Знайомство з середовищем програмування

Запитання №1

Що таке елемент керування?

Запитання №2

У вікні Інспектор об’єктів містяться дві вкладки:

Запитання №3

Де у середовищі Lazarus програміст розташовує всі об’єкти Палітри компонентів?

Запитання №4

Середовище програмування - це…

Запитання №5

Встановіть відповідність між назвами вікон і їхнім призначенням

1

Візуальне вікно програми

2

Вікно, в якому записується програмний код

3

Вікно, в якому задаються властивості різних компонентів

4

Дозволяє вибрати потрібні об’єкти для розміщення їх на формі

А

Палітра компонентів

Б

Вікно форми

В

Інспектор об’єктів

Г

Редактор коду

Запитання №6

З чого складається середовище програмування Lazarus?

Запитання №7

Що таке форма у середовищі програмування Lazarus?

Запитання №8

Властивість name форми, її значення визначає...

Запитання №9

Властивість форми Caption визначає

Запитання №10

Властивість Color форми визначає