Аналітичний наказ "Про стан ведення календарно-тематичного планування"

Опис документу:
Одним із основних документів для організації викладання навчальних предметів в гімназії є календарно-тематичне планування.Аналітична діяльність адміністрації закладу є невідємною складовою внутрішньошкільного контролю, має стратегічну спрямованість і відображає пріоритети розвитку школи.

Відображення документу є орієнтовним і призначене для ознайомлення із змістом, та може відрізнятися від вигляду завантаженого документу. Щоб завантажити документ, прогорніть сторінку до кінця

Перегляд
матеріалу
Отримати код Поділитися

Наказ

Про результати перевірки

календарно-тематичного планування

Одним із основних документів для організації викладання навчальних предметів в гімназії є календарно-тематичне планування. Календарно-тематичне планування здійснюється згідно у відповідності до навчальних програм.

З 3- 10 вересня 2018 року заступником директора з навчально-виховної роботи Козаченко В.Л. здійснювалась перевірка календарно-тематичного планування вчителів гімназії. З вчителями було проведено методичні оперативки щодо особливостей складання календарних планів, оформлення титульного аркушу, вчиетлів було онайомлено з рекомендаціями щодо викладання предметів у 2018/2019 н.р., програмами, за якими викладатимуться предмети, робочим навчальним планом та педнавантаженням вчителів.

При перевірці календарно-тематичних планів особлива увага зверталася на:

 • Своєчасність складання календарного планування;

 • Відповідність календарного планування програмі;

 • Доцільність розбивки тем за тематичним оцінюванням;

 • Чи передбачені форми проведення практичної частини програми.

Календарно-тематичне планування розроблено вчителями на кожний клас відповідно до навчальних програм і вимог Державних освітніх стандартів. Календарно-тематичні плани вчителів містять такі розділи: титульний лист, вступну частину, програмне й навчально-методичне забезпечення навчального плану; основні вміння й навички, які повинні бути сформовані в учнів по закінченню курсу; власне тематичне планування навчального предмета. Титульні листи планів містять такі відомості: найменування освітнього закладу, назву предмета (відповідає назві предмета в робочому плані школи), навчальний рік, прізвище, ім’я та по батькові вчителя, кваліфікаційна категорія. Вказана річна кількість годин, кількість годин на тиждень, кількість контрольних, практичних, лабораторних робіт. Більша частина вчителів самостійно складали календарні плани на основі програм та критеріїв оцінювання навчальних досягнень учнів. Кількість фронтальних та індивідуальних обов’язковихт видів контрольних робіт відповідає інструктивно – методичним рекомендаціям щодо вивчення шкільних дисциплін у початковій , основній та середній школі. Кількість контрольних робіт не перевищує кількості 2-х в день в одному класі.

Слід відзначити, що більшість учителів гімназії володіють комп’ютерною грамотністю, вільно володіють комп’ютерним набором та здійснювали календарно- тематичне планування друкованим набором.

На основі перевірки було складено довідку (додаток 1)

Виходячи з вищезазначеного

НАКАЗУЮ:

1.Відзначити якісне та своєчасне здійснення календарно- тематичного планування вчителів: Леськової Н.В., Новикової М.Ф., Заїки В.М., Козаченко В.Л., Переяслової І.А., Гончаренко Н.О.

2. Вчителям-предметникам :

- систематично у календарному плануванні зазначати дати фактично проведених занять;

- не допускати відхилень щодо вивчення тем відповідних предметів. Дата фактично проведених уроків повинна повністю співпадати із запланованою, якщо немає чітко зазначених поважних причин;

- в повному обсязі виконати протягом 2018/2019 н. р. практичну частину навчальної програми;

- чітко дотримуватись під час проведення навчальних занять відповідності календарного планування поурочному, записам в журналах та учнівських зошитах.

2.Заступнику директора з навчальної роботи Козаченко В.Л.:

2.1.Систематично проводити інструктивні наради для вчителів щодо дотримання вимог Інструкції з ведення ділової документації у загальноосвітніх навчальних закладах І-ІІІ ступенів.

Протягом 2018/2019 навчального року

2.2. З метою усунення недоліків при складанні календарних планів забезпечити персональний контроль за роботою вчителів, які отримали зауваження.

3. Керівникам МО Новиковій М.Ф., Кіцуну В.А., Зябровій Н.А., Леськовій Н.В. розробити систему взаємоперевірки і взаємоконсультацій з питань планування.

4. Контроль за виконанням даного наказу покласти на заступника директора Козаченко В.Л.

Директор школи:

Довідка

щодо підсумків перевірка календарно – тематичного планування в І семестрі 2018 -2019 н.р.

Мета перевірки:

Перевірити якість складання календарно-тематичного планування.

Перевіряючий : Козаченко В.Л. , заступник директора з НВР

Методи: перевірка документації, співбесіди.

Карта- схема перевірки календарно –тематичного планування

ПІБ вчителя

Предмет

Клас

Титульний лист

Пояснювал. записка

Дотримання дати уроків

Відповідність годин та змісту програмового матеріалу

Наявність К./Р, П/Р

1

Заїка В.М.

Історія

9-11

+

Складена згідно вимог

Враховані святкові та канікулярні дні

Відповідає програмі

-

2

Козаченко В.Л

Біологія

8-11

+

Складена згідно вимог

Враховані святкові та канікулярні дні

Відповідає програмі

Заплановані контрольні та практичні роботи згідно програми

3

Переяслова І.А

Математика

5-6

+

Складена згідно вимог

Враховані святкові та канікулярні дні

Відповідає програмі

Заплановані контрольні роботи згідно програми

4

Зяброва Н.А.

Зар. Літ, укр.. мова

5-11

+

Складена згідно вимог

Враховані святкові та канікулярні дні

Відповідає програмі

Заплановані контрольні та роботи з РМ згідно програми

5

Новикова М.Ф.

Укр.. мова. Укр.. літ

5,8,10

+

Складена згідно вимог

Враховані святкові та канікулярні дні

Відповідає програмі

Заплановані контрольні та роботи з РМ згідно програми

6

Заїка Л.А.

Укр.. мова. Укр.. літ

7,9,11

+

Складена згідно вимог

Враховані святкові та канікулярні дні

Відповідає програмі

Заплановані контрольні та роботи з РМ згідно програми

7

Євдокімова Т.С.

Поч.. кл 1 кл

1

+

Складена згідно вимог

Дати проставлені олівцем, з предметів математика, основи здоровя проставлені дати не згідно календаря

Відповідає програмі

Відсутній графік контрольних робіт

8

Ступак О.Б.

Поч.. кл 4 кл

4

+

Складена згідно вимог

Враховані святкові та канікулярні дні

Відповідає програмі

Заплановані контрольні та роботи з РМ згідно програми.

9

Коваленко Н.М.

Поч.. кл 4кл

4

+

Складена згідно вимог

Враховані святкові та канікулярні дні

Відповідає програмі

Заплановані контрольні та практичні роботи, роботи з РМ згідно програми

10

Леськова Н.В.

Поч.. кл 2 кл

3

+

Складена згідно вимог

Враховані святкові та канікулярні дні

Відповідає програмі

Заплановані контрольні та практичні роботи, роботи з РМ згідно програми.

11

Жадік І.Ю

.

Мистецтво, худ.культура, труди

1-9,11,6

+

Складена згідно вимог

Враховані святкові та канікулярні дні

Відповідає програмі

12

Попов О.Г

Анг. мова

1,2,4,5-7,9

+

Складена згідно вимог

Враховані святкові та канікулярні дні, дати проставлені олівцем

Відповідає програмі

Заплановані контрольні роботи, роботи з РМ згідно програми

13

Кошельнюк Ю.М.

Анг. мова, історія, алг., геом

3,5,6,7,8.10-11

+ відсутній підпис керівника м/о

Складена згідно вимог

Враховані святкові та канікулярні дні

Деякі теми не відповідають темам у програмі

Заплановані контрольні роботи, роботи з РМ згідно програми

14

Заборська Е.Ю.

Математика

7-11

+

Враховані святкові та канікулярні дні

Відповідає програмі

Заплановані контрольні роботи згідно програми

15

Кіцун В.А.

Труди, фіз..культ, ОЗВ

5-11

+

Складена згідно вимог

Враховані святкові та канікулярні дні

Відповідає програмі

16

Булкот С.Г.

Географ, економ, осн.здор., природа

5-11

+

Складена згідно вимог

Враховані святкові та канікулярні дні

Відповідає програмі

Заплановані контрольні та практичні роботи згідно програми

17

Сеніч С.В.

Технології, факульт

10-11,8

+

Складена згідно вимог

Враховані святкові та канікулярні дні

Відповідає програмі

18

Бережна А.І.

Історія, право

6-8,9-10

+

Складена згідно вимог

Враховані святкові та канікулярні дні

Відповідає програмі

Не всі практичні роботи заплановані

19

Кузьмінова Г.В.

інформатика

1-11

+

Складена згідно вимог

Враховані святкові та канікулярні дні

незаплановані останні теми

Заплановані контрольні та практичні роботи згідно програми

20

Гончаренко Н.О.

Хімія, біолог, фізика

6-11

+

Складена згідно вимог

Враховані святкові та канікулярні дні

Відповідає програмі

Заплановані контрольні та практичні роботи згідно програми

21

Семенов Ю.Ю.

фізкульт

5-9

+

Складена згідно вимог

Враховані святкові та канікулярні дні,

Відповідає програмі

22

Павлішина Л.О.

фізика

9-11

+

відсутня

Враховані святкові та канікулярні дні

Відповідає програмі, але є деякі розбіжності

Заплановані контрольні та практичні роботи згідно програми

23

Фірсова Ю.В.

Укр. мова

7-б

+

Складена згідно вимог

Враховані святкові та канікулярні дні

Відповідає програмі

Заплановані контрольні та роботи з РМ згідно програми

Календарно-тематичне планування розроблено вчителями на кожний клас відповідно до навчальних програм і вимог Державних освітніх стандартів. Майже у всіх вчителів календарно-тематичні плани містять такі розділи: титульний лист, вступну частину, програмне й навчально-методичне забезпечення навчального плану; основні вміння й навички, які повинні бути сформовані в учнів по закінченню курсу; власне тематичне планування навчального предмета. Вказана річна кількість годин, кількість годин на тиждень, кількість контрольних, практичних, лабораторних робіт. Більша частина вчителів самостійно складали календарні плани на основі програм та критеріїв оцінювання навчальних досягнень учнів. Дотримано розміщення годин по темам, ТО і контрольні, практичні та лабораторні роботи розподілені вчителями доцільно

Календарні плани вчителів закладу відповідають вимогам, але під час перевірки встановлено такі недоліки:

 • було повернуто на доопрацювання щодо ліквідації зауважень (запису тем, рівномірність розподілу тем, зазначення дат фактично проведених уроків у І семестрі, виключення святкових та канікулярних днів у плануванні) вчителям: Фірсовій Ю.В,Євдокімовій Т.С., Бережній А.І., Семенову Ю.Ю., Кошельнюк Ю.М.;

 • невчасно подали календарні плани вчителі Скеніч С.В, Кіцун В.А., Попов О.Г.,Семенов Ю.Ю., порушуючи цим виконавчу дисципліну та встановлені строки здачі.

Після співбесіди з учителями виявлені недоліки були усунуті.

ВИСНОВКИ:

 1. Перевірені календарні плани відповідають програмам і навчальному плану гімназії.

 2. Дати запланованих і проведених уроків відповідають розкладу.

 3. Кількість контрольних, лабораторних і практичних робіт, ТО заплановано з урахуванням програм і розподілено відповідно до графіка.

Рекомендації:

 1. Вчителям-предметникам систематично у календарному плануванні зазначати дати фактично проведених занять.

 2. Не допускати відхилень щодо вивчення тем відповідних предметів. Дата фактично проведених уроків повинна повністю співпадати із запланованою , якщо немає чітко зазначених поважних причин.

 3. Вчителям природничо-математичного циклу, української мови та літератури , зарубіжної літератури в повному обсязі виконати протягом І семестру практичну частину навчальної програми.

 4. Вчителям-предметникам чітко дотримуватись під час проведення навчальних занять відповідності календарного планування поурочному, записам в журналах та учнівських зошитах.

12.09.2018 .

Заступник директора з НВР Козаченко В.Л.

Зверніть увагу, свідоцтва знаходяться в Вашому особистому кабінеті в розділі «Досягнення»

Всеосвіта є суб’єктом підвищення кваліфікації.

Всі сертифікати за наші курси та вебінари можуть бути зараховані у підвищення кваліфікації.

Співпраця із закладами освіти.

Дізнатись більше про сертифікати.

Приклад завдання з олімпіади Українська мова. Спробуйте!
До ЗНО з ФІЗИКИ залишилося:
0
1
міс.
2
6
дн.
1
8
год.
Готуйся до ЗНО разом із «Всеосвітою»!