• Всеосвіта
 • Бібліотека
 • НУШ
 • Авторська розробка на тему «Дібрати компетентнісно зорієнтовані задачі, створити до них допоміжні моделі різними способами »

Авторська розробка на тему «Дібрати компетентнісно зорієнтовані задачі, створити до них допоміжні моделі різними способами »

Опис документу:
Авторська розробка на тему «Дібрати компетентнісно зорієнтовані задачі, створити до них допоміжні моделі різними способами » Застосування методу моделювання в початкових класах створює надійну основу для вивчення математики в подальшому. Таким чином, можно зробити висновок , що метод моделювання краще засвоїться, якщо використовувати саме компетентнісно зорієнтовані задачі, так як вони наближені до реальних ситуацій.

Відображення документу є орієнтовним і призначене для ознайомлення із змістом, та може відрізнятися від вигляду завантаженого документу. Щоб завантажити документ, прогорніть сторінку до кінця

Перегляд
матеріалу
Отримати код

Міністерство освіти і науки України

Комунальний заклад «Запорізький обласний інститут післядипломної педагогічної освіти» Запорізької обласної ради

Кафедрапочатковоїосвіти

Авторська розробка

на тему «Дібрати компетентнісно зорієнтовані задачі, створити до них допоміжні моделі різними способами »

Виконала:

Стогнієнко Ірина Сергіївна

учитель початкової школи

ЗЗБНВК № 106

м. Запоріжжя

група № 50

Запоріжжя

2019

Більшість учнів початкової школи розуміють і залюбки займаються математикою, але на жаль ця зацікавленість починає зникати вже на кінець початкової школи. Однією з причин цього, є те, що учням важко самостійно розв’язати задачі, які не пов’язані з життям і реальністю, в результаті, не отримують задоволення від своєї праці. Через це, учні не можуть створити «образ» умови задачі з відтворенням його в зошиті або на дошці у вигляді моделі.

Мета – довести, що використання методу моделювання має виконувати провідну роль у формуванні вмінь розв’язувати задачі, дає змогу швидко досягати високих результатів у навчанні та математичному розвитку молодших школярів, робить більш продуктивною їх навчальну діяльність.

Для кращого освоєння методу, необхідно, щоб учні навчилися самостійно будувати моделі, самі вивчали будь які об’єкти, явища з їх допомогою . Моделювання в початковій школі, дає можливість формувати вміння й навички моделювання різних ситуацій, явищ, дій, навчальних проектів. У результаті моделювання будується схема, графік, малюнок, таблиця, правило, алгоритм, діаграма, формула, позначається певними значками, знаходиться спосіб розв’язання та здійснюються математичні обчислення. Процес моделювання сприяє розвиткові теоретичного мислення школярів і вміло уявлене переносити на модель. У результаті діти вчаться абстрагуванню, конкретизації, розвивають такі розумові операції, як аналіз, синтез і порівняння . Предметне та графічне моделювання математичних ситуацій під час вирішення текстових завдань давно застосовується в шкільній практиці, але, на жаль, без належної системи й послідовності. Діючі програми з математики вимагають розвитку в дітей самостійності у вирішенні текстових задач. Кожен випускник початкової школи повинен уміти стисло записувати умову задачі, ілюструючи її за допомогою малюнка, схеми або креслення, обґрунтовувати кожен крок в аналізі задачі та її вирішенні, перевіряти правильність рішення. Короткий запис задачі у вигляді схем, графіків і малюнків – це аналіз її умови. Щоб скласти модель задачі, необхідно дуже добре ознайомитись з умовою, кілька разів уважно прочитати її. Для побудови моделі необхідно визначити мету, щоб, спираючись на неї, продовжити аналіз задачі й визначити шляхи її раціонального розв’язання. У молодших класах використовується графічне, схематичне моделювання, за допомогою формул і малюнків. Моделювання має виконувати провідну роль у формуванні вмінь розв’язувати задачі. Усі математичні поняття, які ми використовуємо в ході розв’язування задач, повинні засвоюватися за допомогою моделей. Для побудови моделей використовується знакова, символічна мова. Щоб навчитися самостійно розв’язувати задачі, учні повинні засвоїти різні види моделей, при цьому вони мають навчитися переходити від реальності до моделі й навпаки. Роботу над моделюванням розпочинаємо вже в 1-му класі: щоб покращити первинне сприйняття задачі, складаємо її модель. Але складання моделі не слід ототожнювати з коротким записом задачі – це різні речі. Щоб опанувати вміння складати моделі, діти мають навчитися ділити задачу на смислові частини, а потім замінювати дії задачі й реальні предмети їх зменшеними образами, муляжами, макетами, малюнками, моделями. Малюнки можуть відповідати реальним предметам, а можуть бути умовними або взагалі набувати вигляду геометричних фігур (квадратів, трикутників, кружечків), креслень, таблиць, які показують взаємозв’язок між величинами .

Найпростішим способом моделювання задачі є спосіб моделювання на предметній наочності. Цей спосіб моделювання використовують на початкових етапах навчання розв’язуванню задач, оскільки саме в цей період важливим є правильне розуміння значення дії, яку можна проілюструвати наочно. Але користуватися методом предметного моделювання постійно не потрібно, бо коли діти звикнуть до постійної зовнішньої опори, то в подальшій роботі вони не в змозі будуть побудувати мисленнєву модель без цієї опори. Предметну наочність доречно замінити згодом на інший спосіб моделювання – схематичний, що є спрощеним варіантом графічної моделі. На цьому етапі модель повинна допомогти вчителеві навчити учня правильно мислити у процесі вибору дій, відображати зв’язки між компонентами. У подальшому під час розв’язання складених задач доцільно використовувати графічне моделювання або схеми (за допомогою відрізків). Графічна модель за допомогою відрізків є моделюванням більш високого рівня абстракції, ніж схематичний малюнок. Таке моделювання потребує формування певного рівня вміння читати схематичне зображення ситуацій та ще більш складного вміння будувати такі графічні моделі.

Отже, моделювання задач може перетворитися для учнів на продуктивний пошук способів розв’язування задач, допомагає розвивати вміння дітей міркувати, учить їх послідовно й аргументовано доводити власні думки. У результаті виконання досліджень діти можуть самостійно моделювати задачі. Освоєння моделей – це важка робота для учнів. Тому навчання моделюванню треба вести цілеспрямовано, дотримуючись певних умов:

 • починати роботу з підготовчих вправ з моделювання;

 • застосовувати моделювання під час вивчення різних математичних понять;

 • вести роботу із засвоєння знаково-схематичної мови, на якій будується модель;

 • систематично працювати з освоєння моделей, які розглядаються в задачі.

Застосування методу моделювання в початкових класах створює надійну основу для вивчення математики в подальшому. Таким чином, можно зробити висновок , що метод моделювання краще засвоїться, якщо використовувати саме компетентнісно зорієнтовані задачі, так як вони наближені до реальних ситуацій.

Компетентнісно зорієнтовані задачі:

Задача 1. Три оповідання займають 36 сторінки. Перше займає 6 сторінок, а друге – у 3 рази менше, ніж третє. Скільки сторінок займає друге оповідання? Додавши до умови завдання (побудуйте кругову діаграму, яка зображує розподіл сторінок з книг) завдання стає завданням першого рівня, оскільки учням необхідно виконати нескладне обчислення і представити результат у вигляді діаграми.

1 оп. – 6 ст.

2 оп. - ?, у 3 р. м. 36 ст.

3 оп. - ?

Задача 2. Учні вирізали 15 червоних і синіх зірочок. 5 зірочок було червоних, а решта – сині. Червоні зірочки учні наклеїли на зошити відмінників, а сині, які вчаться на середньому рівні. Скільки в класі відмінників? Скільки учнів вчиться на середньому рівні?

5 червоних – 5 відмінників

10 синіх зірочок – 10 учнів, які вчаться на середньому рівні.

Задача 3.

У пелікана в гнізді є 2 пташенят, а у лелеки 4 пташенят. Скільки всього пташенят в обох птахів? ? пт.

Пелікан – 2 пт. Всього ?

Лелека – 4 пт. 2 пт. 4 пт.

Задача 4. Марійка має дві ляльки, три яблука, одну шоколадку, два апельсини, п'ять персиків і один велосипед. Скільки фруктів має Марійка?

Ляльки – 2 шт.

Шоколад – 1 шт.

Яблук – 3 шт.

Апельсин – 2 шт. ? шт..

Персиків – 5 шт.

Велосипед – 1 шт.

? фруктів

Задача 5 . Учителька взяла 4 квадрати: синій, червоний, білий, жовтий — і запропонувала учням скласти набір із двох квадратів. Скільки наборів може бути?

6 наборів

Задача 6. У Марійки було 10 цукерок, 4 цукерки вона дала братику і 2 мамі. Скільки цукерок залишилося у Марійки?

БУЛО

ВІДДАЛА

ЗАЛИШИЛОСЯ

10 цукерок

4 і 2 цукерки

?

Було 10 цукерок

Віддала брату і мамі Залишилось?

Список використаної літератури

 1. Педагогічні науки: теорія, історія, інноваційнітехнології, 2015, № 8 (52)

 2. Богданович М.Б., Козак М.В., Король Я.А. Методика викладання математики в поч. кл. – Тернопіль: Навч. книга – Богдан, 2001. – 368 с.

 3. Онопрієнко О.В., Скворцова С.О, Листопад Н.П. Компетентнісний підхід на уроках математики/ Київ «Редакції газет з початкової освіти», 2014- С.4-17.

 4. Скорик М. Роль малюнка у розв’язуванні задач /М. Скорик, Н Масевич // Початкова освіта .-2006.- №4 (340). – С.8-15.

 5. Нікітіна Ю. Розв’язування текстових задач способом моделювання / Юлія Нікітіна, Ірина Ковалевська // Початкова освіта. – 2009. – № 44 (524).С. 6─7.

 6. Скворцова С.О., Онопрієнко О. В. Математика. 1 клас навчальний зошит: У 3 ч. Ч. 2/ С.О. Скворцова, О. В. Онопрієнко. - 7-ме вид., перероб. – Харків: «Ранок», 2017 – 96 с.

 7. Беденко Серія «Хочу вчитися краще», 1000 задач, клас(збірник), Тернопіль, Навчальна книга – Богдан, 2010 р.- 143 с

 8. Н. Будна, З. Головко «Збірник задач і тестів з математики» 1 клас,Тернопіль, Навчальна книга – Богдан, 2012 р.- 47 с

 9. С. Логачевська, Т. Каганець «Вчисьрозв’язуватизадачі» Початкова школа, Київ – 2007 р.-159 с.

 10. Павелко В. В. Моделювання як важлива умова забезпечення розуміння молодшими школярами логіки розв’язування математичних задач [Електронний ресурс] / В. В. Павелко.

Зверніть увагу, свідоцтва знаходяться в Вашому особистому кабінеті в розділі «Досягнення»