Всеосвіта

Головне меню порталу

Головне меню порталу

Вебквест:

Повторення за розділом "Первинний сектор господарства"

25.05.2022
9 Клас
1 рівнів
11 підказок
Час виконання: необмежений

245

70

0

Опис вебквесту (учням цей опис не показується):

Квест допоможе учням пригадати основні складові теми "Первинний сектор господарства"

Вміст вебквесту:
Налаштування гри

Реакція об'єктів при наведенні: Всі об'єкти неактивні, при наведенні жодним чином не виказують себе

Привітання на початку гри (показується учням)

Доброго дня, друже! Сьогодні ми повторимо розділ "Первинний сектиор господарства". Розпочнемо гру! Цікавої подорожі!

Рівень №1 — Фермерське господарство переглянути шаблон

Цей рівень містить 12 інтерактивних об'єктів:

1 вихід.

11 сповіщень з введенням відповіді.

Інтерактивні об’єкти на цьому рівні:

Мітка №1/12 Сонечко  Вихід з рівня  Щоб вийти потрібен ключ
Повідомлення перед введенням ключа:

Назвіть вид матеріального виробництва, що займається вирощуванням культурних рослин та розведенням домашніх тварин.

Ключ:
Сільське господарство
Повідомлення після введення ключа:

Мітка №2/12 Сіно Завдання з відповіддю
Завдання:

Як називаються землі, що їх систематично використовують або які придатні до використання для певних господарських потреб.

Правильна відповідь:
Земельні ресурси
Відповідь на завдання:

Земельні ресурси разом з іншими природними ресурсами (водними, лісовими, кліматичними, мінеральними) є компонентами довкілля, місцем існування людини, їм належить активна участь у суспільному виробництві, вони є засобом виробництва і джерелом задоволення потреб людини.

Земельні ресурси — частина земельного фонду, що використовується або може бути використана у сільському, лісовому господарстві, містобудівництві та інших галузях народного господарства.

Земельний фонд планети складає 13 400 млн га, найбільша частка припадає на Азію (25%), а найменша — на Австралію та Океанію (6%). Найбільша частка пасовищ (24%) в Африці. 11% земельного фонду припадає на орні землі, що дають 88% продуктів харчування.

Країни та регіони світу неоднаково забезпечені земельними ресурсами, а особливо землями придатними для сільськогосподарської діяльності.

Україна належить до держав з великою розораністю землі. Сільськогосподарські угіддя займають 70,5% загальної площі країни, з них 57% – орні землі (в окремих областях – до 86%).

Використання земельних ресурсів України на сьогодні не відповідає вимогам раціонального природокористування. Порушено екологічно допустимі співвідношення площ рілля, лісових і водних територій, природних кормових угідь, що негативно впливає на стійкість сільськогосподарського ландшафту. Деградація ґрунтового покриву досягла загрозливих темпів, найбільшу роль серед них відіграють ерозійні процеси.

Значної екологічної шкоди земельні ресурси зазнають внаслідок забруднення викидами промисловості, відходами, а також через недосконале використання засобів хімізації в аграрному комплексі.

Мітка №3/12 Трактор Завдання з відповіддю
Завдання:

Територія якої країни є найбільш розораною?

Правильна відповідь:
Україна
Відповідь на завдання:

Розораність території України сягає 53,9%, а сільгоспугідь — 78,2%. Це найвищий показник у світі.

Такі дані Продовольчої і сільськогосподарської організації ООН (ФАО) навела учений секретар «Інституту охорони ґрунтів України», кандидат сільськогосподарських наук, Світлана Романова виданню AgroTimes.

На другому місці – Польща з показником 36,5% і 75,1% відповідно, на третьому – Німеччина – 34,1% і 71%.

Найбільше в Україні розораний Степ – на 81,2%, на другій позиції – Лісостеп (80,8%), на третій – Полісся (65,7%).

Так, 78% сільгоспугідь у нашій державі – під ріллею, 13% – під пасовищами, 0,6% – це сіножаті, 0,2% – багаторічні насадження, 0,1% – перелоги.

Мітка №4/12 Томати 1 Завдання з відповіддю
Завдання:

Найбільші площі зрошувальних земель мають: ... (назвіть дві країни , назви запишіть через кому)

Правильна відповідь:
Китай, Індія
Відповідь на завдання:

Невпинне зростання кількості населення та зменшення площі продуктивних земель у світі зумовило необхідність інтенсифікувати сільськогосподарське виробництво з метою отримання більшої кількості продукції з одиниці площі. У другій половині XX ст. з цією метою були розроблені та впроваджені заходи Зеленої революції (Міжнародної програми сприяння вирощування культурних рослин), одним із ініціаторів якої був американський агроном Норман Борлаг. Однією із складових частин Зеленої революції, разом із селекцією та хімізацією сільськогосподарського виробництва, була іригація. На сьогодні в світі площа зрошувальних земель становить 260 млн. га, а найбільшими площами цих земель вирізняється Китай (44,4 млн. га), Індія (42,1 млн. га), що, в основному, обумовлено вирощуванням культури рису. При цьому зрошувані землі забезпечують 40% світового виробництва продовольства, займаючи лише 16% площі сільськогосподарських угідь світу.

See the source image

Мітка №5/12 Сарай Завдання з відповіддю
Завдання:

До п'ятірки лідерів із вирощування якої технічної культури відноситься Україна?

Правильна відповідь:
Цукровий буряк
Відповідь на завдання:

Початок вирощування цукрових буряків в Україні припадає на 1820-ті pp.; у 1840-х pp. Україна стала основним районом виробництва цукру, завдяки сприятливим ґрунтовим умовам, а також наявності поміщицьких маєтків і робочої сили. Посівна площа цукрового буряку зростала (у розрізі по роках; у 9 українських губерніях; у тис. га): 1880 — 90 pp. — 323, 1908 — 09 — 378, 1911 — 12 — 574, 1913—558; вона становила 82 % посівної площі під цукровим буряком у Російській імперії (без Польщі).

Цукрові буряки були поширені у смузі Лісостепу на Правобережжі (Київська і Подільська губернія) і на Лівобережжі (Сумщина). Найбільшу площу мали поміщицькі плантації, менше — заводські; селянські становили до 20 %. Врожайність цукрових буряків за дореволюційних часів дорівнювала в середньому 165 центнерів з 1 га, загальна продукція — близько 10 млн ?.

Одним із перших, хто поставив вітчизняну селекцію цукрових буряків на наукову основу, був професор Харківського університету А. Є. Зайкевич. За його проектом на українських землях була організована мережа дослідних полів і селекційних станцій, на яких виведено перші вітчизняні сорти цукрових буряків, що за цукристістю переважали кращі закордонні.

Цукрові буряки з'явився в результаті роботи селекціонерів. У 1747 році Андреас Маргграф з'ясував, що цукор, який до того отримували з цукрової тростини, міститься і в буряках. У той час учений зміг встановити, що вміст цукру в кормових буряку становив 1,3 %. У нинішніх сортах цукрових буряків, виведених селекціонерами, він перевищує 20 %.

Відкриття Маргграфа зумів оцінити і вперше практично використовувати його учень Франц Карл Ахард, який присвятив своє життя отриманню цукру з буряків і в 1801 році обладнав в Нижній Сілезії фабрику, де цукор виробляли з буряка.

На території сучасних Росії та України цукрові буряки з'явився в першій половині XIX століття. Провідними цукрозаводчиками Російської імперії були такі підприємці, як Терещенко, Харитоненко, Ханенко, Бродські і Животовський.

Мітка №6/12 Лійка Завдання з відповіддю
Завдання:

Основний район вирощування маслин (оливок) ....

Правильна відповідь:
Середземномор'я
Відповідь на завдання:

Мітка №7/12 Ящик з морквою Завдання з відповіддю
Завдання:

Як називають вирощування риби і морепродуктів?

Правильна відповідь:
Морекультура
Відповідь на завдання:

Мітка №8/12 Капуста 1 Завдання з відповіддю
Завдання:

Яка галузь господарства займається рубанням лісу для заготівлі ділової та паливної деревини?

Правильна відповідь:
Лісозаготівля
Відповідь на завдання:

Заготівля лісу здійснюється на заздалегідь виділеної площі, яку називають лісосіка, ділянка, відвід, дроворуба або готовище (ділянка лісу, що була відведена виключно для рубки дров), курінь (на Уралі так називають місце, де не тільки заготовляють дрова, але і роблять вуглеобпалення) і так далі. Крім цього, під лісозаготівлею так само розуміють часткову (вибіркову) вирубку на площі лісової дачі дерев необхідного розміру і властивостей (якостей), що підлягають видаленню з господарських міркувань (сухостійні, суховершинні, пошкоджені вітром, що були заглушені та пригноблені, а також при проріджуваннях і прохідних рубках в молодняках і так далі). Тим не менш, навіть на лісосіках, ділянках та інших ділянках лісозаготівлі рубка може проводитися різними способами: або зрубують всі дерева суцільно (підряд), або срубаются певні дерева в декілька прийомів через відомі проміжки часу або по закінченні рубки на виділеній для заготівлі площі повинні бути залишені усі дерева відомої породи або відомих розмірів або з особливої (спеціальної) метою тільки деякі, наприклад, насінники, необхідні для поновлення до наступного обороту рубки та інші подібні дерева[2].

Виділені для заготівлі лісу площі найчастіше розташовуються на значній відстані від населених пунктів. Зосередженість роботи лісорубів на відносно невеликій ділянці лісу диктує необхідність облаштування тимчасових приміщень для робітників з метою запобігання втрати робочого часу на переміщення працівників. Крім того, в лісі, в місцях де здійснюється роздрібна продаж заготовлених матеріалів облаштовується контора та інша необхідна інфраструктура (верстати, сховища для заготовлених матеріалів, печі або місця для облаштування багать для випалювання вугілля (вуглеобпалення) і так далі. Завдяки максимально наближеній до місця рубки інфраструктурі часто важко точно встановити певні межі між розробкою дерев в процесі лісозаготівлі та подальшою переробкою отриманої деревини в різних виробництвах, особливо в тих випадках, коли заготівля лісу ведеться частинами, поступово, у міру переробки заготовленої деревини у вироби, як це зазвичай поширене в процесі кустарного виробництва. Однак для повного успіху процесу лісозаготівлі необхідно, щоб розробка хлистів на сортименти здійснювалася досвідченими працівниками, знайомими з вимогами, що пред'являються до лісових матеріалів ринком або споживачами. Тільки при такій організації лісозаготівлі можна бути впевненим, що кожна частина зрубаного дерева буде утилізована у відповідності з її якостями і оцінена по реальній вартості

Мітка №9/12 Кіт Сірко Завдання з відповіддю
Завдання:

Для якого регіону України вівчарство є головним напрямом?

Правильна відповідь:
Карпати
Відповідь на завдання:

Мітка №10/12 Буряк 3 Завдання з відповіддю
Завдання:

Назвіть головний залізовидобувний район України. Він же є одним із найбільших районів видобутку залізної руди в Європі.

Правильна відповідь:
Криворізький басейн
Відповідь на завдання:

Мітка №11/12 Ящик з кукурудзою Завдання з відповіддю
Завдання:

За розвіданими запасами якої сировини УКраїна посідає 2 місце в Європі (після Німеччини)?

Правильна відповідь:
Вугілля
Відповідь на завдання:

Географічно вугільні запаси зосереджені в п'яти областях України — насамперед у Донецькій, Луганській, Дніпропетровській. Переважна частка запасів вугілля зосереджена в Донецькому вугільному басейні. Вугілля характеризується порівняно великою зольністю — близько 25 % і високою сірчистістю — 2,5 %.

Запаси вугілля зосереджені також у Львівсько-Волинському, Дніпровському басейнах, а також у Новодмитріївському родовищі Дніпровсько-Донецької западини та Ільницькому, Рокосовському родовищах Закарпатської вугленосної площі. Кам'яне вугілля розповсюджене в Донецькому і Львівсько-Волинському басейнах, буре вугілля — в Дніпровському, Донецькому басейнах, Дніпровсько-Донецькій западині й на Закарпатській вугленосній площі.

Мітка №12/12 Ящик з перцем Завдання з відповіддю
Завдання:

Який показник можна розрахувати за формулою:

Запаси (тонн)/ Видобуток (за рік)

Правильна відповідь:
Ресурсозабезпеченість
Відповідь на завдання:

See the source image

Рефлексія від 18 учнів

Сподобався:

16 2

Зрозумілий:

18 0

Потрібні роз'яснення:

18 0
Рекомендуємо

Повторення за розділом "Пізнаємо будову речовин"

Повторення за розділом "Пізнаємо будову речовин"

341

Аватар профіля Устименко Ірина Сергіївна
Пізнаємо природу
5 клас

33 грн

Навколо світу

Навколо світу

109

Аватар профіля Устименко Ірина Сергіївна
Географія
7 клас

25 грн

На зустріч канікулам!

На зустріч канікулам!

284

Аватар профіля Устименко Ірина Сергіївна
Географія
6 клас

50 грн

У пошуках скарбів

У пошуках скарбів

106

Аватар профіля Устименко Ірина Сергіївна
Вступ до історії
5 клас

33 грн

Історія Середніх віків

Історія Середніх віків

268

Аватар профіля Устименко Ірина Сергіївна
Всесвітня історія
7 клас

50 грн

Схожі вебквести

Підкорювач континентів

Підкорювач континентів

366

Аватар профіля Гайдаш Аліна Ігорівна
Географія
6 клас

Земля на плані і карті

Земля на плані і карті

992

Аватар профіля Шевельова Олександра Анатоліївна
Географія
6 клас

Пізнання Землі

Пізнання Землі

337

Аватар профіля Шевельова Олександра Анатоліївна
Географія
6 клас

Подорож навколо світу

Подорож навколо світу

167

Аватар профіля Кіт Марія Михайлівна
Географія
7 клас

Топографія

Топографія

238

Аватар профіля Шевельова Олександра Анатоліївна
Географія
8 клас та 11 клас