Всеосвіта

Головне меню порталу

Головне меню порталу

Сьогодні о 18:00
Вебінар:
«
Дотримання академічної доброчесності у використанні інтернет-джерел для освітнього контенту
»
Взяти участь Всі події

Анотація курсу

Курс передбачає ознайомлення педагогів та освітніх управлінців, зокрема, класних керівників, кураторів, заступників директорів та директорів шкіл з актуальними питаннями та сучасними підходами щодо організації профорієнтаційної роботи з учнями молодшої, старшої та середньої школи; студентів молодших курсів закладів ФПВО в форматі як дистанційного, так й очного навчання.

Переваги навчання на нашому сайті

Неймовірно низька вартістьнавчання при високій якості навчальних програм.

Офіційність документів можна перевірити за посиланням.

Пройти навчання можливо за індивідуальним прискореним графіком.

Можливість оплати курсу за рахунок Вашої організації.

Підсумкова атестація в дистанційному режимі.

Часті формування нових навчальних груп. Групи формуються щодня.

Поєднання навчання і роботи, так як навчання проходить в дистанційному режимі.

Сертифікат. Сторона №1 Сертифікат. Сторона №2

Видається документ*:

Після закінчення навчання видається Сертифікат про проходження курсу із зазначенням академічних годин, офіційність якого можна перевірити за посиланням. *Документ видається лише в електронному форматі.

 

Актуальність

Якісна профорієнтація у школі має стати повноцінною частиною навчальної програми у школах. Професійний та системний підхід до організації цього процесу здатний в кілька разів підвищити показник вдумливого вибору індивідуального маршруту професійного розвитку та реалізації випускниками шкіл, сприяти всебічному розвитку та розкриттю талантів, нахилів, здібностей учнів школи, в широкому сенсі - сприяти економічному зростанню в Україні. Саме тому вона має стати повноцінною частиною навчальної програми у школах.

Базою для розробки цього курсу став рамковий документ "Профорієнтація у Новій українській школі". В проєкт закладено елементи наскрізної профорієнтації учнів, яка розпочинається у 3-4 класі. Наш курс та вищезгадана програма допоможе педагогам сприяти дослідженню здобувачами освіти різноманітності світу професій, свідомо підійти до майбутнього вибору; популяризує нові підходи, методики та інструменти сучасної профорієнтації; опанувати деякі інструменти аналізу попиту професій на ринку праці та прогнозування попиту, визначати найпопулярніші професії на поточний момент та найближче майбутнє, створити сприятливі психолого-педагогічні умови для розвитку напряму підприємництва для молоді, руйнування штампів та стереотипів щодо «жіночих» або «чоловічих» професій тощо.

У рамках курсу передбачено формування вмінь організувати профорієнтаційний захід, залучити до ефективної співпраці зовнішні ресурси, максимально розкрити індивідуальний потенціал кожного учня щодо його життєвих прагнень та напрямків майбутньої професійної самореалізації, працювати з інтелект-картами для ефективної організації багаторівневих процесів.

Також окрема увага приділена формуванню у педагогів навичок інтеграції профорієнтаційної роботи до освітнього процесу, зокрема, навички органічного поєднання тематичного контенту з предметними програмами та ознайомленню з методиками формування в учнів різного віку так званих наскрізних профорієнтаційних компетентностей - самоорганізації, управління власними ресурсами, фінансової грамотності тощо.

Курс «Профорієнтація здобувачів освіти “під ключ”» є практично орієнтованим, в ході роботи над курсом педагоги отримують набір практичних рекомендацій щодо ефективної допомоги своїм учням 5-11 класів та студентам І-ІІ курсів закладів ФПВО в підготовці до активної професійної діяльності та вибору напрямків розкриття та реалізації своїх талантів та здібностей.

Швидкість змін на ринку праці сучасності диктує необхідність для педагогів активно долучатися до цього процесу, сприяти формування в здобувачів освіти проактивного підходу до вибору свого майбутнього професійного шляху, зумовлює підвищені вимоги до професійної компетентності вчителя в розрізі профорієнтаційної роботи, викликає необхідність у сталому та постійному професійному розвитку педагогів у зазначеному напрямку, пошукові нових форм, методів та засобів профорієнтаційної роботи з учнями, що безпосередньо мають бути спрямовані як на опанування загальних компетентностей, так і на формування специфічних, наскрізних умінь та навичок, необхідних для орієнтації у напрямках вибору свого майбутнього професійного шляху. Також одним з наріжних каменів успіху профорієнтаційної роботи є організація неперервності цього процесу підготовки, вдосконалення вже набутих учнями компетенцій щодо планування власного шляху..

Застосування педагогами пропонованих в курсі методів, технологій, підходів, лайфхаків, а також розробка власних напрацювань щодо профорієнтаційної роботи на основі наших методичних рекомендацій відповідає основним тенденціям сучасного освітнього процесу, раціоналізує час та ресурси вчителя, максимально сприяє створенню дієвої системи профорієнтаційної роботи, що, і собі, сприяє максимальному розкриттю індивідуального потенціалу кожного здобувача освіти та формуванню компетентностей.

У курсі окрема увага приділена окресленню напрямів діяльності педагога щодо підготовки, організації та реалізації системи профорієнтаційної роботи, яка, відповідно, є визначальною для результативного освітнього процесу в зазначеному напрямку – створенню на основі запропонованих методик, технологій, підходів та лайфхаків системи профорієнтаційної роботи для учнів різних класів, який відповідає віковим психологічним особливостям здобувачів освіти, їх запитам та інтересам, наявним ресурсам як педагога або управлінця, так й закладу освіти в цілому. Центральним орієнтиром в організації профорієнтаційної роботи, згідно з рекомендаціями курсу, є принцип раціонального та максимального ефективного використання ресурсів всіх його учасників, їх проактивності щодо досягнення поставлених цілей.

Розроблений курс «Профорієнтація здобувачів освіти “під ключ”» містить матеріали сучасних моделей організації цього процесу, центральне місце в яких належить наступним принципам: чіткості та структурованості, прогнозованості та безперервності. В курсі окреслено теоретико-методологічні засади та психолого-педагогічні моделі організації системної профорієнтаційної роботи.

Цільова аудиторія

Педагогічні працівники/працівниці закладів загальної середньої освіти (вчительство історії, правознавства, громадянської освіти та інших навчальних дисциплін, класні керівники/керівниці, директори/директорки та їх заступники/заступниці, асистенти дітей з особливими освітніми потребами, асистенти вчителів/вчительок дітей з особливими освітніми потребами, керівники/керівниці гуртків, психологи/психологині, соціальні педагоги/педагогині); педагогічні працівники/працівниці закладів позашкільної освіти (директори/директорки, методисти/методистки, керівники/керівниці гуртків, керівники/керівниці наукових секцій МАН); педагогічні працівники/працівниці закладів вищої освіти (адміністрація, викладачки/викладачі історичних та правознавчих дисциплін, куратори/куратори, психологи/психологині); педагогічні працівники/працівниці закладів післядипломної освіти (адміністрація, викладачки/викладачі, завідувачки/завідувачі наукових і навчально-методичних лабораторій); консультанти/консультантки центрів професійного розвитку педагогічних працівників/працівниць; батьки.

Мета навчального курсу

Метою навчального курсу є набуття педагогами практичних умінь та навичок щодо організації профорієнтаційної роботи в закладах середньої та фахової передвищої освіти, ознайомлення з новітніх методичними підходами, технологіями та лайфхаками в цьому процесі, сприяння формуванню системного та наскрізного підходу до планування та реалізації профорієнтаційної роботи з метою найповнішого розкриття індивідуального потенціалу здобувачів освіти.

Завдання навчального курсу

 • ознайомити з підходами до розуміння суті процесу профорієнтації в сучасному світі;

 • формувати вміння поєднувати в освітньому процесі базові компоненти НУШ та ефективну профорієнтаційну роботу;

 • розвивати уявлення про нюанси та особливості проведення профорієнтаційної роботи в закладах освіти різного типу;

 • розглянути особливості профорієнтаційної роботи зі здобувачами освіти різного віку;

 • опанувати практичні навички планування профорієнтаційних заходів та їх інтеграції в освітній процес;

 • сформувати вміння застосувати технологію інтелект-карт для організації багаторівневої системи профорієнтаційної роботи;

 • дослідити можливі шляхи та надати практичні рекомендації педагогам щодо методики підбору ресурсів для організації профорієнтаційних заходів.

Очікувані результати навчання

 • сформованість уявлень щодо підходів до розуміння суті процесу профорієнтації в сучасному світі;

 • сформованість вміння поєднувати в освітньому процесі базові компоненти НУШ та ефективну профорієнтаційну роботу;

 • сформованість уявлень про нюанси та особливості проведення профорієнтаційної роботи в закладах освіти різного типу;

 • оволодіння знаннями щодо особливостей профорієнтаційної роботи зі здобувачами освіти різного віку;

 • діяльнісне опанування практичних навичок планування профорієнтаційних заходів та їх інтеграції в освітній процес;

 • формування вміння застосувати технологію інтелект-карт для організації багаторівневої системи профорієнтаційної роботи;

 • ознайомлення з можливими шляхами та опанування практичних рекомендацій щодо методики підбору ресурсів для організації профорієнтаційних заходів.

Опис досягнутих результатів навчання

 • ознайомлення з основними принципами сучасного підходу до системної організації профорієнтаційної роботи;

 • вміння обирати доречні методики, технології та підходи для здобувачів освіти різних вікових груп, рівня мотивації та рівня загальної підготовки;

 • визначати пріоритетні напрями та оптимальні напрямки планування та реалізації профорієнтаційної роботи в закладі освіти, відповідно до наявних ресурсів;

 • сформувати план оновлення та актуалізації наявної системи профорієнтаційної роботи;

 • опанувати методику дієвого та пластичного планування профорієнтаційної роботи через використання технології інтелект-карт, підбору матеріалів, пошуку нових форматів;

 • сформувати план постійного оновлення чинної системи профорієнтаційної роботи у закладі освіти;

 • провести аналіз впливу використання новітніх методик, технологій, підходів та лайфхаків на ефективність процесу профорієнтаційної роботи зі здобувачами освіти, зростання учнями рівня усвідомлення своїх здібностей та прагнень в сфері професійної самореалізації, формування нових компетентностей.

Навчальний план 30 годин

Програма підвищення кваліфікації
Найменування розділів, модулів, тем
Всього
годин
Лекції
Самостійна
робота
Практична
робота
Години
контролю
Вид
контролю
Модуль 1. Базові засади профорієнтації в закладах освіти
1. Підходи до розуміння суті процесу профорієнтації в сучасному світі.
2. Профорієнтація та НУШ.
3. Особливості проведення профорієнтації в закладах освіти різного типу.
Всього годин: 10
Лекції: 6
Самостійна робота: 0
Практична робота: 2
Години
контролю:
2
Вид контролю:Проєкт
Модуль 2. Особливості профорієнтації учнів різного віку
1. Профорієнтація в молодшій школі.
2. Профорієнтація в середній школі.
3. Профорієнтація у старшій школі/закладах ФПВО.
Всього годин: 10
Лекції: 6
Самостійна робота: 0
Практична робота: 2
Години
контролю:
2
Вид контролю:Проєкт
Модуль 3. Методика організації профорієнтаційних заходів
1. Особливості планування профорієнтаційних заходів та їх інтеграція в освітній процес.
2. Методика застосування інтелект-карт/mind maps.
3. Методика підбору ресурсів для організації профорієнтаційних заходів.
Всього годин: 10
Лекції: 6
Самостійна робота: 0
Практична робота: 2
Години
контролю:
2
Вид контролю:Проєкт
590 грн Зареєструватися

Обсяг курсу: 30 академічних годин

*Всеосвіта гарантує 100% повернення коштів!

Якщо ви маєте причини не проходити придбаний курс — протягом 60 днів ви можете звернутися в службу зворотного зв'язку з запитом повернути вам кошти за придбаний курс. Повернення коштів відбувається у зручний для вас спосіб на картку, чи ваш внутрішній рахунок.

Якщо минуло понад 60 днів з моменту придбання курсу — кошти можуть бути поверненні виключно на ваш внутрішній рахунок.

Всеосвіта завжди дбає про своїх користувачів та їх інтереси! *

Інформація про організацію

Найменування:
ТОВ «Всеосвіта».
Мова навчання:
Українська.
Адреса для листування:
04080, м.Київ, вул. Кирилівська, будинок 82, офіс 256.
Режим і графік роботи:
з 9.00 до 18.00, перерва на обід з 13.00 до 14.00.
Контактний телефон:
Служба підтримки 0 (800) 331 031 (дзвінок безкоштовний).