і отримати безкоштовне
свідоцтво про публікацію
Предмети »

Бінарний урок

Перегляд
матеріалу
Отримати код

Вовчанський технікум

Харківського національного технічного університету сільського господарства імені Петра Василенка

Методична розробка відкритого бінарного заняття

Тема: «Поезія 20-х.р. ХХ ст. П. Тичина — найбільший модерніст 20-х років. Literature as a kind of art. Description of a painting. London of the XX century.»

Тип заняття: комбіноване

Навчальна дисципліна: Українська література, іноземна мова

Спеціальність 071 „Облік і оподаткування” та 208 „Агроінженерія”

Курс І

Кількість навчальних годин - 2

Викладачі: D. Ph. Бондарєва Т. П., Харківська А. В.

Обговорено і затверджено

на засіданні ЦПК загальноосвітньої,

гуманітарної та соціально-економічної підготовки

Протокол № __від «__»____20__р.

Голова Ц(П)К:___________

(Підпис)

Тема: «Поезія 20-х р. ХХ ст. П. Тичина — найбільший модерніст 20-х років. Literature as a kind of art. Description of a painting. London of the XX century.»

Актуальність теми: актуальність цієї теми полягає у з’ясуванні основних причин двоїстості творчої долі талановитого поета доби Розстріляного Відродження.

Цілі розвитку особистості: виховувати гордість за художні досягнення нашого народу; сприяти усвідомленню суспільного призначення національної літератури, виховувати любов до поезії, оптимістичне світобачення, естетичний смак;

to cultivate pride for our compatriots; to develop socio-linguistic and cultural competence.

Навчальна мета: допомогти студентам зрозуміти основні тенденції української поезії 1920-х років, її «вітаїстичність», усвідомити трагізм творчої долі письменника; розвивати навички аналізу ліричних творів, уміння висловлювати власні думки та враження, підтверджувати їх цитатами з тексту.

to enrich students` knowledge about famous Ukrainian writer; to broaden knowledge about the literature; to widen students` knowledge about London; to find out the ways of description of paintings;

to develop students` speech habits, logical thinking and language intuition; to develop listening and reading skills; to practice performance skills.

Матеріально-методичне забезпечення: портрет письменника, видання його творів, ілюстративні матеріали до біографії та творчості, словник літературознавчих термінів; handouts, helping cards, paintings.

Література:

ОСНОВНА:

 • Мовчан Р., Авраменко О., Макаренко М. Українська література. 11 клас. – Х.: Ранок, 2011. – 357 с.

 • Борзенко О. Українська література: Хрестоматія-довідник для 11 класу (профільний рівень). – Х.: Ранок, 2011. – 880 с.

 • Кіктенко. Т.М. Англійська мова. 10 клас. Рівень стандарту. «Основа» 2013. – 175 с.

ДОДАТКОВА:

 • Семенюк Г. Українська література: підручник для 11 класу (рівень стандарту, академічний рівень). – К.: Освіта, 2011. – 422 с.

 • http://easy-english.com.ua/

МІЖДИСЦИПЛІНАРНА ІНТЕГРАЦІЯ

Дисципліна

Знати

Вміти

Раніше вивчені дисципліни (забезпечувальні)

 1. Українська література.

 2. Світова література.

 3. Всесвітня історія.

 4. Історія україни.

 5. Англійська мова

Основні суспільно-історичні умови, які вплинули на розвиток літературного процесу доби Розстріляного Відродження.

Основні вектори взаємодії української та світової літератури в контексті літературної дискусії 20-х р.р. ХХ ст.

Характеризувати твори мистецтва та літератури п.п..ХХ ст., давати коротку характеристику мистецьким течіям в руслі модернізму.

Послідуючі дисципліни

1. Українська література.

2. Світова література.

3. Іноземна мова за ПС

Твори мистецтва слова др.пол.ХХ ст.

Давати характеристику літературному процесу.

Внутрішньодисциплінарні зв’язки (теми цієї дисципліни, з якими інтегрується нова тема).

Біографія письменника, зміст твору.

Характеризувати та аналізувати проблематику твору, його значення у літературному процесі.

ПЛАН ТА ОРГАНІЗАЦІЙНА СТРУКТУРА ЗАНЯТТЯ

п/п

Основні етапи заняття, їх функція та зміст

Навчальні цілі в рівнях засвоєння

Методи контролю і навчання

Матеріали методичного забезпечення

Розподіл часу

І. Підготовчий етап

12,5 хв.

1.1.

Оргмомент

Перевірка групи по журналу. Рапорт чергового.

1,5

1.2.

Актуалізація опорних знань

L1

Контроль вхідного рівня знань: евристична бесіда.

Запитання та завдання для контролю рівня опорних знань.

10 хв

1.3.

Визначення теми, мети заняття і мотивація навчальної діяльності

Ілюстративні матеріали та аудіозаписи

5 хв.

ІІ. Основний етап

60 хв.

План вивчення і узагальнення матеріалу:

1. Життя та творчість Павла Тичини.

2. Лондон ХХ ст.

3. Виразне читання віршів.

4. Синкретичність поезії Павла Тичини.

L2

L2

L2

Виклад нового навчального матеріалу.

Інтерактивна бесіда. Робота в групах. Кейс-метод. Випереджальне навчання.

Мультимедійна презентація, відеоматеріали, роздаткові матеріали.

60 хв.

ІІІ. Заключний етап

12,5 хв.

3.1.

Робота з випереджальним завданням

L3

Вправа „Закінчи речення” та „Мозковий штурм”.

8 хв.

3.2.

Підведення підсумків заняття

Рефлексія

2,5 хв.

3.3.

Домашнє завдання

Творче завдання

2 хв.

ХІД ЗАНЯТТЯ

ПІДГОТОВЧИЙ ЕТАП

І. Оргмомент

1. Привітання, перевірка присутніх (рапорт чергового).

2. Психологічна розминка (викладачі просять студентів намалювати те, що їм заважає працювати чи розвиватися, а потім порвати цей аркуш з малюнком).

ІІ. Мотивація навчальної діяльності

 1. Вступне слово викладача української літератури

Уявіть, що ви – юні дослідники. Для кожного дослідника подорож у часі – це нездійсненна мрія, адже саме таким чином ми зможемо доторкнутися до минувшини, побачити на власні очі епоху, в яку творили відомі митці, та почути на власні вуха голос письменника чи поета, твори якого вивчаємо. Отже, уявіть, що ми сьогодні подорожуємо машиною часу і потрапили у рік прийняття Декларації про державний суверенітет України (Мелодія № 1 – Подорож у часі).

 • В якому році було прийнято Декларацію про державний суверенітет України ?

(Очікувана відповідь: Декларацію про державний суверенітет України було прийнято у 1990 році)

 1. Робота з відеоматеріалом

(Відео № 1 – прийняття Незалежності)

 1. Коментар викладача та обговорення відеоматеріалу

 • Як ви думаєте, чи була тема таємних скарбів, які заховані у банках Великобританії, новою для українського суспільства?

(Очікувана відповідь: Імовірно, що спроби повернути таємничі скарби гетьмана Павла Полуботка були і раніше, але Україна не була незалежною )

 • До прийняття незалежності повернути скарби було неможливо, проте їх міг забрати лише нащадок Павла Полуботка. Таким нащадком був відомий поет, талановитий митець Павло Тичина. Отже, сформулюймо тему та мету заняття, виходячи з побаченого на відео.

ІІІ. Оголошення теми та мети заняття

Тема: «Поезія 20-х років ХХ ст. П. Тичина — найбільший модерніст 20-х років. Literature as a kind of art. Description of a painting. London of the XX century.»

Актуальність теми: актуальність цієї теми полягає у з’ясуванні основних причин двоїстості творчої долі талановитого поета доби Розстріляного Відродження.

Цілі розвитку особистості: виховувати гордість за художні досягнення нашого народу; сприяти усвідомленню суспільного призначення національної літератури, виховувати любов до поезії, оптимістичне світобачення, естетичний смак;

to cultivate pride for our compatriots; to develop socio-linguistic and cultural competence.

Навчальна мета: допомогти студентам зрозуміти основні тенденції української поезії 1920-х років, її «вітаїстичність», усвідомити трагізм творчої долі письменника; розвивати навички аналізу ліричних творів, уміння висловлювати власні думки та враження, підтверджувати їх цитатами з тексту.

to enrich students` knowledge about famous Ukrainian writer; to broaden knowledge about the literature; to widen students` knowledge about London; to find out the ways of description of paintings;

to develop students` speech habits, logical thinking and language intuition; to develop listening and reading skills; to practice performance skills.

(студенти записують у зошити тему та мету заняття)

ОСНОВНИЙ ЕТАП

ІV. Основний зміст роботи

 1. Вступне слово викладача

(Мелодія № 1 – Подорож у часі). Ми продовжуємо подорож у часі. Відомий філософ Жерар Бое колись сказав, що голос – це друге обличчя. І зараз ми зустрінемося з самим Павлом Тичиною, який через 100 років звертається до нас зі своїм віршом «Їдемо з Великої Багачки».

 1. Робота з відеоматеріалом (відео № 2 – Живий голос Павла Тичини)

 • Скажіть, яке враження про поета викликає його голос? Який психологічний портрет митця ми можемо скласти за його голосом?

(Очікувані відповіді: голос Павла Тичини – це голос людини вразливої, лагідної, можливо, навіть схильної до чужого впливу. Разом з тим про таку людину можна сказати, що він чудовий митець).

 • Щоб краще познайомитися з постаттю цього великого поета, пропоную вам попрацювати з кейсами у групах.

 1. Робота в групах

Студенти завчасно об’єднані у чотири групи для виконання таких завдань:

І група – біографи: опрацювати біографію Павла Тичини, скласти хронологічну таблицю або опорний конспект (викладач української літератури). Додаток 1.

ІІ група – актори: інсценувати ті фрагменти біографії Павла Тичини, які зазначені у вашому кейсі. Звернути увагу на граматичний матеріал (викладач іноземної мови). Додаток 2.

ІІІ група – читці: опрацювати поезії Павла Тичини та їх переклади, вміти проаналізувати поетику творів, виразно прочитати їх (обидва викладачі). Додаток 3.

ІV група – мистецтвознавці: опрацювати матеріал кейса, презентувати репродукції картин із приватної колекції Павла Тичини іноземною мовою (обидва викладачі). Додаток 4.

 1. Презентація результатів роботи

(представники груп почергово виходять та ознайомлюють з результатами роботи над матеріалами кейсів)

 1. Робота в зошитах

Кларнетизм Павла Тичини

Ритмомелодіка

•ритм укр.народної пісні
•музичний ритм у поєднанні з кольоровим зображенням
•милозвучність

Стильові ознаки

•Символізм з рисами неоромантизму, імпресіонізму та експресіонізму
•традиція бароко, європейського та укр. модернізму

Образна система

•Поєднання образів кольору, звуку, запаху, дотику
•Біблійні та міфологічні образи
•Метафоричні, фольклорні та символічні образи

Художній світ

•Космізм, гармонія людини й природи, обожнення краси
•Самоцінність людського Я, мистецтва
•Оспівування нац.відродження, героїзму полеглих за свободу

ЗАКЛЮЧНИЙ ЕТАП

 1. Закріплення

 2. Випереджальне завдання

 • Прочитайте виразно переклад вірша Павла Тичини «Розкажи, розкажи мені, поле»

Share, share with me, my land,

Why it`s so hard to find some spikelets?

Oh, I need heavy showers, not sweat

That to my dirty shirt is sticking

When the ploughman`s job finally ends.

Share, share with me, my clouds

Why are you scooting so far?

If we, poor and tired, have known

The winds hoot after us and call

Beauties, wait, please, we love you so!’

Share, share with me, my land,

How are we going to act?

-Oh, nothing new! You know, it’s my fate!

If I even bring cornflowers

Ploughman will still take the harvest.

  1. Виразно прочитайте поезію «Не Зевс, не Пан…»

Не Зевс, не Пан, не Голуб-Дух, —

Лиш Сонячні Кларнети.

У танці я, ритмічний рух,

В безсмертнім — всі планети.

Я був — не Я. Лиш мрія, сон.

Навколо — дзвонні згуки,

І пітьми творчої хітон,

І благовісні руки.

Прокинусь я — і я вже Ти:

Над мною, підо мною

Горять світи, біжать світи

Музичною рікою.

І стежив я, і я веснів:

Акордились планети.

Навік я взнав, що Ти не Гнів, —

Лиш Сонячні Кларнети.

 • Які образи автор використовує і навіщо?

(Очікувана відповідь: використано образи із біблійної та античної міфології, щоб підкреслити життєствердність поезії, її незвичність та піднесеність, обожнення природних явищ ˗ пантеїзм).

 • Коли у живописі були найбільш популярні картини із зображеннями античних сюжетів?

(Очікувана відповідь: картини із зображеннями античних сюжетів були найбільш популярні в епоху Відродження).

 • Так, дійсно ми бачимо певну схожість між епохами Відродження у Європі та Розстріляного Відродження в Україні, тому пропоную вам попрацювати із репродукцією картини Сандро Ботічеллі «Народження Венери» (на слайді, викладач англійської мови).

 1. Підбиття підсумків заняття

Методи «Закінчи речення»

 • Ми сьогодні дізналися про…..

 • Мені було цікавим……

 • Мені потрібно попрацювати…..

 1. Оцінювання

Студенти працюють у картках самооцінювання, а потім аргументують оцінки.

 1. Післямова

Робота з відео № 4

Відображення документу є орієнтовним і призначене для ознайомлення із змістом, та може відрізнятися від вигляду завантаженого документу

Опис документу:
Методична розробка заняття з української літератури та іноземної мови для студентів І курсів (10 клас) ВНЗ І-ІІ р.а.
 • Додано
  28.02.2018
 • Клас
  10 Клас
 • Тип
  Конспект
 • Переглядів
  203
 • Коментарів
  0
 • Завантажень
  0
 • Номер матеріала
  TF166668
 • Вподобань
  0
Курс:«Використання веб-квестів в освітньому процесі»
Левченко Ірина Михайлівна
36 годин
1400 грн
590 грн

Бажаєте дізнаватись більше цікавого?


Долучайтесь до спільноти

«Методичний
тиждень 2.0»
Головний приз 500грн
Взяти участь