Сьогодні відбувся
Вебінар:
«
Підвищення кваліфікації та атестація педагогічних працівників ЗДО і ЗЗСО за новим профстандартом
»
Взяти участь Всі події

Аналіз роботи методичного об'єднання вчителів початкових класів за 2020/2021 навчальний рік

Початкова освіта

Для кого: 1 Клас, 2 Клас, 3 Клас, 4 Клас

01.07.2021

679

118

0

Опис документу:
Мета аналізу - визначити рівень продуктивності методичної роботи МО та її роль у процесі вдосконалення рівня педагогічної майстерності вчителів,їх ерудиції, компетентності. Діяльність шкільного методичного об'єднання вчителів початкових класів у 2020/2021 навчальному році здійснювалась згідно з вимогами основних нормативних документів. У 2020/2021 навчальному році педагогічний колектив початкової школи працював над науково-методичною проблемою «Підвищення фахової майстерності педа
Перегляд
матеріалу
Отримати код

Аналіз

роботи методичного об’єднання

вчителів початкових класів

ХЗОШ № 7

за 2020/2021 навчальний рікМета аналізу - визначити рівень продуктивності методичної роботи МО та її роль у процесі вдосконалення рівня педагогічної майстерності вчителів,їх ерудиції, компетентності.

Діяльність шкільного методичного об'єднання вчителів початкових класів у 2020/2021 навчальному році здійснювалась згідно з вимогами основних нормативних документів. У 2020/2021 навчальному році педагогічний колектив початкової школи працював над науково-методичною проблемою «Підвищення фахової майстерності педагога , як основа забезпечення якості освіти».

У 2020/2021 навчальному році основними напрямками роботи педагогічного колективу початкової школи Харківської загальноосвітньої школи І-ІІІ ступенів №7 Харківської міської ради Харківської області залишались:

- забезпечення доступності освіти шляхом створення системи безперервної освіти та якісного надання освітніх послуг;

- впровадження новітніх методик, форм навчання і виховання учнівської молоді на основі використання сучасних прогресивних інформаційно-комп’ютерних технологій;

- створювання належних умов для розвитку інноваційної діяльності, експериментальної роботи, педагогічної ініціативи у школі;

- удосконалювання фахової майстерності педагогів у міжкурсовий період;

- продовження роботи з обдарованими учнями, розвиток їх творчого потенціалу;

- впровадження Національно-патріотичного виховання молодших школярів;

- продовження роботи з реалізації програми „Здоров’я нації” через систему спортивно-масових заходів;

- забезпечення соціального захисту учасників навчально-виховного процесу, дотримування правил безпечної життєдіяльності, охорони здоров’я і життя учнів та педагогічних працівників.

З метою виконання поставлених вимог і створення необхідних умов для навчання, виховання та розвитку учнів була виконана відповідна робота.

У початковій школі Харківської загальноосвітньої школи І-ІІІ ступенів №7 працює 4 вчителі. На даний момент у початковій школі працює вчителів вищої кваліфікаційної категорії – 0, спеціаліст ІІ кваліфікаційної категорії -1, спеціаліст-2, вчитель-методист - 1.

Вчителям, що мають педагогічні доробки, цікавий досвід роботи, шкільна методична рада допомагає представити педагогічні ідеї і технології. Впродовж навчального року вчителі початкових класів працювали творчо, наполегливо, ефективно та  результативно. 

Методична робота в початковій школі спрямована на безперервне підвищення кваліфікації педагогічних кадрів, удосконалення майстерності вчителів, надання практичної допомоги педпрацівникам у розвитку творчої майстерності і активізації їх творчого потенціалу. З цією метою протягом року в школі проводилися тематичні методичні засідання.

Всі вчителі МО початкових класів дбають про безперервне підвищення та удосконалення свого професійного рівня, спрямовують свою роботу на пошук наукових новинок, створення творчої атмосфери, модернізацію форм, методів та засобів навчання і виховання дітей, а головне – на реалізацію принципу рівноправного діалогу між учителем та учнем.

На засіданнях розглядалися найактуальніші питання щодо навчання та виховання молодших школярів  НУШ, а саме: 

 1. Педагогіка партнерства як продуктивна форма взаємодії вчителя та учнів. 

 2. Інтеграція у навчанні молодших школярів математики «Щоденні 3» .

 3. Інтерактивні форми організації навчальної діяльності молодших школярів на уроках математики: кейс-технологія; «Перевернуте навчання»;«Стортелінг»; « технологія  Боншо»; «технологія Квестів»; «технологія Кольорові капелюхи( 6 капелюхів мислення Едварда Де Боно).

 4. Педагогічна технологія STEM як засіб реформування освітньої системи України. 

 5. Групові методи на уроках в початковій школі. 

 6. Гра по-новому-навчання по-іншому з LEGO. Практикум. Метод компетентнісного навчання «Шість цеглинок».

 7. Інтерактивні прийоми роботи на уроках ЯДС: практичне застосування технологій:  «Перевернутий клас»; «прийом Фішбоун»;прийом «Кубик Блума» тощо. 

 8. Використання задач екологічного змісту на уроках математики як засобу формування екологічної культури учнів тощо. 

Вчителі постійно демонструють використання у своїй роботі навичок володіння ІКТ: власних електронних продуктів – досвіду роботи, розробок уроків, демонстраційного матеріалу, використання готової електронної продукції в навчально-виховному процесі.

Члени МО вчителів початкових класів в самоосвітній діяльності беруть активну участь вонлайн-конференціях,вебінарах, тренінгах, де розглядались важливі питання реформування освіти, розбудовування Нової укранської школи тощо.

Так, вчителі Бараницька О.П., Рогач Д.В., Полянська І.П., Чиркевич Т.В. пройшли навчання у КВНЗ "ХАНО", на яких дистанційно опрацювали теми «Нова українська школа: особливості роботи вчителя", " Формувальне оцінювання навчальних досягнень учнів як ресурс підвищення якості освіти". Діяльнісний підхід до організації освітнього процесу початкової школи",

Разом з тим, окремим вчителям ще бракує посиленої мотивації до професійного зросту та забезпечення результативності в роботі в між атестаційний період.

Впродовж року молодші школярі брали активну участь в різноманітних конкурсах: флешмобах, тематичних літературних конкурсах, конкурсах малюнків, в різноманітних заходах, які проводилися в школі.

У школі функціонує методичний кабінет, який очолює заступник директора з навчально-виховної роботи, голова методичної ради школи Ярита О.М. Методичний кабінет в школі є центром, де вчитель може отримати науково-методичну допомогу в підготовці до уроків, календарному плануванні, підготовці позакласних заходів, ознайомитися з сучасним передовим досвідом та технологіями, ознайомитися з нормативно-правовою базою освіти.

У методичному кабінеті знаходяться папки з досвідом роботи кожного вчителя, в яких містяться кращі доповіді вчителів та їх вихованців, розробки уроків, позакласних заходів, методичні рекомендації щодо викладання предметів, особисті плани з самоосвіти та саморозвитку; науково-методична література; новинки психолого-педагогічної літератури; навчальні програми;

матеріали щодо атестації педагогічних працівників; куточок «Атестація - 2021»; відеозаписи фрагментів уроків з використанням передових технологій та педагогічних рад.

Головною метою в роботі методичної служби школи є: навчально-методичне забезпечення педагогічного процесу, організація вдосконалення відповідної фахової освіти та кваліфікації педагогічних працівників школи, розвиток творчої особистості вчителя та учня. Основні зусилля було зосереджено на наданні реальної, дієвої допомоги педагогічним працівникам, особливо молодим вчителям, у підвищенні їхньої професійної майстерності, створення творчої атмосфери, такої, яка сприяла б пошуку кращих педагогічних технологій, ефективному втіленню інновацій.

Система методичної роботи була сконцентрована навколо науково-методичної проблеми «Підвищення фахової майстерності педагога , як основа забезпечення якості освіти»..

Основна увага в 2020/2021 навчальному році в роботі шкільного методичного об’єднання приділялася розвитку творчих здібностей учнів, роботі з обдарованими дітьми.

Учні початкової школи брали участь у різноманітних творчих конкурсах.

2020/2021н. р. 40 учнів 1-4 класів взяли активну участь у Всеукраїнському інтерактивному природничому конкурсі «Колосок-2020» та отримали дипломи "Золотий колосок» та "Срібний колосок" .

Також 2020/2021 н.р. учні 2-А класу взяли активну участь у Всеукраїнському конкурсі знавців української мови "Всеосвіта". Отримали дтпломи І, ІІ, ІІІ ступенів та сертифікати.

У зв'язку з епідеміологічною ситуацією, що склалася в Україні, з метою запобігання поширенню коронавірусної хвороби (СОVID-19) учнів, які завершують здобуття початкової (4-ті класи) освіти, звільнено від проходження державної підсумкової атестації у 2020/2021 навчальному році. Відповідний наказ МОН від 03.03.2021 №273 зареєстровано в Міністерстві юстиції України 16.03.2021 за №338/35960.

Рішення ухвалено у зв’язку з установленням для єдиної державної системи цивільного захисту на всій території України режиму надзвичайної ситуації відповідно до пункту 1 розпорядження Кабінету Міністрів від 25 березня 2020 року №338-р "Про переведення єдиної державної системи цивільного захисту у режим надзвичайної ситуації".

Завершили навчальний рік відповідно до структури, визначеної закладом загальної середньої освіти на початку навчального року, а також з урахуванням виконання календарно-тематичних планів.

Основна увага в 2020/2021 навчальному році в роботі шкільного методичного об’єднання приділялася розвитку творчих здібностей учнів, роботі з обдарованими дітьми.

Виховна робота у початковій школі Харківської загальноосвітньої школі І-ІІІ ступенів №7 Харківської міської ради Харківської області в 2020/2021 навчальному році проводилась за напрямками, визначеними річним планом, і була спрямована на розвиток пізнавальної і творчої активності учнів, формування національної самосвідомості й громадської позиції, Національно-патріотичного виховання.

Серед виховних заходів було проведено «День Учителя” , ярмарка квітів, Свято осені „ Золота осінь”, святкування дня Святого Миколая (1-4 класи), загальношкільна ялинка “Новорічний карнавал”, виховні години: «День Соборності України», свято “День Святого Валентина”, День пам'яті Чорнобильської катастрофи, День пам'яті та примирення, День Конституції України тощо.

Кожний вчитель, класний керівник, вихователь ГПД працює над питаннями морального виховання учнів, з цією метою в школі продовжується вивчення та впровадження правил для учнів, систематично проводяться класні години .

З метою забезпечення відродження учнями культурно-історичної спадщини українського народу класні керівники систематично проводили класні години , такі як “Моя земля – земля моїх батьків”, “Свята та звичаї в Україні”, «День Соборності України», «З присвятою замордованим голодом». У кабінетах початкових класів обладнані куточки з державною символікою.

Були організовані екскурсії до історичного музею, до музею природи, до Харківського планетарію, до ботанічного саду. Впродовж 2020/2021 навчального року в школі проводилась спортивно-оздоровча робота. На уроках фізичної культури вчителі проводили диференціацію навчання шляхом індивідуальних завдань та вправ з урахуванням стану здоров’я та можливостей кожного учня, забезпечували охорону здоров’я під час проведення занять.

Проведені бесіди з попередження різних захворювань, роз’яснювальна санітарно-гігієнічна робота, цикл бесід «Я обираю здоровий спосіб життя».

Організовано різні форми роботи з батьками. Педагогічний колектив початкової школи перевагу віддавав індивідуальній роботі з групами батьків, педагогічному спілкуванню з конкретними членами родин, тестуванню батьків і дітей, всебічному залученню батьків до організації виховання учнів.

Впродовж 2020/2021 навчального року проведено:

 • батьківські збори

 • бесіди з батьками (колективні, групові, індивідуальні);

 • лекторії для батьків;

 • оформлення куточків для батьків;

 • конкурси “Веселі старти” , ярмарки "Дари осені" тощо;

 • анкетування батьків

Батьки брали активну участь у роботі Ради школи, ефективно працювали батьківські комітети класів. Під час проведення загальношкільних виховних заходів, ярмарок, тематичних класних годин вони проводили для учнів майстер-класи з виготовлення паперових квітів, ляльки-мотанки, вчили працювати з кондитерською мастикою тощо. Величезну допомогу шкільному колективу батьки надавали під час підготовки загальношкільних свят (прикрашання актової зали, підготовка стіннівок тощо…)

Таким чином, вчителі початкової школи проводили просвітницьку роботу щодо формування педагогічної культури сім’ї з метою допомогти батькам усвідомити свою роль у розвитку сімейних зв’язків, краще піклуватися про здоров’я дитини, розвивати її особистість (у плані інтелектуальному, соціальному, патріотичному, етичному, естетичному тощо), а також допомогти батькам у виконанні ними функцій вихователя.

Соціальна робота з дітьми в початковій школі була спрямована на створення соціальних умов гармонійного та різнобічного розвитку, захист їх конституційних прав, свобод і законних інтересів, задоволення культурних та духовних потреб.

Учням пільгових категорій протягом року органами виконавчої влади неодноразово надавалась матеріальна допомога у формі подарунків (під час відвідувань новорічних ялинок тощо).

Значний вплив на розвиток особистості учнів, формування їх творчих та фізичних здібностей здійснює соціальне середовище (батьки, однолітки). Тому адміністрацією школи, вчителями протягом року здійснювалась робота і в цьому напрямку:

 • пр

 • оведення годин спілкування : «Людина починається з добра», «Хай живе ввічливість!», «Дерево міцне корінням, а людина – друзями», «Дивись, не забудь – людиною»;

 • проведення тематичних виховних годин: «Українська мова – наш скарб», «Дружба – це велика цінність!» тощо;

 • обговорення книг, статей «Правила безпеки, діти, памятайте!», «На добрі існує світ»;

 • залучення учнів до гуртків, секцій;

 • залучення учнів та їх батьків до участі у шкільних заходах;

 • робота соціального педагога та психолога з учнями (тестування, анкетування) з метою корекції суспільної думки, особливо з підлітками, де думка класу має значний вплив на ціннісні орієнтації дітей.

За допомогою дистанційної освіти проводилися:

 • обговорення фільмів « Обличчя української історії. Тарас Шевченко», «Здоровий спосіб життя»;

 • випуск стіннівок до Новорічних свят, до свята «8 березня»,до дня памяті Чорнобильської трагедії, до Свята «Великдень» тощо;

 • робота батьківського лекторію з питань правової освіти та виховання;

 • педагогічна допомога з організації вільного часу підлітків;

В цілому рівень ефективності та результативності виховної роботи, виходячи зі змісту виховних завдань, їх доцільності, можна визначити як достатній. Основні напрямки, засоби роботи вибрані правильно.

Адміністрацією школи відвідувалися уроки та позакласні заходи вчителів.

У шкільній бібліотеці організована постійно діюча виставка літератури по боротьбі зі шкідливими звичками за темою „ Це повинен знати кожен”, де підібрані та систематизовані матеріали з попередження дитячого травматизму.

Педагогічний колектив початкової школи у 2019/2020 навчальному році спрямував зусилля на створення належних умов щодо забезпечення конституційних прав громадян в отриманні якісних освітніх послуг.

У наступному навчальному році колектив початкової школи продовжить працювати над науково-методичною проблемою «Підвищення фахової

майстерності педагога , як основа забезпечення якості освіти».Голова МО О.П.БараницькаВідображення документу є орієнтовним і призначене для ознайомлення із змістом, та може відрізнятися від вигляду завантаженого документу.