати при цьому. Отже, на першому етапі підбираються теми, де можливі варіанти бінарних занять, намічається тип і мета заняття, час його проведення.

Другим етапом буде спільна робота викладачів з розробки плану-конспекту уроку, підготовка матеріалів заняття. На цьому етапі ставляться задачі по к...
Слайд № 10

Другим етапом буде спільна робота викладачів з розробки плану-конспекту уроку, підготовка матеріалів заняття. На цьому етапі ставляться задачі по кожному з предметів, визначається мета. При необхідності розробляється навчально-контролюючий або навчально-розрахунковий пакет.

Третій етап – це контрольний огляд і коректування розроблених матеріалів до уроку. Цей етап важливий тому, що на цьому етапі викладачі, які готують...
Слайд № 11

Третій етап – це контрольний огляд і коректування розроблених матеріалів до уроку. Цей етап важливий тому, що на цьому етапі викладачі, які готуються до бінарного заняття, повинні об’єднати свої розробки уроку. На другому етапі кожен працював над своїми задачами й проблемами, а на третьому проходить співставлення розробок кожного. Уточнюється, як і що на уроці викласти, які питання поставити, яка послідовність проведення заняття. Визначаються функції кожного викладача. На цьому ж етапі коригуються домашні завдання учням напередодні бінарного заняття по кожному з предметів.

Четвертий етап – планування бінарного заняття в розкладі занять. Це дуже важливий етап і тут можливі варіанти. Розглянемо їх. Перший варіант – на б...
Слайд № 12

Четвертий етап – планування бінарного заняття в розкладі занять. Це дуже важливий етап і тут можливі варіанти. Розглянемо їх. Перший варіант – на бінарний урок планується два уроки підряд (дві академічні години). Без різниці в якому порядку по одному уроку на кожний із предметів планується в розкладі занять, але заняття повинні бути одне за одним. Другий варіант – з урахуванням типу заняття і підготовчої самостійної роботи учнів, можливе планування одного уроку по двох предметах одночасно. Можливі різні варіанти планування в залежності від типу, мети й змісту заняття

Підготовча самостійна робота учнів може включати: складання поставленої задачі; побудова алгоритму рішення задачі; повторення матеріалу попередньог...
Слайд № 13

Підготовча самостійна робота учнів може включати: складання поставленої задачі; побудова алгоритму рішення задачі; повторення матеріалу попереднього заняття; підготовка даних.

Методика проведення бінарних уроків - Це теоретичне заняття в складі усієї групи. Бінарне заняття може проходити в такій послідовності: Урок провод...
Слайд № 14

Методика проведення бінарних уроків - Це теоретичне заняття в складі усієї групи. Бінарне заняття може проходити в такій послідовності: Урок проводять двоє викладачів, оголошують тему і мету уроку. Можлива перевірка домашнього завдання по кожному з предметів у вигляді фронтального опитування, коли кожен викладач по черзі ставить питання зі свого предмету. Можливий варіант окремого опитування, наприклад, по одному предмету програмований контроль, а по іншому – індивідуальні картки. Варіанти опитування викладачі можуть запланувати по-різному. Викладач одного предмету подає новий матеріал або здійснює узагальнення, а другий педагог залучає учнів до вирішення поставлених завдань. Підводяться підсумки заняття і ставиться задача на наступний урок.

ПЕРЕВАГИ БІНАРНИХ УРОКІВ : це нестандартна форма роботи, що посилює мотивацію учнів до навчання; формуються ключові життєві компетенції учнів; спос...
Слайд № 15

ПЕРЕВАГИ БІНАРНИХ УРОКІВ : це нестандартна форма роботи, що посилює мотивацію учнів до навчання; формуються ключові життєві компетенції учнів; спостерігається підвищення продуктивності уроку; підвищується рівень використання наочності на уроці; розвивається творчий потенціал учнів, їхні здібності до комунікативних дій, самооцінки, створюються умови для творчої самостійної роботи; встановлюються міжпредметні зв’язки; створюються комфортні умови спілкування учнів з педагогом, розширюється зміст роботи викладача: консультант, помічник, порадник, товариш, психолог… зростає роль учнів у пошуку й доборі необхідного матеріалу відповідно до теми і мети в різних джерелах: текстах художнього твору, бібліотечному фонді, періодичних виданнях, мережі Інтернету, комп’ютерних енциклопедіях, довідниках, електронних бібліотеках

Проведення бінарних уроків потребує серйозної підготовки, поєднаної з подоланням таких труднощів: не завжди теми в програмах навчальних предметів, ...
Слайд № 16

Проведення бінарних уроків потребує серйозної підготовки, поєднаної з подоланням таких труднощів: не завжди теми в програмах навчальних предметів, які варто об’єднати, сформульовано однаково, тому, виявивши спільне, теми доводиться переформульовувати; теми не завжди співпадають у часі вивчення, потрібно змінювати тематику занять, розклад уроків;

Бінарним урокам притаманні значні педагогічні можливості: учні одержують багатогранні знання про об’єкт вивчення, у них формуються вміння переносит...
Слайд № 17

Бінарним урокам притаманні значні педагогічні можливості: учні одержують багатогранні знання про об’єкт вивчення, у них формуються вміння переносити знання з однієї галузі в іншу, формуються уміння аналізувати і порівнювати складні процеси і явища навколишнього світу, що забезпечує формування цілісного сприйняття дійсності як передумови формування наукового світогляду. Ми вважаємо, що бінарні уроки роблять навчання цілісним і системним. Загальна функція уроку - цілісне формування і розвиток особистості учня на основі розвиваючого і виховного навчання. Тому, проведення бінарних уроків має оптимальний ефект у групах, у яких переважають учні з нестійкою увагою, незначним інтересом до засвоєння предмета. ВИСНОВКИ

«Учитель – професія цілодобова, а якщо ти не навчишся… захоплювати, мати творчі зацікавлення… то що ж цікавого в тобі знайдуть діти?»
Слайд № 18

«Учитель – професія цілодобова, а якщо ти не навчишся… захоплювати, мати творчі зацікавлення… то що ж цікавого в тобі знайдуть діти?»

Слайд № 19

Відображення документу є орієнтовним і призначене для ознайомлення із змістом, та може відрізнятися від вигляду завантаженого документу.