Всеосвіта

Головне меню порталу

Головне меню порталу

На «Всеосвіті» з лютого 2020 року

Остання активність сьогодні 07:52

Рибка Наталія Василівна: Методичні матеріали

70 матеріалів
doc
Біржові угоди, їх зміст і види
У конспекті лкеції "Біржові угоди, їх зміст і види" розкрито зміст таких питань: зміст біржових угод...
18 листопада 2020
Економіка
Конспект
дорослих
145
27
doc
Завданнядля виконання комплексної контрольної роботи з дисципліни "Економіка підприємства"
Завдання для комплексної контрольної роботи складається з 30 рівноцінних варіантів, кожен з яких міс...
16 листопада 2020
Економіка
Інші методичні матеріали
дорослих
30
9
doc
Складання засновницьких документів для підприємств малого і середнього бізнесу
Для виконання практичного заняття по складанню засновницьких документів для підприємств малого та се...
14 листопада 2020
Економіка
Інші методичні матеріали
дорослих
126
29
doc
Організація розвитку аграрного бізнесу
Для вивчення теми "Організація розвитку аграрного бізнесу" слід розглянути такі питання: агропромисл...
14 листопада 2020
Економіка
Конспект
дорослих
84
12
doc
Організація обслуговування сільськогосподарських підприємств
Для вивчення теоретичного матеріалу по темі "Організація обслуговування сільськогосподарських підпри...
14 листопада 2020
Економіка
Конспект
дорослих
68
10
doc
Інформаційна база та організація економічного аналізу
Під час підготовки лекційного матеріалу було охоплено такі питання: система економічної інформації; ...
14 листопада 2020
Економіка
Конспект
дорослих
158
25
doc
Предмет і види економічного аналізу
У конспекті лекції на тему: "Предмет і види економічного аналізу" розкрито теоретичний зміст таких п...
12 листопада 2020
Економіка
Конспект
дорослих
117
33
doc
Розрахунок аналітичних показників розвитку господарства
Метою практичного заняття є: формування навиків розрахунку аналітичних показників, якими оцінюється ...
12 листопада 2020
Економіка
Інші методичні матеріали
дорослих
23
4
doc
Аналіз впливу факторів на економічні показники
Під час виконання практичного заняття поставлено за мету сформувати навики розрахунку економічних по...
12 листопада 2020
Економіка
Інші методичні матеріали
дорослих
15
10
doc
Оформлення документів на біржових торгах
У процесі виконання практичної роботи поставлено мету закріпити набуті знання про організацію біржов...
12 листопада 2020
Економіка
Інші методичні матеріали
дорослих
18
7
doc
Організація та порядок проведення біржових торгів
У інструкційній карті для проведення семінарського заняття на тему: "Організація та порядок проведен...
12 листопада 2020
Економіка
Інші методичні матеріали
дорослих
24
8
doc
Організація торговельного процесу на біржі
У конспекті лекції "Організація торговельного процесу на біржі" розкрито теоретичний зміст таких пит...
12 листопада 2020
Економіка
Конспект
дорослих
100
9
doc
Інтенсифікація виробництва і науково-технічний прогрес
У конспекті лекції на тему: "Інтенсифікація виробництва і науково-технічний прогрес" розкрито зміст ...
12 листопада 2020
Економіка
Конспект
дорослих
122
26
doc
Організація землекористування (землеволодіння) фермерських господарств
Під час підготовки конспекту лекції розглянуто таку питання: організація землекористування (землевол...
12 листопада 2020
Економіка
Конспект
дорослих
53
6
doc
Створення, організаційні основи і виробнича діяльність фермерських господарств
Конспект лекції розкриває зміст таких питань: порядок створення, організаційні основи і виробнича ді...
12 листопада 2020
Економіка
Конспект
дорослих
23
4
doc
Організаційні основи фермерського господарства та інших форм господарювання
У конспекті лекції розкритозміст такихпитань: форми сільськогосподарських підприємств і формувань на...
12 листопада 2020
Економіка
Конспект
дорослих
125
12
doc
Проблеми розвитку аграрного сектору економіки в умовах ринку
У конспекті лекції розкрито зміст такихпитань: народногосподарське значення агропромислового виробни...
12 листопада 2020
Економіка
Конспект
дорослих
24
3
doc
Підприємство в сучасній системі господарювання
У конспекті лекції розкрито такі питання: 1. Предмет, завдання науки та методи її вивчення, зв’язок ...
1 листопада 2020
Економіка
Конспект
дорослих
22
3
doc
Підприємство в сучасній системі господарювання
У конспекті лекції розкрито зміст таких питань: 1. Значення і особливості сільськогосподарського вир...
1 листопада 2020
Економіка
Конспект
дорослих
47
2
doc
Суть, значення та види звітності. Проведення підготовчої роботи перед складанням річної звітності
У конспекті лекції розкрито гаступні питання: 1. П(С)БО 1 «Загальні вимоги до фінансової звітності»....
1 листопада 2020
Професійна освіта
Конспект
дорослих
99
11
70 матеріалів