Всеосвіта

Головне меню порталу

Головне меню порталу

Сьогодні о 18:00
Вебінар:
«
Дотримання академічної доброчесності у використанні інтернет-джерел для освітнього контенту
»
Взяти участь Всі події

Анотація курсу

Онлайн-курс «Сучасні тенденції самооцінювання якості освітнього процесу в закладах дошкільної освіти за методикою ECERS-3» призначений для поглиблення фахових компетентностей педагогічних працівників закладів дошкільної освіти щодо державної політики в галузі дошкільної освіти, стратегій самооцінювання якості освітнього процесу в закладах дошкільної освіти за методикою ECERS-3.

Переваги навчання на нашому сайті

Неймовірно низька вартістьнавчання при високій якості навчальних програм.

Офіційність документів можна перевірити за посиланням.

Пройти навчання можливо за індивідуальним прискореним графіком.

Можливість оплати курсу за рахунок Вашої організації.

Підсумкова атестація в дистанційному режимі.

Часті формування нових навчальних груп. Групи формуються щодня.

Поєднання навчання і роботи, так як навчання проходить в дистанційному режимі.

Сертифікат. Сторона №1 Сертифікат. Сторона №2

Видається документ*:

Після закінчення навчання видається Сертифікат про проходження курсу із зазначенням академічних годин, офіційність якого можна перевірити за посиланням. *Документ видається лише в електронному форматі.

 

Актуальність

Актуальність визначається необхідністю впровадженням у практику роботи закладів дошкільної освіти самоаналізу якості освітнього процесу за методикою ECERS-3.

Онлайн курс передбачає формування загальних та фахових компетентностей з урахуванням особистісно орієнтованого, інтегрованого, компетентнісного, діяльнісного підходів; ознайомлення з особливостями оцінки якості дошкільної освіти в закладах дошкільної освіти; проєктування процедури самооцінювання якості освітнього процесу у закладі дошкільної освіти; проведення дослідження, відповідно до визначених алгоритмів та рекомендацій; роботи з бланками оцінювання; узагальнення результатів спостережень за методикою ECERS-3.

Практичні завдання виконуються у перебігу занять зорієнтовані на набуття умінь організовувати, проводити самооцінювання якості освітнього процесу в закладі дошкільної освіти з використанням методики Early Childhood Environment Rating Scale (далі – ECERS-3).

Самостійна робота орієнтована на створення практичного кейсу, що містить опис результатів із виконання завдань, що спрямовані на вивчення сутності та переваг методики ECERS-3, аналіз змісту показників та індикаторів оцінювання психолого-педагогічних, організаційних, матеріально-технічні умов, що наявні в закладі дошкільної освіти для індивідуального розвитку дитини, особливостей планування варіативних форм активностей дітей, відповідно до пропонованих шкал.

Цільова аудиторія

Онлайн-курс розроблений для вихователів, вихователів-методистів, керівників закладів дошкільної освіти, асистентів вихователя закладу освіти з інклюзивним та інтегрованим навчанням, практичних психологів, соціальних педагогів, майбутніх педагогів закладів дошкільної освіти, викладачів закладів вищої освіти; фахівців центрів професійного розвитку педагогічних працівників, батьків. Тема актуальна для закладів освіти всіх форм власності.

Мета курсу

засвоїти здобувачами професійних компетенцій, формування загальних та фахових компетентностей щодо системи знань про принципи, структуру, особливості застосування методики ECERS-3, здатності та готовності до проведення самооцінювання якості освітнього процесу у закладах дошкільної освіти за запропонованими підшкалами, параметрами та індикаторами.

Завдання навчального курсу

Реалізація визначеної мети спрямована на розв'язання таких завдань:

  • ознайомити учасників курсів з метою, завданнями, принципами, структурою, базовими поняттями міжнародної методики Early Childhood Environment Rating Scale (ECERS-3);

  • поглибити знання щодо розуміння сутності понять «якість дошкільної освіти», «дослідження якості освітнього процесу у закладах дошкільної освіти», «підшкали, параметри, індикатори оцінювання якості освітнього процесу у закладах дошкільної освіти», «інструменти оцінювання»;

  • сформувати здатність та готовність до застосування міжнародної методики ECERS-3 в самооцінюванні якості освітнього процесу в закладах дошкільної освіти;

  • ознайомити з алгоритмом дій педагога під час проведення ним/нею самооцінювання параметрів, визначених методикою ECERS-3;

  • навчити фіксувати результати дослідження в оціночних бланках та робити узагальнення;

  • сформувати усвідомлене розуміння впливу результатів, отриманих у перебігу самоаналізу, на підвищення показників якості дошкільної освіти у групі ЗДО.

Очікуванні результати навчання

Навчання учасників щодо самооцінювання якості освітнього процесу в закладах дошкільної освіти спрямоване на формування в учасників загальних та професійних компетентностей.

Загальні компетентності спрямовані на формування умінь, зокрема:

  • вчитися й бути готовим до отримання нового досвіду;

  • брати на себе відповідальність й приймати обґрунтовані рішення;

  • діяти об’єктивно, відповідно до пропонованих алгоритмів та інструкцій.

Професійні компетентності: комунікаційна, мовленнєва, цифрова, психологічна, емоційно-етична, інклюзивна, прогностична, організаційна, рефлексивна, компетентність педагогічного партнерства, здатність до навчання впродовж життя.

Форми реалізації навчального курсу

Навчальний курс передбачає онлайн навчання.

Онлайн-навчання відбувається на сайті онлайн освіти Всеосвіта: https://vseosvita.ua/

Документ, що засвідчує участь у навчальному курсі

Сертифікат із зазначенням кількості навчальних годин.

Система та критерії оцінювання результатів навчання учасників щодо самооцінювання якості освітнього процесу в закладах дошкільної освіти з використанням методики Early Childhood Environment Rating Scale визначаються за результатами проходження підсумкового тесту.

Підсумковий тест складається з 50 тестових завдань, одне тестове завдання оцінюється в 2 бали. Максимальну кількість балів, яку можуть отримати учасники 100 балів. Прохідний бал більше 50 балів. Учасники, які пройшли навчання, виконали практичні завдання, успішно склали тест, отримають сертифікат.

Навчальний план 30 годин

Програма підвищення кваліфікації
Найменування розділів, модулів, тем
Всього
годин
Лекції
Самостійна
робота
Практична
робота
Години
контролю
Вид
контролю
Модуль 1. Практичні аспекти самооцінювання якості освітнього процесу в закладах дошкільної освіти за міжнародною шкалою ECERS-3
1. Загальна характеристика шкали ECERS-3 як інструменту самооцінювання якості освітнього процесу в закладах дошкільної освіти.
2. Особливості змісту «Простір і вмеблювання»: практичні аспекти та особливості самооцінювання.
3. Зміст підшкали «Повсякденні практики особистого догляду»: практичні засади та особливості самооцінювання.
4. Домінанта підшкали «Мовлення та грамотність»: практичні аспекти та особливості самооцінювання.
Всього годин: 24
Лекції: 14
Самостійна робота: 0
Практична робота: 10
Години
контролю:
0
Вид контролю:
Модуль 2. ECERS-3 як інструмент самооцінювання якості освітнього процесу в ЗДО
1. Сутнісна характеристика підшкали: «Види навчально-пізнавальної діяльності»: практичні засади та особливості самооцінювання.
2. Характеристика підшкали «Взаємодія»: особливості спостереження та самооцінювання.
3. Сутність і зміст підшкали «Структурування програми».
Всього годин: 6
Лекції: 2
Самостійна робота: 0
Практична робота: 4
Години
контролю:
0
Вид контролю:Тест + Проєкт
590 грн Зареєструватися

Обсяг курсу: 30 академічних годин

*Всеосвіта гарантує 100% повернення коштів!

Якщо ви маєте причини не проходити придбаний курс — протягом 60 днів ви можете звернутися в службу зворотного зв'язку з запитом повернути вам кошти за придбаний курс. Повернення коштів відбувається у зручний для вас спосіб на картку, чи ваш внутрішній рахунок.

Якщо минуло понад 60 днів з моменту придбання курсу — кошти можуть бути поверненні виключно на ваш внутрішній рахунок.

Всеосвіта завжди дбає про своїх користувачів та їх інтереси! *

Інформація про організацію

Найменування:
ТОВ «Всеосвіта».
Мова навчання:
Українська.
Адреса для листування:
04080, м.Київ, вул. Кирилівська, будинок 82, офіс 256.
Режим і графік роботи:
з 9.00 до 18.00, перерва на обід з 13.00 до 14.00.
Контактний телефон:
Служба підтримки 0 (800) 331 031 (дзвінок безкоштовний).