Всеосвіта

Головне меню порталу

Головне меню порталу

Сьогодні о 18:00
Вебінар:
«
Творчі методики як сучасний інструмент вихователя: розвиваємо soft skills дітей дошкільного віку засобами конструювання
»
Взяти участь Всі події

Анотація курсу

Актуальність навчального курсу визначається освітніми викликами і необхідністю забезпечення якісною підготовкою педагога нової формації, який якісно організовує освітнє середовища і здійснює ефективне рефлексивне оцінювання з метою ефективного навчання. Цей курс дозволить фахівцю вдосконалити професійно-педагогічну компетентність у галузі психології оцінювання і дозволить урізноманітнити професійний інструментарій прийомами рефлексії і зворотного зв’язку в освітньому процесі. Змістовий контент курсу присвячено висвітленню психологічних засадам оцінювання в освітньому процесі особливостям рефлексії і зворотного зв’язку як ресурсу для ефективного навчання здобувачів освіти, методичним прийомам рефлексивного оцінювання і зворотного зв’язку в освітньому процесі.

Переваги навчання на нашому сайті

Неймовірно низька вартістьнавчання при високій якості навчальних програм.

Офіційність документів можна перевірити за посиланням.

Пройти навчання можливо за індивідуальним прискореним графіком.

Можливість оплати курсу за рахунок Вашої організації.

Підсумкова атестація в дистанційному режимі.

Часті формування нових навчальних груп. Групи формуються щодня.

Поєднання навчання і роботи, так як навчання проходить в дистанційному режимі.

Сертифікат. Сторона №1 Сертифікат. Сторона №2

Видається документ*:

Після закінчення навчання видається Сертифікат про проходження курсу із зазначенням академічних годин, офіційність якого можна перевірити за посиланням. *Документ видається лише в електронному форматі.

 

Загальні положення

Програма курсу моделює теоретичні і практичні засади психології оцінювання й рефлексії в освітньому процесі. Змістовий контент курсу базується на методологічних засадах гуманістичної психології і педагогічної психології. У першому модулі розкрито психологічні засади оцінювання в освітньому процесі, зокрема – проаналізовано взаємовплив самооцінки та ефективності навчання; наведено типологію помилок оцінювання в освітньому процесі; розкрито роль психологічної підтримки в процесі контролю й оцінювання. Другий модуль розкриває особливості рефлексії і зворотного зв’язоку як ресурсу для ефективного навчання здобувачів освіти. Так, визначено зміст рефлексії і педагогічної рефлексії; наведено методичні прийоми рефлексивного оцінювання і зворотного зв’язку в освітньому процесі для ефективного навчання здобувачів освіти.

Актуальність

Актуальність навчального курсу визначається освітніми викликами ХХІ століття, запитами суспільства на висококваліфікованого фахівця, актуалітетами людиноцентрованої/дитиноцентрованої освіти та необхідністю забезпечити її якісною підготовкою педагога нової формації – фасилітатора, коуча, наставника, який якісно здійснює організацію освітнього середовища, створює умови для особистісного зростання здобувачів освіти, здійснює ефективне рефлексивне оцінювання з метою ефективного навчання. Даний курс дозволить фахівцю вдосконалити професійно-педагогічну компетентність у галузі психології оцінювання і дозволить урізноманітнити професійний інструментарій прийомами рефлексії і зворотного зв’язку в освітньому процесі.

Цільова аудиторія

педагогічні працівники закладів загальної середньої освіти, фахової передвищої освіти, професійної (професійно-технічної) освіти; науково-педагогічні працівники вищої освіти, післядипломної освіти; працівники методичних служб; психологи.

Мета навчального курсу

розкрити теоретичні й практичні засади оцінювання й рефлексії в освітньому процесі для ефективного навчання здобувачів освіти.

Завдання навчального курсу

 • Розкрити теоретичні засади психології оцінювання в освітньому процесі.

 • Проаналізувати взаємозалежність формування самооцінки здобувачів освіти на ефективність навчання.

 • Уміти діагностувати наявну самооцінку у здобувачів освіти і здійснювати відповідний психолого-фасилітативний вплив з метою її оптимізації для ресурсного потенціалу в умовах освітнього процесу.

 • Визначити цінність рефлексії і зворотного зв’язку в освітньому процесі для ефективного навчання.

 • Опанувати навички прийомів рефлексивного оцінювання в освітньому процесі.

Профілі базових компетентностей педагогічних працівників

загальні:

 • застосовувати отримані знання в професійно-педагогічній діяльності;

 • професійна конкурентноздатність;

 • пошук нових рішень для ефективності освітнього процесу;

 • здатність організовувати якісну професійну діяльність;

 • створювати сприятливе і рефлексивне освітнє середовище для ефективного навчання здобувачів освіти;

 • навчатись упродовж життя.

 фахові:

 • гнучкість до освітніх змін;

 • комунікативні і організаторські вміння і навички;

 • рефлексивність і емпатія;

 • рефлексивне оцінювання і психолого-фасилітативна підтримка в освітньому процесі;

 • залучати здобувачів освіти до інтерактивної взаємодії в освітньому процесі;

 • спонукати здобувачів освіти до рефлексії і авторефлексії.

Очікувані результати навчання охоплюють

 • усвідомлення ролі психології оцінювання й рефлексії в освітньому процесі як ресурсу для особистісного розвитку здобувачів освіти;

 • опанування техніками і прийомами рефлексивного оцінювання і зворотного зв’язку в освітньому процесі для ефективного навчання;

 • удосконалення психолого-фасилітативної компетентності педагогів з метою мотивації освітньої діяльності здобувачів освіти;

 • особистісно-професійне самовдосконалення педагогів у мовах неформальної та інформальної освіти.

Опис досягнутих результатів навчання

Розвиток професійно-педагогічної компетентності і психолого-фасилітативної компетентності.

Навчальний план 30 годин

Програма підвищення кваліфікації
Найменування розділів, модулів, тем
Всього
годин
Лекції
Самостійна
робота
Практична
робота
Години
контролю
Вид
контролю
Модуль 1. Вступ
Вступ до курсу.
Всього годин: 2
Лекції: 2
Самостійна робота: 0
Практична робота: 0
Години
контролю:
0
Вид контролю:Тест
Модуль 2. Психологічні засади оцінювання в освітньому процесі
1. Взаємовплив самооцінки та ефективності навчання.
2. Типологія помилок оцінювання в освітньому процесі.
3. Роль психологічної підтримки в процесі контролю й оцінювання.
Всього годин: 14
Лекції: 6
Самостійна робота: 0
Практична робота: 6
Години
контролю:
2
Вид контролю:Тест
Модуль 3. Рефлексія і зворотний зв’язок як ресурс для ефективного навчання
1. Роль рефлексії в розрізі гуманістичної психології.
2. Педагогічна рефлексія як складова психолого-фасилітативної компетентності фахівця.
3. Організація рефлексивного оцінювання і зворотного зв’язку в освітньому процесі для ефективного навчання.
Всього годин: 14
Лекції: 6
Самостійна робота: 0
Практична робота: 6
Години
контролю:
2
Вид контролю:Тест

Відгуки користувачів

590 грн Зареєструватися

Обсяг курсу: 30 академічних годин

*Всеосвіта гарантує 100% повернення коштів!

Якщо ви маєте причини не проходити придбаний курс — протягом 60 днів ви можете звернутися в службу зворотного зв'язку з запитом повернути вам кошти за придбаний курс. Повернення коштів відбувається у зручний для вас спосіб на картку, чи ваш внутрішній рахунок.

Якщо минуло понад 60 днів з моменту придбання курсу — кошти можуть бути поверненні виключно на ваш внутрішній рахунок.

Всеосвіта завжди дбає про своїх користувачів та їх інтереси! *

Інформація про організацію

Найменування:
ТОВ «Всеосвіта».
Мова навчання:
Українська.
Адреса для листування:
04080, м.Київ, вул. Кирилівська, будинок 82, офіс 256.
Режим і графік роботи:
з 9.00 до 18.00, перерва на обід з 13.00 до 14.00.
Контактний телефон:
Служба підтримки 0 (800) 331 031 (дзвінок безкоштовний).