Writing the 5th form

Тест містить питання скопійовані з: Writing the 3rd form.
Запитання №1

Поставте дні тижня по-порядку починаючи з неділі:

Monday

Friday

Sunday

Thursday

Tuesday

Saturday

Wednesday

Запитання №2

Match the seasons with the months 

(поєднати місяці з порами року)

1

Winter

2

Spring

3

Summer

4

Autumn

А

March

April 

May

Б

June

July

August

В

September

October

November

Г

December

January

February

Запитання №3

Виберіть правильний варіант у кожному реченні:

- Tony ___  a very good boy.

- I ___  at school.

- My sister ___  6 years old.

- His cats ___  all red.

- These books ______  new.

- ___  your father at home? – Yes, he _____ .

- Mary and I ___  friends.

- _____  they from Ukraine? – No, they ______ .

Запитання №4

Виберіть правильний варіант:

I don’t have ________ free time.

Запитання №5

Виберіть правильний варіант:

Tom has _________ books.

Запитання №6

Виберіть правильний варіант:

We draw _________  pictures.

Запитання №7

Виберіть правильний варіант:

They buy _________ apples.

Запитання №8

Виберіть правильний варіант:

My mother has _________ work.

Запитання №9

Вибери всі порядкові числівники, які написані правильно:

(4 варіанти)

Запитання №10

Вибери всі порядкові числівники, які написані правильно:

(4 варіанти)

Запитання №11

Вибери всі порядкові числівники, які написані правильно:

(4 варіанти)

Запитання №12

Вибери правильний переклад для наступного речення:

Вони зараз не читають книгу.

Запитання №13

Вибери правильний переклад для наступного речення:

Вона зараз не слухаю музику.

Запитання №14

Вибери правильний переклад для наступного речення:

Вони вміють кататися на велосипеді.

Запитання №15

Вибери правильний переклад для наступного речення:

Mepі прибирає в кімнаті кожного дня.

Запитання №16

Вибери правильний переклад для наступного речення:

Джон та Енді зараз виконують домашнє завдання.

Запитання №17

Вибери правильний переклад для наступного речення:

Ми часто ходимо в парк.

Запитання №18

Напиши множину від слів у дужках:

- There are a lot of (child)________ .

- I know all his (friend)_______ .

- Tom has two (fish)____  in the aquarium.

- I see ten (bus) _____  near the school.

- Jerry has two (table)______ , four (chair) ______  and many (book) _____ in his room.

- They are very good (man)___ .

- My little sister has got only three (tooth) _____ .

- He puts his bag on these (box)_____ .

Запитання №19

Напиши дату:

(все має бути написано словами!)

понеділок, 12 червня

Запитання №20

Напиши дату:

(все має бути написано словами!)

неділя, 21 вересня

Запитання №21

Напиши дату:

(все має бути написано словами!)

середа, 10 квітня

Відкрити опис тесту