ЗНО 2020 Тести

Запитання №1

Наголос падає на другий склад у слові

Запитання №2

Помилку в написанні імені по батькові допущено в рядку

Запитання №3

Правильно утворено словосполучення

Запитання №4

У переносному значенні вжито прикметник у словосполученні

Запитання №5

Спонукальним є речення

Запитання №6

НЕПРАВИЛЬНО побудовано речення

Запитання №7

(1) Що довше дивишся на зорі, то більше набираєш такої певності: вони, далекі, стають для тебе близькими, що міг би й рукою торкнути. (2) І коли опускаєш зір до/долу, то все навколо  наче відкриває новий, не/відомий тобі смисл, якого раніше чи не хотів помічати чи він ховався від тебе. (3) Іншими очима дивишся на дорогу, на якій оце стоїш вловлюючи прибитий вічною вогкістю запах куряви. (4) Натхненно-пильним зором прилипаєш до постаті людини, що, огорнувшись темрявою, зникнувши  в її таємничому коконі, посувається тобі на/зустріч. (5) І коли маєш такий не/буденний настрій, то боляче буває дивитись, як падає зірка.

Окремо в тексті треба писати виділену сполуку слів

Запитання №8

(1) Що довше дивишся на зорі, то більше набираєш такої певності: вони, далекі стають для тебе близькими, що міг би рукою торкнути. (2) І коли опускаєш зір до/долу, то все навколо наче відкриває новий, не/відомий тобі смисл, якого раніше чи не хотів помічати, чи він ховався від тебе, (3) Іншими очима дивишся на дорогу, на якій оце стоїш вловлюючи прибитий вічною вогкістю   запах   куряви.   (4) Натхненно-пильним зором прилипаєш до постаті людини, що, огорнувшись темрявою, зникнувши в її таємничому коконі, не посувається тобі на/зустріч. (5)  І коли маєш такий не/буденний настрій, то боляче буває дивитися, як падає зірка.

У формі називного відмінка вжито слово

Запитання №9

(1) Що довше дивишся на зорі, то більше набираєш такої певності: вони, далекі, стають для тебе близькими, що міг би й рукою торкнути. (2) І коли опускаєш зір до/долу., то все навколо наче відкриває новий, не/відомий тобі смисл, якого раніше чи не хотів помічати, чи він ховався від тебе. (3) Іншими очима дивишся на дорогу, на якій оце стоїш вловлюючи прибитий вічною вогкістю запах куряви. Натхненно-пильним зором прилипаєш до постаті людини, що,  огорнувшись темрявою , зникнувши в її таємничому коконі, посувається тобі  на/зустріч . (5) І коли маєш такий не/буденний настрій, то боляче буває дивитися, як падає зірка.

          Слово таємничому (речення 4) можна замінити на всі названі варіанти, ОКРІМ

Запитання №10

(1) Що довше дивишся на зорі , то більше набираєш такої певності: вони, далекі, стають для тебе близькими, що міг би й рукою торкнути. (2) І колиьопускаєш зір до/долу, то всенавколо наче відкриває новий, не/відомий тобі смисл, якого раніше чи не хотів помічати, чи він ховався від тебе. (3) Іншими очима дивишся на дорогу, на якій оце стоїш вловлюючи прибитий вічною вогкістю   запах   куряви.   (4) Натхненно-пильним зором прилипаєш до постаті людини, що, огорнувшись темрявою, зникнувши в її таємничому коконі,посувається тобі на/зустріч. (5) І коли маєш такий не/буденний настрій, то боляче буває дивитися, як падає зірка.

Пунктуаційну помилку допущено в реченні

Запитання №11

За алфавітом записано всі слова в рядку

Запитання №12

Спрощення приголосних треба позначати на письмі в усіх словах рядка

Запитання №13

Літеру з треба писати на місці пропуску в усіх словах рядка

Запитання №14

Редагування потребує словосполучення

Запитання №15

Вислів пройти і Крим, і Рим, і мідні труби протилежний за значенням фразеологізму

Запитання №16

Речення з однорідними членами утвориться, якщо до частини Сонце пірнуло за небокрай...додати

Запитання №17

На запитання Котра година? правильною є відповідь

Запитання №18

Помилку в написанні імені по батькові допущено в рядку

Запитання №19

Прочитайте речення.

       Найбільш … проектами зацікавилися ті підприємства, які мають значно … ресурси й ... потенціал.

правильним є варіант послідовного заповнення пропусків

Запитання №20

Поширеним є речення

Запитання №21

Помилковою є етикетна форма

Запитання №22

Пунктуаційну помилку допущено в реченні

Запитання №23

Доберіть до слів синоніми

1

пролог

2

паритет

3

периферія

4

платформа

А

окраїна

Б

кінцівка

В

рівність

Г

поміст

Д

вступ

Запитання №24

З’ясуйте, яким членом речення є виділені слова в прикладах. 

1

підмет

2

присудок

3

додаток

4

означення

А

Золотого сонця пектораль цілий день Говерла приміряла.

Б

Ніч в обіймах трима моє серце і сміх напівсонних речей.

В

В моєї мрії крила білі, але вони давно безсилі.

Г

Серед усіх падінь і злетів в цієї правди зміст ясний.

Д

Повік не зміряти нікому любові в серці золотому.

Запитання №25

Доберіть приклад до кожного випадку вживання тире

1

тире в безсполучниковому реченні

2

тире в складносурядному реченні

3

тире між підметом і писудком

4

тире при однорідних членах речення

А

Чорна туга і біль –  мої вічні жнива

Б

Впало покосами літо – пахне у хаті травою.

В

Смак кави пом’якшують цукром, а іноді – молоком або вершками

Г

На річці, у лісі, на полі – усюди німа тишина.

Д

Заскрипіли весла – і чайки легко посунули по Дніпру.

Запитання №26

Установіть відповідність між видом речення та прикладом

1

складносурядне

2

складнопідрядне

3

безсполучникове

4

складне речення з різними видами зв’язку

А

Оце і є той випадок єдиний, коли найбільша мужність – утекти.

Б

А здавалось, один тільки крок – і обнімуться стомлені долі.

В

Земля вдихне глибинно і жагучо на вишняках настояний озон.

Г

Чекаю дня, коли тобі скажу: оця строфа, нарешті, доконала.

Д

Я знаю: ти чекаєш теж, тривожно вгадуєш і любиш.

Запитання №27

З’ясуйте, якою частиною мови є виділені слова в реченні (цифри в дужках позначають наступне слово).

(1) Мої  дні течуть (2) тепер серед степу, (3) серед долини, (4) налитої зеленим хлібом.

1

займенник

2

прислівник

3

прийменник

4

дієприкметник ( особлива форма дієслова ) 

5

дієприслівник (особлива форма дієслова)

А

мої

Б

тепер

В

серед

Г

налитої