Всеосвіта

Головне меню порталу

Головне меню порталу

Анотація курсу

Коли ми говоримо про сучасну людину, яка має бути креативною, гнучкою, уміти нестандартно вирішувати поставлені завдання, то ми розуміємо, що для розвитку цих умінь необхідно застосовувати ірраціональне мислення. Тому в сучасній школі в учнів маємо формувати не лише раціональне мислення, але й ірраціональне. Учень повинен навчитися мислити художніми образами, розвивати фантазію, почуттєву сферу тощо, для того, щоб у будь-якій сфері діяльності проявити свою творчість, гнучкість мислення. Для формування цих якостей необхідні саме предмети художньо-естетичного циклу. Унікальність впливу мистецьких предметів на особистість дитини закладена в самій природі мистецтва.

Переваги навчання на нашому сайті

Неймовірно низька вартістьнавчання при високій якості навчальних програм.

Офіційність документів можна перевірити за посиланням.

Пройти навчання можливо за індивідуальним прискореним графіком.

Можливість оплати курсу за рахунок Вашої організації.

Підсумкова атестація в дистанційному режимі.

Часті формування нових навчальних груп. Групи формуються щодня.

Поєднання навчання і роботи, так як навчання проходить в дистанційному режимі.

Сертифікат. Сторона №1 Сертифікат. Сторона №2

Видається документ*:

Після закінчення навчання видається Сертифікат про проходження курсу із зазначенням академічних годин, офіційність якого можна перевірити за посиланням. *Документ видається лише в електронному форматі.

 

Актуальність

Нині актуальним є розвиток мистецтва, що сприяє загальному розвитку особистості, формуванню її світоглядної культури, творчого мислення.

Предмети художньо-естетичного циклу в закладах загальної середньої освіти спрямовані на розвиток емоційно-почуттєвої сфери учнів, формування їх художньо-образного, асоціативного, критичного мислення; створення сприятливих умов для продукування креативних ідей, реалізацію власних творчих потреб у художній діяльності та пізнанні. Водночас через образний зміст творів мистецтва, відкриваються широкі можливості ефективно впливати на формування моралі та інших загальнолюдських цінностей, виховувати патріотичну свідомість учнів.

Актуальність мистецтва в освітньому процесі очевидна.

Метою цієї роботи є дослідження цих взаємозв’язків, які не тільки збагачують й поглиблюють знання школярів, але й добре позначаються на засвоєнні суміжних дисциплін. Прагнення до ефективного освітнього процесу змушує вчителя долати випадковості, надаючи перевагу використанню таких відомостей і фактів, які б допомагали освіті учнів, домогтися планомірності та гнучкості під час викладання мистецтва.

Цільова аудиторія

Вчителі, які забезпечують здобуття учнями 5-11 (12) класів закладів загальної середньої освіти, відповідно до нових методик згідно з Концепцією «Нова українська школа»; вчителі/викладачі, які викладають (планують викладати) курс «Мистецтво», вчителі/викладачі дисциплін гуманітарних напрямків закладів освіти всіх рівнів та організаційно-правових форм.

Мета програми

 • Ознайомити з формами та способами проведення уроків мистецтва.

 • Формувати та вдосконалювати фахові компетентності педагогічних і науково-педагогічних працівників щодо надання освітніх послуг в закладах освіти всіх рівнів та організаційно-правових форм.

 • Підвищити методичний та практичний рівні професійної компетентності вчителів мистецьких дисциплін для впровадження предмету «Мистецтво».

Завдання програми

 1. Допомогти в особистісно-професійній самореалізації вчителів.

 2. Ознайомити з новітніми методиками, які варто використовувати на уроках, з метою сприяння інтересу до предмету "Мистецтво".

 3. Удосконалити професійно-педагогічної компетентності вчителів у їх практичній діяльності для реалізації та інтеграції інноваційних освітніх ігрових методик, створених для ефективного проведення уроків мистецтва.

 4. Навчити педагогів створювати дидактичний матеріал до уроків.

Обсяг (тривалість) програми

30 годин/1 кредит Європейської кредитної трансферно-накопичувальної системи (ЄКТС).

Перелік компетентностей, що вдосконалюватимуться/набуватимуться

 • знання навчального предмета, знання фахових методик і технологій, що включає організацію учнів на уроках;

 • знання соціально-психологічних особливостей учнів, вміння створення комфортного освітнього середовища для всіх його суб’єктів;

 • додаткова підтримка в навчанні його учасників;

 • вербальної, невербальної та морально-етичної компетентностей.

 • формування широкого кола компетентностей та підвищення професійного рівня слухачів курсів підвищення кваліфікації за вище вказаною програмою та навчальним курсом в цілому.

Очікувані результати навчання охоплюють

 • усвідомлення ролі предмету мистецтво в освітньому процесі як ресурсу для розвитку здобувачів освіти;

 • опанування техніками і прийомами гуманітарного напряму;

 • особистісно-професійне самовдосконалення педагогів у мовах неформальної та інформальної освіти.

Навчальний план 30 годин

Програма підвищення кваліфікації
Найменування розділів, модулів, тем
Всього
годин
Лекції
Самостійна
робота
Практична
робота
Години
контролю
Вид
контролю
Модуль 1. Поняття про мистецтво
1. Визначення терміну. Походження мистецтва.
2. Мистецтво від античності до сучасності.
3. Види мистецтва та естетичні цінності.
Всього годин: 10
Лекції: 6
Самостійна робота: 0
Практична робота: 2
Години
контролю:
2
Вид контролю:Тест + Проєкт
Модуль 2. Методологічні основи мистецької освіти в школі
1. Теоретичні обґрунтування науковців.
2. Вивчення мистецтва у різних країнах.
3. Деякі особливості викладання мистецтва в НУШ.
Всього годин: 10
Лекції: 6
Самостійна робота: 0
Практична робота: 2
Години
контролю:
2
Вид контролю:Тест + Проєкт
Модуль 3. Методичні рекомендації до розділів програм
1. Викладання мистецтва у 8-9 класах.
2. Викладання мистецтва у 10-11 класах.
3. Несподівані поради до уроків.
Всього годин: 10
Лекції: 6
Самостійна робота: 0
Практична робота: 2
Години
контролю:
2
Вид контролю:Тест + Проєкт
590 грн Зареєструватися

Обсяг курсу: 30 академічних годин

*Всеосвіта гарантує 100% повернення коштів!

Якщо ви маєте причини не проходити придбаний курс — протягом 60 днів ви можете звернутися в службу зворотного зв'язку з запитом повернути вам кошти за придбаний курс. Повернення коштів відбувається у зручний для вас спосіб на картку, чи ваш внутрішній рахунок.

Якщо минуло понад 60 днів з моменту придбання курсу — кошти можуть бути поверненні виключно на ваш внутрішній рахунок.

Всеосвіта завжди дбає про своїх користувачів та їх інтереси! *

Інформація про організацію

Найменування:
ТОВ «Всеосвіта».
Мова навчання:
Українська.
Адреса для листування:
04080, м.Київ, вул. Кирилівська, будинок 82, офіс 256.
Режим і графік роботи:
з 9.00 до 18.00, перерва на обід з 13.00 до 14.00.
Контактний телефон:
Служба підтримки 0 (800) 331 031 (дзвінок безкоштовний).