Сьогодні о 16:00
Вебінар:
«
Шляхи формування української ідентичності в новій українській школі
»
Взяти участь Всі події

Авторське календарно-тематичне планування корекційно-розвиткових занять з розвитку мовлення 2 клас І півріччя

Інклюзивна освіта

Для кого: 2 Клас

22.01.2020

3965

327

0

Опис документу:
Авторська розробка з календарно-тематичного планування на учня 2 класу інклюзивного навчання з розвитку мовлення. Планування складене на основі чинної корекційної програми «Розвиток мовлення» для дітей 1 – 4 класів з інтелектуальними порушеннями (укладач Г.О. Блеч). Цей документ буде корисним корекційним педагогам (вчителям-логопедам, вчителям-дефектологам, асистентам вчителя), педагогам, які працюють на інклюзивних класах.
Перегляд
матеріалу
Отримати код

Погоджено Затверджую

Заступник директора Директор КЗ « »

Календарно-тематичне планування

корекційно-розвиткових занять

з розвитку мовлення

з учнем 2 класу КЗ « »

інклюзивного навчання

на І півріччя 2019 – 2020 навчального року

ПОЯСНЮВАЛЬНА ЗАПИСКА

Метою корекційно-розвиткових занять з розвитку мовлення для учня другого класу із інтелектуальними порушеннями визначено: створення ефективних передумов для всебічного розвитку дитини, забезпечення умов, які б допомогли успішно сформувати потребу у мовному спілкуванні та практично оволодіти мовленням як засобом комунікації, в процесі пізнання навколишнього світу.

Корекційна робота проводиться у наступних напрямах, по-перше, робота над створенням передумов мовленнєвого розвитку, по-друге – над розвитком основних функцій мовлення.

Завдання програми:

 1. Активізація мовленнєвої і пізнавальної діяльності.

 2. Розвиток та корекція пізнавальної сфери дитини.

 3. Формування комунікативної діяльності.

 4. Розвиток та корекція мовлення дитини.

 5. Розвиток загальної та артикуляційної моторики.

Відповідно до Типового навчального плану та рекомендацій спеціалістів ІРЦ, корекційно-розвиткові заняття здійснюються по дві години на тиждень в індивідуальній формі.

Протягом цього часу передбачається застосування програми «Розвитку мовлення» для дітей 1 – 4 класів з інтелектуальними порушеннями (укладач Г.О. Блеч).

Система роботи складається з двох етапів – пропедевтичного та основного, які мають наступні завдання:

Пропедевтичний:

 • Розвиток мовлення та пізнавальної діяльності за рахунок уточнення і розширення уявлень про навколишню дійсність, формування вміння супроводжувати мовою дії, що виконуються.

 • Розвиток загальної та артикуляційної моторики, рухів кистей рук, пальців.

 • Ознайомлення зі звуками і буквами українського алфавіту (диференціація не мовленнєвих звуків оточуючого середовища; розвиток фонематичного слуху на основі ігор, ігрових дій і вправ; формування найпростіших вмінь звукового аналізу).

- Розвиток графічних умінь в ході виконання різних за характером вправ: малювання, розфарбовування, обведення шаблонів та ін.

Основний:

 • Свідоме сприймання доступної за змістом інформації з усних та писемних повідомлень.

 • Розширення можливостей дітей у висловлюванні власної думки, за рахунок засвоєння основ грамоти та доступних засобів комунікації.

Перелік методів та форм роботи, які будуть використовуватись під час занять: ігрові методи (дидактичні, сюжетно-рольові ігри, ігрові ситуації), сюрпризні моменти, індивідуальні форми роботи. Кожне заняття обов’язково містить ігрові та дидактичні вправи на розвиток лексичної та граматичної сторони мовлення, на активізацію мовленнєвої, пізнавальної діяльності, підготовку до письма, читання, розвиток фонематичного слуху, розширення словникового запасу, також вправи артикуляційної, дихальної та пальчикової гімнастики.

Організація занять: заняття проводяться 2 рази на тиждень індивідуально. Тривалість одного заняття – 20 хвилин.

Прогнозований результат: корекційно-розвивальна програма допоможе досягти позитивних змін у розвитку мовленнєвої та пізнавальної діяльності учня та максимально можливого для нього рівня оволодіння навичками письма та читання.

Тема заняття

Спрямованість корекційно-розвиткової роботи

Очікувані результати

розвитку учня

Дата

Години

Примітки

І півріччя

Пропедевтичний період

1

Знайомство та діагностика розвитку мовлення

Закріплення навичок навчальної діяльності, розвиток комунікативних здібностей:

Встановлювати атмосферу взаємодовіри.

Формувати вміння орієнтуватися в режимі навчального процесу, правилах поведінки на уроці та перерві.

Формувати правильну поставу під час письма.

Формувати елементарні навички самообслуговування та особистої гігієни.

Розвивати вміння висловлювати свої прохання, працювати відповідно до інструкцій вчителя.

Збагачувати словниковий запас.

Розвиток слухання-розуміння мовлення вчителя, накопичення словникового запасу:

Розвивати слухове сприймання та слухову увагу.

Формувати усвідомлене розуміння сказаного вчителем, його запитань, порад, вказівок.

Розвивати вміння висловлювати свої прохання.

Розвивати усне мовлення. Збагачувати та накопичувати словник на основі розширення знань та уявлень про довкілля.

Активізація мовленнєвої і пізнавальної діяльності:

Формувати навички сприймання кольорів.

Розвивати вміння знаходження кольору за еталоном, вчити назви кольорів.

Розвивати уміння слухати, діяти за інструкцією вчителя.

Формувати вміння та навички сприймання та відтворення комбінацій з прямих ліній та фігур; конструювання предметів з допомогою вчителя; складання розрізних малюнків.

Формувати вміння співвідносити предмет з його дією. Формувати поняття простору.

Вчити орієнтуватися в різних площинах, слідкувати за переміщенням предметів та визначення напрямку руху. Розвивати рухову пам’ять.

Формувати вміння засвоювати слова-назви предметів певних тематичних груп.

Підготовка до читання:

Розвивати слухове сприймання та слухову увагу. Розвивати фонематичний слух.

Формувати вміння розрізняти немовні звуки; імітувати, співвідносити звук з його джерелом; наслідувати звуки природи.

Формувати уявлення про структуру речення, уміння будувати речення на основі різних опор.

Розвивати вміння співвідносити слово з реальним предметом.

Формувати вміння складати речення за спостереженнями дії, за сюжетними і предметними малюнками; ділити короткі речення на слова; розрізняти заданий звук; виділяти слово.

Збагачувати словниковий запас.

Розвиток графічних вмінь:

Формувати правильну поставу під час письма; вміння користуватися засобами для письма та малювання.

Розвивати дрібну моторику.

Удосконалювати навички орієнтувальної діяльності.

Удосконалювати вміння та навички малювання ліній на нелінованому папері; ліній від початкової крапки; ліній за завданням вчителя.

З допомогою педагога:

 • орієнтується в режимі навчального процесу, правилах поведінки на уроці та перерві;

 • сидить правильно за партою;

 • організовує своє робоче місце;

 • знає правила поведінки у школі;

 • дотримується елементарних правил самообслуговування та особистої гігієни;

 • застосовує словесні форми спілкування;

 • називає обов’язки учня тощо.

За допомогою педагога:

 • слухає-розуміє мовлення вчителя;

 • наслідує мовлення вчителя;

 • відповідає на однозначні запитання;

 • називає (показує) різні предмети за їх зображеннями на малюнках.

З допомогою педагога:

 • розрізняє основні кольори (чорний, білий, червоний, зелений, синій, жовтий);

 • сприймає і відтворює найпростіші комбінації з прямих ліній та фігур;

 • конструює предмети з допомогою вчителя;

 • складає розрізні малюнки;

 • повторює за вчителем окремі звуки, звукосполучення, прості слова і фрази;

 • відповідає на запитання вчителя;

 • сприймає на слух та розуміє окремі слова;

 • засвоює слова-назви предметів певних тематичних груп;

 • позначає словом дію предмета;

 • підбирає узагальнюючі слова до груп предметів.

З допомогою педагога:

 • розрізняє немовні звуки, може імітувати, співвідносить звук з його джерелом;

 • наслідує звуки природи;

 • виділяє слово в ряду інших слів;

 • називає слова за завданням вчителя;

 • поскладово промовляє слова в супроводі ритмічних рухів;

 • повторює речення за вчителем з правильною інтонацією;

 • складає речення за спостереженнями дії, за сюжетними і предметними малюнками, з опорою на власний досвід;

 • ділить короткі речення на слова;

 • розрізняє заданий звук в словах; виділяє звук, який часто повторюється; виділяє слово, яке починається з заданого звука;

 • визначає перший звук у слові.

 • правильно сидить під час письма;

 • правильно тримає в руці олівець, ручку та пензлик;

 • малює на нелінованому папері вертикальні, горизонтальні, прямі похилі лінії;

 • домальовує предмет знайомими лініями.

1

2

Словесні форми спілкування з дорослими та дітьми

1

3

Я та найближче оточення. Органи мовлення та чуття

1

4

Г Правила охайності. Поняття «звук»

1

5

Пори року. Складання простих речень

1

6

Уявлення про погоду. Мовні та немовні звуки

1

7

Овочі. Фрукти. Ягоди. Слова – назва ознаки (форма, колір, смак)

1

8

Осінь. Сезонні зміни. Голосні звуки

1

9

Школа. Клас. Слова – назви предметів

1

10

Обов’язки учня. Звуковий ряд

1

11

Шкільне подвір’я. Слова – назви дій

1

12

Культура поведінки в школі, на подвір’ї, на вулиці. Фонематичні вправи

1

13

Розпорядок дня школяра. Вживання дієслів із займенниками

1

14

Екскурсія по школі. Розвиток діалогічного мовлення

1

15

Тварини. Птахи. Приголосні звуки

1

16

Одяг. Слова – протилежні за значенням

1

17

Взуття. Ігри «Назви звук». «Продовж візерунок»

1

18

Посуд. Речення. Схема речення

1

19

Корисне харчування. Розрізні картинки. Звуковий аналіз

1

20

Наш дім. Узгодження слів у реченні. Схема речення

1

21

Меблі. Звуковий аналіз. Вправа «Продовж візерунок»

1

22

Побутова техніка. Схема речення. Вправа «Домалюй»

1

23

Місто. Вулиця. Транспорт. Звуковий аналіз. Вправа «Відшукай букву»

1

24

Початок зими. Сезонні зміни. Словникова робота. Вправа «Продовж речення»

1

25

Зимуючи та перелітні птахи. Звуки та букви (голосні). Розрізні картинки

1

26

Життя тварин взимку. Поділ слів на склади. Орієнтування в зошиті

1

27

Зимові розваги. Звуки та букви. Ігри «Слова», «Відшукай слово»

1

28

Зимові свята. Звук. Склад. Слово. Речення. «Продовж візерунки»

1

Відображення документу є орієнтовним і призначене для ознайомлення із змістом, та може відрізнятися від вигляду завантаженого документу.