Всеосвіта

Головне меню порталу

Головне меню порталу

Сьогодні о 18:00
Вебінар:
«
Інтерактивне навчання для розвитку творчого потенціалу: створюємо цікаві вправи на платформі "Всеосвіта"
»
Взяти участь Всі події
Урок:

Математичні, статистичні та логічні функції

24.11.2023
9 Клас

2

13

144

0

Вміст уроку:

Завдання №1:

Теоретичний блок

Опрацюйте теоретичний матеріал:

Математичні функції

Математичні функції використовують для виконання математичних обчислень. З повним переліком математичних функцій можна ознайомитись на вкладці Функції у групі Бібліотека функцій.

матф.PNG

Математичні функції в Excel — це функції, призначені для виконання обчислень над числами та / або даними комірок: округлення, перетворення чисел тощо.

Приклад:

Якщо знайти добуток числових даних у діапазоні комірок А1:В2 й округлити його до десятих, то формула матиме вигляд: =ROUND(PRODUСT(A1:B2);1)

Статистичні функції

Статистичні функції в Excel — це функції, призначені для обчислення статистичних характеристик сукупностей даних, таких, як середнє арифметичне, медіана, мода, розмах варіювання, стандартне відхилення.

Функції, призначені для обчислення статистичних характеристик, згруповані в категорії Статистичні.

статф.PNG

Аргументами статистичних функцій можуть бути числа, імена, діапазони або посилання на клітинки, які містять числа.


Враховуються логічні значення й числа у вигляді тексту, внесені безпосередньо до списку аргументів.


Якщо аргумент, який є масивом або посиланням, містить текст, логічні значення або пусті клітинки, то такі значення ігноруються; проте клітинки з нульовими значеннями враховуються.


Аргументи, які є помилковими значеннями, або текст, який не можна перетворити на числове значення, спричиняють помилки.

4.PNG


Найчастіше використовувані функції (сума, середнє, максимальне, мінімальне значення) винесені на вкладинку Основне (піктограма ∑).


Розглянемо основні статистичні функції:


AVERAGE(число1;[число2];...)
— повертає середнє (арифметичне) аргументів.


• число1 — обов’язковий аргумент. Перше число, посилання на клітинку або діапазон клітинок, для яких потрібно обчислити середнє значення.
• число2 — необов’язковий аргумент. Додаткові числа, посилання на клітинки або діапазони, загальною кількістю до 255, для яких потрібно обчислити середнє.

Приклад:

Якщо діапазон A1:A20 містить числа, формула =AVERAGE(A1:A20) повертає середнє значення цих чисел.

MIN(число1;[число2];...) — повертає найменше число в наборі значень.


MAX(число1;[число2];...) — повертає найбільше значення з набору значень.


MEDIAN(число1;[число2];...) — повертає медіану вказаних чисел. Медіана є числом, яке розташоване посередині набору чисел.


MODE.MULT(число1;[число2];...) — повертає вертикальний масив найчастіше повторюваних значень у масиві або діапазоні даних. У випадку кількох мод повертається кілька результатів. Оскільки ця функція повертає масив значень, її потрібно вводити як формулу масиву (натисніть клавішу F2, а потім Ctrl + Shift + Enter).


RANK(число;посилання;[порядок]) — повертає ранг числа у списку чисел.

Ранг числа — це його місце за величиною серед інших значень у списку. (Якщо відсортувати список, то ранг числа буде дорівнювати його позиції).

Приклад:

Обчислити статистичні характеристики набору значень 2, 3, 3, 3, 5, 5, 7, 7, 7, 10.
статхар.PNG

Логічні функції

Логічний вираз — це вираз, який набуває одного з двох значень: True — істина або False — хибність.

Логічна функція — це функція, один або кілька аргументів якої — логічні вирази.

Функція IF(ЯКЩО) призначена для обчислення різних виразів залежно від умови:

IF(Умова; Вираз1; Вираз2)

  • Вираз1 — обчислюється, якщо умова істинна.

  • Вираз2 — обчислюється, якщо умова хибна.

Приклад:

Вивести слово «Гаряче», якщо число менше 5, і слово « Холодно» в протилежному випадку.


У програмі
Excel можна записати це розгалуження звикористанням функції IF(ЕСЛИ):

202.PNG

У функціях Excel логічний вираз може містити адреси комірок та / або арифметичні вирази.

Складеним логічним виразом називають вираз, утворений за допомогою логічних операцій.

Основними логічними операціями є NOT (заперечення), AND (логічний добуток), ОR (логічне додавання).

Приклад:

Перевірити, чи належить число в клітинці В1 проміжку від 1 до 10:

=IF(AND(B1>1;В1<10); «Так»; «Ні»).

Іноді буває доцільно використати вкладені логічні функції IF (ЯКЩО).

Вивести слово «Холодно», якщо число більше 10, слово «Тепліше», якщо число від 5 до 10, і «Гаряче», якщо число менше 5.


У програмі
Excel можна записати це розгалуження за допомогою функції IF (ЯКЩО):
=IF (D1<5; "Гаряче"; IF(D1<10; "Тепліше"; "Холодно"))

201.PNG

Розглянемо декілька логічних функцій.

203.PNG

Завдання №2:

Вільне введення тексту

Виконайте інтерактивні вправи.

Скріни виконаних вправ прикріпіть до цього завдання.

Рефлексія від 8 учнів

Сподобався:

6 2

Зрозумілий:

6 2

Потрібні роз'яснення:

7 1
Рекомендуємо

3.5 Обчислення основних статистичних характеристик вибірки засобами табличного процесора

3.5 Обчислення основних статистичних характеристик вибірки засобами табличного процесора

21

Інформатика
10 клас

50 грн

§ 8. Функції та методи опрацювання списків

§ 8. Функції та методи опрацювання списків

144

50 грн

Обернені тригонометричні функції.

Обернені тригонометричні функції.

235

Алгебра
10—11 клас та I—III курси

25 грн

Похідна складеної функції.

Похідна складеної функції.

28

50 грн

Застосування похідної до дослідження функції та побудови графіків функції. (Урок 1)

Застосування похідної до дослідження функції та побудови графіків функції. (Урок 1)

68

50 грн

Схожі уроки

Впорядкування, пошук і фільтрування даних.

Впорядкування, пошук і фільтрування даних.

755

Інформатика
9 клас

Створення й уведення структури таблиць. Поняття таблиці, поля, запису. Створення таблиць, означення полів і ключів у середовищі СКБД. Властивості полів, типи даних.

Цикли з передумовою у вкладених циклах

Цикли з передумовою у вкладених циклах

541

Інформатика
6 клас

Налаштування часових параметрів аудіо- та відеоряду.

Елемент керування «кнопка». Поняття об’єкту та його властивостей і методів (на прикладі елементів екранної форми). Властивості і методи елементів керування.