Сьогодні о 18:00
Вебінар:
«
Інформаційна гігієна та цифрова безпека як важливі компетентності сучасного педагога
»

Загальні суспільно-географічні закономірності світу.

Географія

Для кого: 11 Клас

58  проходження

15  запитань

27.01.2021

496

5

0

Опис:

Внаслідок взаємодії Землі з космосом утворився простір, названий М.М. Єрмолаєвим (1975 р.) географічним. Географічний простір охоплює сферу взаємодії космічних факторів із земними від верхньої межі магнітосфери до поверхні Мохоровичича, тобто нижньої межі земної кори. Оскільки ця взаємодія на різних вертикальних рівнях має свої особливості, в географічному просторі прийнято розрізняти такі чотири складові частини.

1. Близький космос. Верхня межа — межа магнітосфери (80-90 тис. км), нижня — 1500—2000 км над поверхнею Землі. Тут відбувається найбільш тісна взаємодія космічних факторів з магнітним та гравітаційним полями Землі. Із захоплених магнітним полем протонів і електронів утворюється радіаційний пояс навколо планети.

2. Висока атмосфера. Нижня межа обмежена стратопаузою. В ній відбувається перетворення первинних космічних променів у вторинні, нагрівання атмосфери, утворення суцільного шару озону.

3. Географічна оболонка. Знаходиться між озоновим шаром і нижньою межею активного шару осадових порід, на які впливають екзогенні фактори. Це єдина оболонка в Сонячній системі і, можливо, у Всесвіті, в якій взаємодія космічних факторів із земними створила сприятливі умови для зародження і розвитку різних форм життя.

4. Підстилаюча кора. Простягається від нижньої межі географічної оболонки до поверхні Мохоровичича. Це арена ендогенних факторів, які створюють первинний рельєф планети. Різноманітні екзогенні процеси, рушійною силою яких виступає сонячна енергія, постійно видозмінюють первинний рельєф земної поверхні.

Концепція географічного простору науково обґрунтовує положення географічної оболонки у сфері постійної взаємодії космічних факторів із земними. Цей специфічний навколоземний простір є необхідною передумовою для зародження і розвитку життя на планеті. Його спеціальне вивчення дозволяє зрозуміти суть багатьох природних явищ і фізико-географічних процесів.

Географічна оболонка має якісні відмінності від окремих геосфер:

- виключне багатство різними видами вільної енергії;

- надзвичайно велика міра агрегованості речовини — від елементарних частинок, атомів та молекул до хімічних сполук та складних тіл;

- наявність органічного світу, ґрунтового покриву;

- наявність осадових порід, різних форм рельєфу;

- концентрація тепла, що надходить від Сонця;

- панування законів термодинаміки низьких температур і тиску;

- існування людського суспільства.

Поруч із поняттям “географічна оболонка” вживається, як синонім термін “біосфера”. Уперше його вжив австрійський геолог Е.Зюсс у 1875 р. Учення про біосферу розробив В.І.Вернадський. За його вченням межі біосфери визначаються чинниками, які роблять можливим існування живих організмів. Верхня межа пов’язана з озоновим екраном, який затримує більшу частину ультрафіолетової радіації, що згубно впливає на живі організми. За нижню межу приймався шар земної кори з t до 1000 (тобто до глибини 3-3,5 км). Потужність біосфери складає 20 км.

Зараз існують три тлумачення цього терміну: біологічна, географічна і загальнонаукова. За біологічним тлумаченням — це сукупність живих організмів на Землі. Згідно географічного підходу —це одна із геосфер, котра входить до складу географічної оболонки і відрізняється від інших геосфер насиченістю живими організмами. За загальнонауковим тлумаченням — це вся зовнішня частина планети, в якій не лише існує життя, а яка в тій чи іншій мірі видозмінена або сформована життям. За своїми субстратними характеристиками, наявністю речовини в трьох агрегатних станах, переліком структурних частин поняття “біосфера” близьке до поняття “географічна оболонка.

Проте це не дає підстав для того, щоб ототожнювати географічну оболонку й біосферу. Біологічний аспект при визначенні параметрів географічної оболонки надзвичайно важливий, але далеко не єдиний, який потрібно враховувати при дослідженні її функціонування і розвитку, взаємодії із зовнішнім світом тощо. Саме у географічній оболонці сформувалися усі необхідні умови для життя (в контексті середовища існування), а не навпаки: живі організми забезпечують існування географічної оболонки. Крім того, об’єми географічної оболонки й біосфери не повністю співпадають хорологічно (просторово).

Отже, терміни географічна оболонка й біосфера не є синонімами. Вони відображають найсуттєвіші, але різні сторони складної природної системи, діалектично доповнюють, а не замінюють один другого.

Якщо розглядати фундаментальні географічні поняття з точки зору інтенсивності та вираженості взаємодій у природі планети Земля, то вони впорядковуються у послідовному ланцюжку: географічний простір — географічна оболонка — ландшафтна сфера.

У межах географічної оболонки виділяється ландшафтна сфера — зона прямого контакту та активної взаємодії літосфери, атмосфери й гідросфери. За насиченістю органічним життям ландшафтна сфера — це біологічний фокус географічної оболонки.

Запитання №1 з однією правильною відповіддю Балів: 4%

Вкажіть загальну чисельність населення світу станом на 2020 рік.

Запитання №2 з однією правильною відповіддю Балів: 4%

Виберіть карїну, яка не входить до списку офшорних зон.

Запитання №3 з однією правильною відповіддю Балів: 4%

Визначте, у виробництві якої продукції Україна посідає провідні позиції у світі та Європі та яка продукція становить найбільшу частку експорту із перелічених нижче.

Запитання №4 з однією правильною відповіддю Балів: 8%

Найбільшою міжнародною товарною біржою є:

Запитання №5 з однією правильною відповіддю Балів: 4%

Виберіть  із переліку  європейських країн ту, яку можна вважати офшорною зоною.

Запитання №6 з однією правильною відповіддю Балів: 4%

Яке місто України представлене у глобальному ланцюгу доданої вартості у виробництві алюмінію?

Запитання №7 з однією правильною відповіддю Балів: 4%

Враховуючи новітні тенденції розвитку електроенергетики України, визначте тип електростанцій, на яких виробництво електроенергії скоротилося найбільше, починаючи із 2013 року

Запитання №8 з однією правильною відповіддю Балів: 4%

Назвіть міжнародну організацію, яка контролює світовий нафтовидобуток та експорт товару.

Запитання №9 із заповненням пропусків у тексті Балів: 8%

Ланцюг доданої вартості виробництва алюмінію складається з таких стадій: __________________---- транспортування руд --------_____________________  ---- транспорт сировини ------- виробництво ___________________  ----- споживання готової продукції.

Запитання №10 з полем для вводу відповіді Балів: 8%

Документ, що видається винахідникові і засвічує його авторство, а також надає йому монопольне право на використання нововведення протягом певного часу на тетриторії певної країни – це…..

Запитання №11 з полем для вводу відповіді Балів: 8%

Сучасна форма міжнародного поділу праці в рамках ТНК, яка включає всі бізнес-процеси, що мають бути використані від моменту отримання замовлення від споживача до постачання кінцевого продукту.

Запитання №12 з однією правильною відповіддю Балів: 8%

Визначте різновид застосованої геополітичної сили, наведений у прикладі.

Після розпаду СРСР Чорноморський флот перейшов під контрольУкраїни на основі територіальної незалежності. Але частина офіцерів флоту, підтримана владою РФ, збунтувалася проти української влади. Внаслідок державних перемовин флот перейшов під майже повну ( 82%) владу Росії. Ще тоді росіяни відмовилися покинути Севастополь, мріючи про його передачу Росії”

Запитання №13 з полем для вводу відповіді Балів: 8%

У 2016 році ДП “ Антонов” презентувало новий український легкий транспортний літак Ан-132, створений завдяки співпраці українських та західних компаній. Двигуни закуповували в Канаді, авіоніку – у США, гвинтову систему – у Великій Британії, штурвали і сисетма життєзабезпечення – у Франції, а системи кондиціонування – в Німеччині. Основна частина корпусу, шасі літака виготовлені на підприємстві ДП “ Антонов”, там само проведені роботи зі складання. Також на Ан-132 встановлено обладнання інших українських виробників, зокрема система управління, паливні системи та система відеоспостереження літака.”

Запитання №14 на встановлення відповідності Балів: 16%

Установіть відповідність  між показником вантажообігу та найбільшими портами світу. 

Вантажообіг
1

466363 тис. тон

2

119972 тис. тон

3

448828 тис. тон

4

48582 тис. тон

Назва порту
А

Южний (Україна)

Б

Нінбо- Жушань ( Китай)

В

Сантос ( Бразилія)

Г

Роттердам (Нідерланди)

Запитання №15 з полем для вводу відповіді Балів: 8%

Обчисліть природний приріст населення в Німеччини у 2015 році за наведеними даними. Народжені – 737500 осіб. Емігранти – 997,5 тис. осіб. Померлі – 925200 осіб. Загальна кількість населення – 81700 тис. осіб. Іммігранти – 2137 тис. осіб

Рефлексія від 0 учнів

Сподобався

0 0

Зрозумілий

0 0

Потрібні роз'яснення

0 0