Всеосвіта

Головне меню порталу

Головне меню порталу

Реєстрацію завершено!

Вебінар переміщено в архів

Вебінар

Відбувся в середу 19 вересня 2018 року о 20:00

«Змішане навчання - ключ до змін»

Спікер/ка
Світлана Костюк,

Вчитель математики та фізики першої категорії, проводила кейс-уроки на різноманітні теми: «Хто такий андроїд», «Хто у світі найшвидший?»,...читати все

90 грн.

вартість без знижок

Вигода 45 грн.

45 грн.

з 20 вересня

Неможливо замовити сертифікат. Вебінар переміщено в архів. Кабінет вебінару (Обговорення та перегляд)

Запрошення через месенджери:

2 академ. год
підвищення кваліфікації
Сертифікат
відповідає вимогам законодавства
Постійний доступ до запису
вебінару
+20 одиниць
рейтингу на вашій сторінці на «Всеосвіті»
Розіграші цінних
подарунків кожного ефіру

Інформаційні технології стали невід’ємною частиною сучасного життя. Вони назавжди змінили світ бізнесу, культури, освіти, виробництва. Водночас постала проблема швидкого старіння знань, необхідності обробки великої кількості інформації, а, отже, підготовки таких спеціалістів, що мають необхідні знання та вміння для продовження навчання протягом усього життя. Освіта має орієнтуватись на  технологіях, які формують в учнів уміння вчитися, оперувати і управляти інформацією, швидко приймати рішення, пристосовуватись до потреб ринку праці.  В умовах традиційних форм та методів навчання учні, отримуючи інформацію пасивно, не вміють самостійно її здобувати, а також застосовувати практично те, що знають.

Життя швидкоплинне і швидкозмінне. Яким буде світ у середині нинішнього століття, важко уявити. Тому школа як простір життя має готувати своїх вихованців до змін, розвиваючи в них такі якості, як мобільність, динамізм, конструктивність. Ситуація, що склалася на ринку праці, вимагає від особистості певних якостей. Система освіти має формувати таку якість як професійний універсалізм – здатність змінювати сфери і способи діяльності. Широкомасштабний розвиток педагогіки співпраці, активізація та індивідуалізація навчання, використання креативних технологій навчання змінили роль і місце викладача в навчальному процесі. Вчитель виступає коучем, ментором, тьютором. Він вчиться сам і вчить учнів вчитися.

Сучасна освіта повинна враховувати, що діти повністю включені в мобільні технології, інтернет, соціальні мережі. Для досягнення цієї мети виникають нові види навчання, що враховують цінні здобутки минулого і поєднують їх з можливостями інформаційних технологій.

Термін змішане навчання (blended learning) все частіше вживається для опису гібридної методики, коли відбувається поєднання онлайн навчання, традиційного та самостійного навчання. Мається на увазі не просто використання сучасних інтерактивних технологій на додаток до традиційних,  а якісно новий підхід до навчання, що трансформує, а іноді і "перевертає" клас (flipped classroom).

 Цінність вебінару «ЗМІШАНЕ НАВЧАННЯ – КЛЮЧ ДО ЗМІН» 

Згідно з теорією множинного інтелекту Говарда Гарднера, кожна людина має різні види інтелекту, такі як: вербальний, логіко-математичний, візуальний, кінестатичний, міжособистісний, внутрішньо-особистісний, музичний, натуралістичний. Використання змішаного навчання дає змогу розкрити потенціал кожного відповідно до його індивідуальних потреб та можливостей.

На сьогоднішньому вебінарі ви дізнаєтеся про моделі змішаного навчання та їх особливості, що означає “якісне змішане навчання”; познайомитеся з концепцією перевернутого класу , формами та методами його впровадження та узнаєте про  12 ПРАВИЛ «перевернутого НАВЧАННЯ», отримаєте  інструкцію про 20 кроків “перевороту” , яку зможете використати при впровадженні змішаного навчання в своїй школі (розраховано на 3-6 місяців). Також я поділюся з вами своїм власним досвідом впровадження змішаного навчання в своїй педагогічній діяльності, ознайомлю з різними навчальними платформами, які використовую при проведенні змішаного навчання і які можна використати, з різними онлайн сервісами, які  також використовую в змішаному навчанні. З власного педагогічного досвіду  стверджую, що перевагами змішаного навчання є:

 1. -     індивідуалізація навчання;
 2. -     можливість саморозвитку, самостійного навчання;
 3. -     мотивація учнів, виникнення відчуття успіху;
 4. -     можливість проведення тестування великої кількості учнів та отримання негайного зворотнього зв’язку;
 5. -     збільшення навчального часу та кількості матеріалів;
 6. -     охоплення великої кількості учасників навчання;
 7. -     можливість покращити умови роботи;
 8. -     економія матеріальних ресурсів;
 9. -     зменшення комп’ютерної неграмотності.

План проведення

I.Як  можна визначити змішане навчання?

II.Які причини використання змішаного навчання?

III.Що означає якісне змішане навчання?

IV.Моделі змішаного навчання:

-ротаційна модель та її особливості (Station Rotation Model);
-гнучка модель (Flex Model);
-лабораторна ротація (Lab Rotation);
-модель обертання робочих зон;
-індивідуальна ротація;
- модель самостійного змішування (A La Carte Model);
-модель збагаченого віртуального навчання;
-модель "Інтенсивна" ординатура;
-моделі, що реалізують персоналізований підхід: «автономна група», «особистий вибір».

V.Концепція перевернутого класу, форми і методи впровадження, переваги та проблеми.

V.Яка різниця між змішаним та персоналізованим навчанням?

VI.Рекомендовані статті та відео про змішане навчання

VII.Що означає «якісне змішане навчання»?

VIII. 12 ПРАВИЛ «перевернутого НАВЧАННЯ»

IX. 20 кроків «перевороту»

X.Онлайн інструменти вчителя при проведенні змішаного навчання

XI.Навички XXI століття і змішане навчання.

Реєстрація на вебінар

Безкоштовно

Сповіщення про початок

Перегляд

Обговорення

Запис вебінару

Проходження тестування

Сертифікат

Матеріали в текстовому форматі Презентація

Додатковий рейтинг (+20 одиниць)

Зареєструватися на вебінар
За 45 грн

Сповіщення про початок

Перегляд

Обговорення

Запис вебінару

Проходження тестування

Сертифікат

Матеріали в текстовому форматі Презентація

Додатковий рейтинг (+20 одиниць)

Неможливо замовити сертифікат. Вебінар переміщено в архів.

Організаторка вебінарів

методистка з організації вебінарів на Всеосвіті, кандидатка педагогічних наук.
З питань співпраці звертайтеся в особисті повідомлення.

Зразок сертифікату про підвищення кваліфікації від «Всеосвіти»

 1. Обліковий запис сертифікату. Перевірити офіційність документу можна за посиланням
 2. Повне найменування та код ЄДРПОУ суб`єкта підвищення кваліфікації
 3. Зображення логотипу освітнього проекту «Всеосвіта»
 4. Прізвище, ім`я та по батькові/по матері особи, яка підвищила кваліфікацію
 5. Посада та місце роботи особи, яка підвищила кваліфікацію
 6. Тема підвищення кваліфікації
 7. Обсяг (тривалість) підвищення кваліфікації у годинах та ЄКТС
 8. Опис досягнутих результатів навчання
 9. Прізвище, ініціали та інформація про автора вебінару
 10. Підпис автора вебінару
 11. Печатка ТОВ «Всеосвіта»
 12. Прізвище, ініціали, найменування посади особи яка підписала сертифікат від імені суб`єкта підвищення кваліфікації
 13. Підпис особи. яка підписала сертифікат від імені суб`єкта підвищення кваліфікації
 14. Дата видачі сертифіката
 15. Інформація про необхідність визнання результатів підвищення кваліфікації
 16. Посилання на сайт освітнього проекту «Всеосвіта»