Анотація курсу

Реорганізація та оптимізація закладів освіти України, ефективне реформування освітньої галузі, можливо лише за умови визначення провідних умов розвитку соціальної сфери в цілому. Тому актуальним питання нині в Україні є поліпшення організації контент-маркетингу послуг підвищення кваліфікації педагогічних (науково-педагогічних) працівників керівниками закладів освіти. Тому цей курс передбачає всебічне вивчення та розвиток підходів щодо поліпшення організації контент-маркетингу послуг підвищення кваліфікації педагогічних (науково-педагогічних) працівників керівниками закладів освіти на всіх рівнях та в найбільш оптимальних (сприятливих) для останніх умовах.

Переваги навчання на нашому сайті

Неймовірно низька вартістьнавчання при високій якості навчальних програм.

Офіційність документів можна перевірити за посиланням.

Пройти навчання можливо за індивідуальним прискореним графіком.

Можливість оплати курсу за рахунок Вашої організації.

Підсумкова атестація в дистанційному режимі.

Часті формування нових навчальних груп. Групи формуються щодня.

Поєднання навчання і роботи, так як навчання проходить в дистанційному режимі.

Сертифікат. Сторона №1 Сертифікат. Сторона №2

Видається документ*:

Після закінчення навчання видається Сертифікат про проходження курсу із зазначенням академічних годин, офіційність якого можна перевірити за посиланням. *Документ видається лише в електронному форматі.

 

Загальні положення

програма підвищення кваліфікації «Освіта протягом життя» спрямована на формування основних засад поліпшення організації контент-маркетингу послуг підвищення кваліфікації педагогічних (науково-педагогічних) працівників керівниками закладів освіти, вдосконалення відповідних навичок і здібностей вищевказаних працівників щодо здійснення цього процесу та визначення ефективних критеріїв оцінки його результатів у контексті інтеграції України в світовий соціально-економічний простір через дистанційну форму онлайн-навчання на сайті: https://vseosvita.ua/.

Актуальність

Характеризується попитом освітян на пошук власних нових, нетипових, ініціативних і креативних здібностей (досягнення їх високого соціально-психологічного, професійного рівня та поліпшення якості навчання молоді, забезпечення її додаткової та продуктивної зайнятості в умовах оптимізації мережі освітніх установ тощо). Це можливо лише в умовах формування основних засад поліпшення організації контент-маркетингу послуг підвищення кваліфікації педагогічних (науково-педагогічних) працівників керівниками закладів освіти в контексті реформування освітньої галузі. Даний підхід передбачає використання вищевказаними працівниками таких технологічних підходів і методик до поліпшення організації контент-маркетингу послуг підвищення кваліфікації педагогічних (науково-педагогічних) працівників керівниками закладів освіти, які забезпечать максимальну ефективність роботи вище вказаних осіб. Як наслідок, це включає освоєння ними основних технологічних засад побудови та розвитку освітнього середовища закладів освіти в різних його варіаціях з підвищення якості організації освітнього процесу всіма його учасниками. 

Завдання навчального курсу полягає в формуванні певних знань слухачів 

Вони будуть знати:

 • не типові професійні підходи до поліпшення організації контент-маркетингу послуг підвищення кваліфікації педагогічних (науково-педагогічних) працівників керівниками закладів освіти на всіх рівнях;

 • теоретичну та практичну основу поліпшення організації контент-маркетингу послуг підвищення кваліфікації педагогічних (науково-педагогічних) працівників керівниками закладів освіти завдяки впровадженню систем особистісноорієнтованого навчання;

 • принципи побудови сучасних технологій поліпшення організації контент-маркетингу послуг підвищення кваліфікації педагогічних (науково-педагогічних) працівників керівниками закладів освіти на всіх рівнях;

 • системи та основні складові побудови сучасних технологій поліпшення організації контент-маркетингу послуг підвищення кваліфікації педагогічних (науково-педагогічних) працівників керівниками закладів освіти на всіх рівнях тощо.

Очікувані результати навчання охоплюють

 • спрямованість на оволодіння професійними проектнотехнологічними освітніми методиками поліпшення організації контент-маркетингу послуг підвищення кваліфікації педагогічних (науково-педагогічних) працівників керівниками закладів освіти;

 • орієнтованість на оволодіння методиками, технологіями, формами та прийомами спрямування освітнього процесу на поліпшення організації контент-маркетингу послуг підвищення кваліфікації педагогічних (науково-педагогічних) працівників керівниками закладів освіти;

 • здатність до оволодіння методиками, технологіями, формами та прийомами навчання поліпшення організації контент-маркетингу послуг підвищення кваліфікації педагогічних (науково-педагогічних) працівників керівниками закладів освіти;

 • можливість оволодіння методиками, технологіями, формами та прийомами побудови навчання здобувачів освіти в освітньому середовищі з забезпеченням розвитку поліпшення організації контент-маркетингу послуг підвищення кваліфікації педагогічних (науково-педагогічних) працівників керівниками закладів освіти;

 • можливість оволодіння методиками, технологіями, формами та прийомами моделювання поліпшення організації контент-маркетингу послуг підвищення кваліфікації педагогічних (науково-педагогічних) працівників керівниками закладів освіти;

 • спрямованість на оволодіння методиками та техніками прогнозування результатів поліпшення організації контент-маркетингу послуг підвищення кваліфікації педагогічних (науково-педагогічних) працівників керівниками закладів освіти;

 • здатність до оволодіння методиками, технологіями, формами та прийомами визначення найбільш ефективних підходів поліпшення організації контент-маркетингу послуг підвищення кваліфікації педагогічних (науково-педагогічних) працівників керівниками закладів освіти;

 • здатністю до оцінки переваг застосування професійних навичок поліпшення організації контент-маркетингу послуг підвищення кваліфікації педагогічних (науково-педагогічних) працівників керівниками закладів освіти тощо.

Опис досягнутих результатів навчання

формування широкого кола компетентностей та підвищення професійного рівня слухачів курсів підвищення кваліфікації за вище вказаною програмою та навчальним курсом в цілому. 

Навчальний план 30 годин

Програма підвищення кваліфікації
Найменування розділів, модулів, тем
Всього
годин
Лекції
Самостійна
робота
Практична
робота
Години
контролю
Вид
контролю
Модуль 1. Теоретичні питання організації контент-маркетингу послуг підвищення кваліфікації педагогічних працівників керівниками закладів освіти
1. Сутність і принципи організації контент-маркетингу послуг підвищення кваліфікації педагогічних працівників керівниками закладів освіти.
2. Особливості організації контент-маркетингу послуг підвищення кваліфікації педагогічних працівників керівниками закладів освіти.
Всього годин: 10
Лекції: 4
Самостійна робота: 0
Практична робота: 4
Години
контролю:
2
Вид контролю:Тест + Проєкт
Модуль 2. Практичні питання організації контент-маркетингу послуг підвищення кваліфікації педагогічних працівників керівниками закладів освіти
1. Практичні питання організації контент-маркетингу послуг підвищення кваліфікації педагогічних (науково-педагогічних) працівників за участю представників адміністрації освітніх закладів.
2. Практичні питання організації контент-маркетингу послуг підвищення кваліфікації педагогічних (науково-педагогічних) працівників за їх безпосередньою участю.
Всього годин: 10
Лекції: 4
Самостійна робота: 0
Практична робота: 4
Години
контролю:
2
Вид контролю:Тест + Проєкт
Модуль 3. Шляхи поліпшення організації контент-маркетингу послуг підвищення кваліфікації педагогічних працівників керівниками закладів освіти
1. Шляхи поліпшення організації контент-маркетингу послуг підвищення кваліфікації педагогічних працівників за участю представників адміністрації освітніх закладів.
2. Шляхи поліпшення організації контент-маркетингу послуг підвищення кваліфікації педагогічних працівників за їх безпосередньою участю.
Всього годин: 10
Лекції: 4
Самостійна робота: 0
Практична робота: 4
Години
контролю:
2
Вид контролю:Тест + Проєкт

Відгуки користувачів

590 грн Зареєструватися

Обсяг курсу: 30 академічних годин

*Всеосвіта гарантує 100% повернення коштів!

Якщо ви маєте причини не проходити придбаний курс — протягом 60 днів ви можете звернутися в службу зворотного зв'язку з запитом повернути вам кошти за придбаний курс. Повернення коштів відбувається у зручний для вас спосіб на картку, чи ваш внутрішній рахунок.

Якщо минуло понад 60 днів з моменту придбання курсу — кошти можуть бути поверненні виключно на ваш внутрішній рахунок.

Всеосвіта завжди дбає про своїх користувачів та їх інтереси! *

Інформація про організацію

Найменування:
ТОВ «Всеосвіта».
Мова навчання:
Українська.
Адреса для листування:
04080, м.Київ, вул. Кирилівська, будинок 82, офіс 256.
Режим і графік роботи:
з 9.00 до 18.00, перерва на обід з 13.00 до 14.00.
Контактний телефон:
Служба підтримки 0 (800) 331 031 (дзвінок безкоштовний).