Курс:«Розвиток цифрового інтелекту учителя: путівник по цифрових інструментах в ефективній організації і проведенні освітнього процесу»

Автор курсу:
Ілляхова Марина Володимирівна
доцент кафедри філософії і освіти дорослих Центрального інституту післядипломної педагогічної освіти ДВНЗ «Університет менеджменту освіти» НАПН України, кандидат філософських наук, доцент
Програма підвищення кваліфікації
!

Всеосвіта є суб’єктом підвищення кваліфікації.

Всі сертифікати за наші курси та вебінари можуть бути зараховані у підвищення кваліфікації.

Співпраця із закладами освіти.

Дізнатись більше про сертифікати.

Сторінка обговорення курсів
Обсяг
курса:
36 академічні години.
Форма
навчання:
Дистанційна
Видається
за проходження:
Свідоцтво із зазначенням академічних годин
Початок
навчання:
Ви самі обираєте зручний для Вас
час
! На засвоєння програми відводиться один календарний місяць. При необхідності термін навчання може бути продовжений.
Анотація курсу

В епоху цифрових викликів ключовим активом національної економіки стає людський капітал і рівень його цифрового інтелекту. Відповідно, освіта має задовольняти технологічні вимоги суспільства до кваліфікаційного розвитку фахівця. Сучасний педагог має не лише вміти працювати з комп’ютером, використовувати функції свого смартфона, а й мати активну, безперервну готовність брати участь у розробці і розповсюджені цифрових технологій, нових цифрових медіа, віртуальних платформ. Саме тому навчальний курс презентує путівник по цифровим інструментам, які зорієнтують вчителя до новаторської діяльності в умовах цифровізації, допоможуть знайти власну траєкторію з метою створення найбільш сприятливих умов для формування цифрового інтелекту учнів.

Переваги навчання на нашому сайті

Неймовірно низька вартість навчання при високій якості навчальних програм.
Офіційність документів можна перевірити за посиланням.
Пройти навчання можливо за індивідуальним прискореним графіком.
Можливість оплати курсу за рахунок
Вашої організації.
Підсумкова атестація в дистанційному
режимі
.
Часті формування нових навчальних груп. Групи формуються щодня.
Поєднання навчання і роботи, так як навчання проходить в дистанційному режимі.
Видається документ*:
Після закінчення навчання
видається Свідоцтво про проходження курсу
із зазначенням академічних годин,
офіційність якого можна перевірити за посиланням.
*Документ видається лише в електронному форматі.

Інформація про навчальний курс

У навчальному курсі розглянуто можливості розвитку цифрового інтелекту учителя і учня з використанням інформаційно-цифрових практик і технологій в освітньому процесі. Узагальнено досвід реалізації найефективніших цифрових технологій і методів у забезпеченні продуктивності освітнього процесу. Запропоновано чек-листи для визначення індивідуальної траєкторії розвитку цифрового інтелекту вчителя.

Розглянуто можливості використання інтерактивного додатку LearningApps уроках. Деталізовано на методиці використання віртуальної дошки Padlet, а також запропоновано приклади і сценарії проведення інтерактивних уроків. У матеріалах подано систематиці і огляд найнеобхідніших онлайн-ресурсів для проведення сучасного інтерактивного уроку.

Кожну технологію пропоновану у навчальному курсі ілюстровано практичними прикладами, кейсами, проблемно-пошуковими завданнями, активними посиланнями на корисні онлайн-сервіси, сучасні мобільні додатки, які допомагають евристично, нестандартно, креативно вирішувати складні задачі в освітньому процесі. Окремий розділ навчального курсу присвячено розробці і упровадженню веб-квесту у додатку Google Blogger. Робота з веб-квестами підсилює мотивацію навчання, сприяє розвитку критичного мислення, формує вміння та навички здійснення порівняння, аналізу помилок, перспектив, класифікації, знаходження шляхів

Проблемно-пошукові питання для самостійної роботи і практичні завдання для самоконтролю розраховано на розвиток цифрового інтелекту учителя, формування його цифрового досвіду у вирішенні освітніх задач, активізацію інноваційного потенціалу і розвиток цифрової творчості суб’єктів освітнього процесу. Матеріали курсу також містять тезаурус цифрових понять і список рекомендованої літератури.

Тема навчального курсу містить такі маркери. «Важлива авторська заувага», «Важливо для самопізнання», «Концептуальна довідка», «Важливо занотувати», «Рекомендації і пропозиції», «Важливий приклад».

Кому адресований навчальний курс

Курс розроблено для вчителів, методистів, науковців, працівників вищих закладів освіти, організаторів післядипломної педагогічної освіти, слухачів курсів підвищення кваліфікації педагогічних працівників, а також усіх, хто цікавиться питаннями розвитком професійної креативності та творчих здібностей.

Мета навчального курсу

Розвиток цифрового інтелекту та інформаційно-цифрових компетенцій педагога, що відповідають за успішну життєво-професійну діяльність особистості, її високу конкурентоздатність та кар’єрне зростання.

Реалізація завдань навчального курсу

Для досягнення ефективних результатів курсу необхідне:

 • Самостійне опрацювання слухачами навчального матеріалу.
 • Виконання контрольно-діагностичних матеріалів, спрямованих на удосконалення креативних компетенцій на практиці застосовувати набуті теоретичні знання.
 • Участь в рефлексійно-оцінювальному блоці курсу з метою використання цифрових компетенцій у професійно-педагогічній діяльності.
 • Розроблення власного цифрового проекту.

Очікувані результати навчального курсу

Очікувані результати опрацювання матеріалів курсу охоплюють:

Знання і розуміння

 • сутності процесу цифровізації сучасної освіти;
 • можливостей реалізації цифрових технологій у навчально-виховному процесі;
 • специфіки розроблення і створення цифрового освітного контенту .

Розвинені вміння

 • активізувати потенціал цифрового інтелекту суб’єктів освітнього процесу;
 • створювати освітні продукти в умовах цифрової творчості;
 • реалізувати новаторську і пошукову діяльність за допомогою цифрових технологій;
 • удосконалювати оригінальний і нестандартний підхід до власної професійної діяльності;
 • безперервно оновлювати знання з інформаційно-цифрових та інноваційних методик, що спрямовані на розвиток конкурентноздатної особистості.

Диспозиції

(цінності, ставлення)

 • реалізація положень цифровізації освітнього процесу;
 • орієнтація на цінності і принципи креативної педагогіки; 
 • готовність до змін, мобільність, евристичність, людиноцентризм;
 • рефлексія власної професійної діяльності.

Ключові слова навчального курсу

Візуалізація, веб-квест, інформаційно-цифрова компетентність, інноваційні технології, креативність, мобільні додатки, онлайн додатки, професійний саморозвиток, цифровізація, цифровий інтелект, цифрова творчість, цифрові технології.

Документ, що засвідчує участь в навчальному курсі

сертифікат із зазначенням кількості навчальних годин

Навчальний план 36 годин

Програма підвищення кваліфікації
Найменування розділів,
модулів, тем
Всього
годин
Лекції
Самостійна
робота
Практична
робота
Години
контролю
Вид
контролю
Модуль 1. Цифрова освіта: від цифрових трендів до успішного учня
1. Цифрові освітні тренди. 2. Інформаційно-цифрові компетенції сучасного педагога. 3. Специфіка цифрового інтелекту. 4. Рівні сформованості цифрових компетенцій педагога. 5. Чек-лист цифрових компетенцій педагога.
Всього годин: 8
Лекції: 4
Самостійна робота: 1
Практична робота: 2
Години
контролю:
1
Вид контролю:Тест
Модуль 2. Цифрові технології в організації і проведення сучасного уроку
1. Створення і використання інтерактивних цифрових ресурсів в освітньому процесі. 2. Психологічні особливості «цифрових тубільців» – дітей «покоління Z». 3. Розробка і використання мобільних додатків в освітньому процесі.
Всього годин: 18
Лекції: 8
Самостійна робота: 2
Практична робота: 7
Години
контролю:
1
Вид контролю:Тест
Модуль 3. Організація освітнього процесу у формуванні успішної особистості
1. Специфіка і використання веб-квесту на інтерактивних уроках. 2. Створення веб-квесту на базі додатку Google Blogger. 3. Зміст сторінок веб-квесту.
Всього годин: 10
Лекції: 2
Самостійна робота: 2
Практична робота: 4
Години
контролю:
2
Вид контролю:Тест
Обсяг
курса:
36 академічні години.
Форма
навчання:
Дистанційна
Видається
за проходження:
Свідоцтво із зазначенням академічних годин
Початок
навчання:
Ви самі обираєте зручний для Вас
час

Інформація про організацію

Найменування
ТОВ «Всеосвіта»
Мова навчання
Українська
Адреса для листування
04080, м.Київ, вул. Кирилівська, будинок 82, офіс 256
Режим і графік роботи
з 9.00 до 18.00, перерва на обід з 13.00 до 14.00
Контактний телефон
Служба підтримки 0 (800) 331 031 (дзвінок безкоштовний)
Служба
підтримки:
0 (800) 331 031
Дзвінок безкоштовний