ЗНО 2020 Орфографія

Запитання №1

Букву И треба писати на місці пропуску в усіх словах рядка

Запитання №2

Букву Е треба писати на місці пропуску в усіх словах рядка 

Запитання №3

Літеру О треба писати в усіх словах рядка

Запитання №4

Правильно написано усі слова в рядку

Запитання №5

Префікс С треба писати на місці пропуску в усіх словах рядка

Запитання №6

Префікс Зі є в кожному слові рядка

Запитання №7

Літеру Е треба писати в усіх словах рядка

Запитання №8

ЛітеруИ треба писати на місці пропуску у всіх словах рядка

Запитання №9

Помилку в правописі префікса допущено в рядку

Запитання №10

Спрощення приголосних Не відбувається в усіх словах рядка

Запитання №11

Спрощення приголосних треба позначати в усіх словах рядка

Запитання №12

Зміну приголосного НЕ ПОЗНАЧАЮТЬ на письмі у прикметнику, утвореному за допомогою суфікса -ськ- від слова

Запитання №13

Прикметник із суфіксом -ськ- утворюється від іменника

Запитання №14

Правильно утворені обидва слова у рядку

Запитання №15

НЕМАЄ орфографічних помилок у рядку