Всеосвіта

Головне меню порталу

Головне меню порталу

Сьогодні о 16:00
Вебінар:
«
Нестандартний підхід до формувального оцінювання: досвід, інструментарій, новації
»
Взяти участь Всі події

Еволюція європейського соціалістичного руху від радикальних до помірних форм і легальної парламентської діяльності.

Всесвітня історія

Для кого: 9 Клас

23 проходження

5 запитань

07.12.2022

479

0

Вміст уроку:

Завдання №1 Теоретичний блок

Практична робота: Еволюція європейського соціалістичного руху від радикальних до поміркованих форм і легальної парламентської діяльності.

Опрацюй матеріал та занеси результати роботи до таблиці.

Лідери європейської соціал-демократії прийшли до усвідомлення ефективності суспільних трансформацій еволюційним шляхом, визнання суспільно-політичних інститутів держави та використання парламентських механізмів впливу.

Після 1890 р. провідну роль у керівництві європейської соціал-демократії відігравали прихильники реформізму (політики здійснення реформ), мирних, парламентських форм боротьби за інтереси трудящих.

Поява «ревізіоністської» та «реформістської» течій була пов’язана з діяльністю представників німецької та австрійської соціал-демократії Е. Бернштейна, К. Каутського.

У праці «Умови можливості соціалізму та завдання соціал-демократії» (1899 р.) Едуард Бернштейн довів, що більшість передбачень, зроблених К. Марксом щодо капіталізму, виявилися хибними. Зокрема, розвиток капіталізму призводив не лише до збагачення капіталістів, а й до поліпшення матеріального становища робітників, розвитку середнього класу.

Бернштейн погоджувався зі співпрацею робітничих партій з органами буржуазної держави заради ухвалення законодавства, вигідного для робітників, захисту їхніх прав щодо власників. Виступаючи проти революцій, Е. Бернштейн проголошував необхідність боротьби за права людини, що зближувало його погляди з ідеями лібералізму.

Карл Каутський відомий як головний ідеолог центризму в марксистському робітничому русі. У своїх роботах К. Каутський значну увагу приділяв аналізу протиріч капіталістичного суспільства, які мали призвести цей суспільний лад до краху. Він вважав, що умовою проведення соціалістичних перетворень мало бути оволодіння пролетаріатом політичною владою шляхом парламентських виборів.

Жовтневу революцію 1917 р. в Росії К. Каутський сприйняв критично, звинувачуючи більшовиків у застосуванні диктаторських методів. Ідеї В. Леніна (більшовизм) він кваліфікував як псевдомарксизм, який не підходив навіть для умов економічно відсталої Росії. На думку К. Каутського, робітничий клас мав бути зацікавленим у парламентській республіці, яка гарантувала би політичні права та свободи громадянам, у тому числі й робітникам. Головний акцент він робив на мирному, легальному завоюванні влади в розвинених і демократичних капіталістичних країнах. К. Каутський вважав, що в майбутній соціалістичній державі недопустиме будь-яке обмеження прав і свобод громадян, а саме соціалістичне суспільство має бути демократичнішим, аніж чинне на той час капіталістичне.

Володимир Ленін і російські радикальні революціонери (більшовики) вели активну боротьбу за надання діяльності європейських соціал-демократичних партій «більшої революційності».

Після початку Першої світової війни (1914 р.) соціалісти більшості країн Європи активно підтримали свої уряди, боролися за захист національних інтересів. Натомість російські більшовики виступали «за поразку власного уряду в війні», вбачаючи в такій поразці сприятливіші умови для здійснення революції та захоплення влади. Палкий прихильник вчення К.Маркса. Переконував що розвиток капіталізму призводив лише до збагачення капіталістів, і погіршення матеріального становища робітників. Був противником розвитку середнього класу.

Результатом твоєї роботи буде заповнення таблиці.

Зміст поглядів діячів на суспільний розвиток:

Едуард Бернштейн 

Карл Каутський 

Володимир Ленін 

Завдання №2 Завантаження файлу

Заповнену таблицю в зошиті прикріпи тут. Виконання 9 балів

Зміст поглядів діячів на суспільний розвиток:

Завдання №3 Теоретичний блок

Спочатку продивися відео, як приклад революції:

Вислови відомих діячів про РЕВОЛЮЦІЮ

Уважно прочитай вислови!!!

Карл Маркс

Революції — локомотиви історії.

Бернард Шоу

Революції ніколи ще не полегшували тягар тиранії, а лише перекладали його на інші плечі.

Володимир Ленін

Поганий той революціонер, який у момент гострої боротьби зупиняється перед непорушністю закону.

Микола Бердяев

Революції завжди бувають невдалі, вдалих революцій не буває і бути не може. Вони завжди породжують не те, до чого прагнули, завжди переходять у свою протилежність.

Революція заперечує не лише особистість, але також і зв’язок з минулим, з батьками, вона сповідує релігію вбивства, а не воскресіння.

Володимир Ленін

Революції не потрібні історики.

Отто фон Бісмарк

Революції замислюють романтики, здійснюють фанатики, а їх результатами користуються покидьки.

Результатом роботи буде відповідь на питання: 12 балів

1. Який з висловів, на твою думку, вірно характеризує революцію. Чому?

2. Який з висловів є повністю хибним, щодо революції. Чому?

Завдання №4 Завантаження файлу

Відповіді на питання запиши в зошит і прикріпи тут.

1. Який з висловів, на твою думку, вірно характеризує революцію. Чому?

2. Який з висловів є повністю хибним, щодо революції. Чому?

Завдання №5 Теоретичний блок

Домашнє завдання: виконати інтерактивну вправу: https://learningapps.org/2092662

Опис уроку (учням цей опис не показується):

МЕТА

На підставі аналізу тексту визначити, у чому полягала еволюція тогочасної європейської соціал-демократії; сформувати уявлення про значення еволюції європейської соціал-демократії для становлення громадянського рівноправ'я та парламентської демократії в країнах Заходу.

Рефлексія від 14 учнів

Сподобався

14 0

Зрозумілий

12 2

Потрібні роз'яснення

12 2