ЗНО 2020 українська мова (6-й варіант)

Українська мова

1 013 проходжень

28 запитань

05.02.2020

15184

57

5

Запитання №1 з однією правильною відповіддю Балів: 4%

Літеру и треба писати на місці пропуску в усіх словах рядка

Запитання №2 з однією правильною відповіддю Балів: 4%

На перший склад падає наголос в слові

Запитання №3 з однією правильною відповіддю Балів: 4%

Лексичну помилку допущено в словосполученні

Запитання №4 з однією правильною відповіддю Балів: 4%

Лише прислівники вжито в рядку

Запитання №5 з однією правильною відповіддю Балів: 4%

Правильно узгоджено слова в рядку

Запитання №6 з однією правильною відповіддю Балів: 4%

Складним є речення

Запитання №7 з однією правильною відповіддю Балів: 4%

(1) Що/б стати щасливим, не обов'язково знайти діаманти в/купі сміття. (2) Так, коштовні ... здатні прикрасити жінку, довершити її образ, про/те вони не можуть зігріти холодної днини чи втішати, коли в серці біль. (3) Кохана людина, друзі, рідні - ось наше щастя. (4) Хоча, без сумніву, кожен щасливий по/своєму.

Окремо в тексті треба писати виділену сполуку слів

Запитання №8 з однією правильною відповіддю Балів: 4%

Виділене слово в реченні 

Хоча, без сумніву, кожен  щасливий  по-своєму.

Є

Запитання №9 з однією правильною відповіддю Балів: 4%

Прочитайте речення.

Так, коштовні ... здатні прикрасити жінку , довершити її образ, проте вони не можуть зігріти холодної днини чи втішити, коли в серці біль.

На місці пропуску має бути слово

Запитання №10 з однією правильною відповіддю Балів: 4%

Прочитайте речення.

Кохана людина, друзі, рідні - ось наше щастя.

Тире використано 

Запитання №11 з однією правильною відповіддю Балів: 4%

Спрощення приголосних відбувається на письмі в усіх словах рядка

Запитання №12 з однією правильною відповіддю Балів: 4%

Знак м'якшення треба писати на місці пропуску в усіх словах рядка

Запитання №13 з однією правильною відповіддю Балів: 4%

Апостроф треба писати в усіх словах рядка

Запитання №14 з однією правильною відповіддю Балів: 4%

Прочитайте уривок з поезії.

Не знаю, хто ти,

де ж(1)веш,

кого м(2)луєш і голуб(3)ш.

Я знаю: ти ч​​​​​ч(4)каєш теж,

Тр​​​(5)вожно вгадуєш і любиш.

Букву е треба писати замість цифри

Запитання №15 з однією правильною відповіддю Балів: 4%

Помилку допущено у відмінюванні числівника

Запитання №16 з однією правильною відповіддю Балів: 4%

Виділені літери позначають один і той самий звук у всіх словах рядка

Запитання №17 з однією правильною відповіддю Балів: 4%

Спільнокореневим до слова гора є

Запитання №18 з однією правильною відповіддю Балів: 4%

Дієслово теперішнього часу вжито в значенні майбутнього в рядку

Запитання №19 з однією правильною відповіддю Балів: 4%

Літеру о треба писати на місці пропуску в слові

Запитання №20 з однією правильною відповіддю Балів: 4%

Помилку допущено в телефонному повідомленні у варіанті

Запитання №21 з однією правильною відповіддю Балів: 4%

На запитання Котра година? правильна відповідь

Запитання №22 з однією правильною відповіддю Балів: 4%

Підрядним реченням причини можна замінити відокремлену обставину в реченні 

Запитання №23 з однією правильною відповіддю Балів: 4%

Після речення Дмухнув вітерець... треба поставити тире, якщо серед варіантів його продовження обрати

Запитання №24 на встановлення відповідності Балів: 4%

Установіть відповідність між словами-синонімами

Слово
1

уторопати

2

знавісніти

3

причвалати

4

забаритися

Синонім
А

прибрести

Б

збагнути

В

зніяковіти

Г

спізнитися

Д

озвіріти

Запитання №25 на встановлення відповідності Балів: 4%

Установіть відповідність між фразеологізмами- антонімами

Фразеологізм
1

вода не освятиться

2

потрапити в лабета

3

влучити в саму точку

4

піддавати жару у вогонь

Антонім
А

згладжувати гострі кути

Б

приший кобилі хвіст

В

вискочити на сухе

Г

занепасти духом

Д

дати маху

Запитання №26 на встановлення відповідності Балів: 4%

Установіть відповідність між видом односкладного речення та прикладом

Вид односкладного речення
1

означено-особове

2

неозначено-особове

3

узагальнено-особове

4

називне

Приклад
А

Навкруги море запашних ромашок.

Б

Оповита серпанком загадковості історія.

В

За добро добром платять.

Г

Воїнів підняли по тривозі

Д

Чого являєшся мені у сні?

Запитання №27 на встановлення відповідності Балів: 4%

Установіть відповідність між головною й видом можливої підрядної частини складного речення.

Головна частина
1

Було спекотно, хоч і ...

2

Вода в річці піднялась, так що ...

3

Вивчи той вірш, що ...

4

Не знає щастя, хто ...

Вид підрядної частини
А

обставинне міри і ступеня

Б

обставинне допустове

В

обставинне наслідку

Г

з'ясувальне

Д

означальне

Запитання №28 на встановлення відповідності Балів: 4%

З'ясуйте, якою частиною мови є виділені цифрою слова в реченні.

Я хочу знати, любиш ти мене, (1) чи це (2) лиш сон, (3) який (4) уже не спиться?

Слово
1

чи

2

лиш

3

який

4

уже

Частина мови
А

частка

Б

займенник

В

сполучник

Г

прислівник

Д

прийменник

Рефлексія від 6 учнів

Сподобався

4 2

Зрозумілий

3 3

Потрібні роз'яснення

3 3