Взаємодія роматизму і реалізму. О. Пушкін "Євгеній Онєгін". Теорія. 9 клас

Зарубіжна література

Для кого: 9 Клас

33 проходження

12 запитань

05.04.2020

430

2

0

Запитання №1 з полем для вводу відповіді Балів: 8%

Об’єктивне й суб’єктивне в романі тісно переплітаються, що засвідчує взаємодію романтизму й

Запитання №2 на встановлення відповідності Балів: 8%

Тема

поняття
1

романтичне

2

реалістичне

відповідність
А

зобразити типовий образ представника російської молоді початку XIX ст., розчарованого, самотнього, який не знаходить свого місця в навколишньому середовищі

Б

порушено проблеми, що стосуються різних аспектів життя людини й суспільства

Запитання №3 на встановлення відповідності Балів: 8%

Євгеній Онєгін порівнюється також

герой
1

Корсар, Дон Жуан й Чайльд Гарольд

2

Мельмот

3

Сбогар

відповідність
А

Нодьє

Б

Ч. Р. Метьюріна

В

Дж. Байрона

Запитання №4 на встановлення відповідності Балів: 8%

Художній образ Євгенія Онєгіна розпочинає галерею «зайвих людей» у літературі російського реалізму. Цю традицію потім продовжать М. Лермонтов, Ф. Достоєвський, І. Тургенєв, А. Чехов та ін.

поняття
1

романтична тема

2

реалістична тема

відповідність
А

поставивши образ «зайвої людини» у сучасний контекст, порушивши актуальні проблеми реальної дійсності, яка була зображена поетом багатогранно й на принципово інших художніх засадах 

Б

конфлікт особистості із суспільством

Запитання №5 на встановлення відповідності Балів: 8%

У «Євгенії Онєгіні» порушено проблеми, що стосуються різних аспектів життя людини й суспільства:

поняття
1

соціальні

2

психологічні

3

філософські

4

естетичні

відповідність
А

призначення мистецтва й митця, шляхи розвитку роману, автор та його творча свобода та ін.

Б

життя і смерть, сутність кохання, культура та її розвиток, сенс буття

В

кохання, пошук духовної реалізації особистості, людські стосунки та ін.

Г

суспільне середовище та його вплив на людину, духовна порожнеча столичного життя, приземлене існування сільських обивателів, доля «зайвої людини», кріпацтво та ін.

Запитання №6 з полем для вводу відповіді Балів: 8%

Увага до різних галузей суспільного й духовного життя часу автора, до численних деталей і подробиць матеріальної культури (побут, спосіб життя, коло інтересів тощо), а також у багатстві та яскравості психологічної палітри людських почуттів і переживань призвела до того, що  роман у віршах «Євгеній Онєгін» названо  «…  російського життя» (того часу).

Запитання №7 на встановлення відповідності Балів: 8%

«Євгеній Онєгін» - роман у віршах

поняття
1

епічне начало

2

ліричне начало

відповідність
А

розповідь про події та героїв від імені автора; наявність кількох сюжетних ліній і багатьох дійових осіб; дія відбувається протягом значного проміжку часу; орієнтація на зображення реального життя в його різноманітних проявах

Б

глибокий психологізм у розкритті характерів героїв, увага до їхнього внутрішнього світу; неприхована авторська позиція, емоційна оцінка подій, героїв, суспільства; авторські відступи, що стосуються різних аспектів людського життя; віршована форма

Запитання №8 з полем для вводу відповіді Балів: 8%

Строфічна форма, створена О. Пушкіним для написання роману у віршах «Євгеній Онєгін»   …   строфа

Запитання №9 на встановлення відповідності Балів: 8%

У романі «Євгеній Онєгін» використано прийом композиційних вершин, тобто головних подій, між якими розгортається основна дія й між якими знаходимо чимало відхилень

поняття
1

романтичне

2

реалістичне

відповідність
А

головною є не сама подія, а її обумовленість, об’єктивні та суб’єктивні умови, що призвели до того чи іншого вчинку

Б

увесь зміст твору зосереджено саме на цих подіях, пов’язаних з історіями кохання

Запитання №10 на встановлення відповідності Балів: 8%

Пушкін розвінчує романтичне світобачення й пропонує читачам реалістичний погляд на події та життя

герой - персонаж
1

Ленський

2

Онєгін

3

Ольга

4

Тетяна

відповідність
А

не відірваний від світу, не статичний та одноманітний, його внутрішній світ перебуває в постійній динаміці; як і автор, тверезо й цілком реально сприймає дійсність і людей

Б

деталі романтичної зовнішності героя, його захоплення німецькою поезією та філософією; у своїх вчинках керується сюжетами романтичної літератури; поводиться за поширеною в той час моделлю поведінки романтичного героя; обирає любов, натхненно оспівує її

В

багатий внутрішній світ; людина, що здатна на глибокі почуття й переживання; любить природу, книжки й самотність; душа налаштована на високий поетичний лад

Г

відкрита і чиста душа; любить прості радощі життя й не має розчарувань у житті

Запитання №11 з однією правильною відповіддю Балів: 8%

О. Пушкін розвінчує романтичне світобачення й пропонує читачам реалістичний погляд на події та життя за допомогою

Запитання №12 з однією правильною відповіддю Балів: 8%

Поет неодноразово розпочинав роботу й над десятою главою, де провідною мала стати декабристська тема. Як і саме життя, у якому не завжди є відповіді на всі запитання, фінал для читачів  залишився

Рефлексія від 0 учнів

Сподобався

0 0

Зрозумілий

0 0

Потрібні роз'яснення

0 0