Всеосвіта

Головне меню порталу

Головне меню порталу

Вимірювання фізичних величин

Фізика

Для кого: 7 Клас

116 проходжень

23 запитань

02.10.2022

208

0

0

Завантажити тест
Вміст тесту:
Запитання №1 з однією правильною відповіддю Балів: 3%

Яке з наведених нижче слів стосується поняття "фізична величина"

Запитання №2 з однією правильною відповіддю Балів: 3%

Яке з наведених нижче слів стосується поняття "одиниця виміру фізичної величини"

Запитання №3 із заповненням пропусків у тексті Балів: 8%

Фізична ________ — це кількісно виражена характеристика тіла або

фізичного явища. Виміряти фізичну ________ — це означає порів-

няти її з однорідною величиною, взятою за _______.

Запитання №4 на послідовність Балів: 8%

Як визначити ціну поділки вимірювального приладу?

визначимо кількість поділок між рисками, поряд з якими вказані

ці значення

оберемо два найближчі значення , які наведені на шкалі

отриману різницю поділимо на кількість поділок

Запитання №5 з однією правильною відповіддю Балів: 3%

Яка ціна подліки лінійки, зображеної на рисунку?

02019e5y-cd59-402x286.png

Запитання №6 на встановлення відповідності Балів: 10%

Встановіть відповідність між номером мензурки та ціною поділки02019e93-8673-325x155.png

Мензурки за порядком
1

1

2

2

3

3

4

4

Ціна подіілки
А

20

Б

5

В

25

Г

40

Запитання №7 з однією правильною відповіддю Балів: 3%

Якій з термометрів показує більшу температуру?

1 2

Ціна поділки шкали — урок. Фізика, 7 клас.

Запитання №8 з однією правильною відповіддю Балів: 3%

Визначить об'єм каменя

02019ef3-70b3-262x192.png

Запитання №9 з вибором правильної відповіді у тексті Балів: 8%

Основні методи здобуття нових знань — експериментальний і теоре-

тичний. На певному етапі вчені мають деякі знання; внаслідок спо-

стережень і роздумів вони переконуються в необхідності вдосконалення

цих знань, проводять теоретичні дослідження, висувають ______________ (Варіанти:гіпотезу, фізичну модель, нове знання) та

підтверджують (або спростовують) її шляхом експериментальної пере-

вірки. Результатом стає ______________ (Варіанти:фізична модель, гіпотеза, нове знання).

Перед тим як проводити теоретичні дослідження певного фізичного

процесу, фізики створюють його ідеалізований аналог — .______________ (Варіанти:фізичну модель, гіпотезу, нове знання)

Запитання №10 на встановлення відповідності Балів: 5%

Встановіть відповідність між фізичною величиною та символом позначення

Фізична величина
1

Маса

2

Площа

3

Температура

4

Об'єм

Символ
А

S

Б

t

В

P

Г

m

Д

V

Запитання №11 на встановлення відповідності Балів: 5%

Встановіть відповідність між фізичною величиною та одиницею вимірювання

Фізична величина
1

Маса

2

Площа

3

Час

4

Температура

Одиниця вимірювання
А

м

Б

оС

В

Секунда

Г

м2

Д

кг

Запитання №12 на встановлення відповідності Балів: 6%

Встановіть відповідність між фізичною величиною та приладом вимірювання

Фізична величина
1

Маса

2

Довжина

3

Об'єм

4

Температура

5

Швидкість

Прилад
А

Лінійка

Б

Термометр

В

Ваги

Г

Спідометр

Д

Мензурка

Е

Транспортир

Запитання №13 з однією правильною відповіддю Балів: 3%

Об'єм прямокутного паралелепіпеда визначають

Запитання №14 з однією правильною відповіддю Балів: 3%

Межі вимірювання приладу

Запитання №15 з однією правильною відповіддю Балів: 3%

Ціна поділки -

Запитання №16 із заповненням пропусків у тексті Балів: 5%

Как найти Объем Параллелепипеда?

Об'єм тіла ___см3.

Запитання №17 на встановлення відповідності Балів: 5%

Встановіть співвідношення:

фізичні явища
1

фізиччне явище

2

фізичне тіло

3

фізичний прилад

4

фізична величина

їх приклади
А

дерево

Б

політ ракети

В

маса

Г

термометр

Запитання №18 на встановлення відповідності Балів: 5%

На основі прикладів дайте означення яке це явище...

Приклад
1

Падає камінь, біжить кінь, падає сніг, тече річка

2

Розмова, стук в двері, гуркіт грому, шелестить листя

3

Нагрівання їжі, танення снігу

4

Розряд блискавки, притягання магнітів

5

Веселка, сонячні та місячні затемнення, горіння свічки і лампочки

Фізичні явища
А

теплові

Б

механічні

В

світлові

Г

звукові

Д

електромагнітні

Запитання №19 з однією правильною відповіддю Балів: 3%

Явище дифузії в рідинах свідчить про те, що молекули рідин

Запитання №20 з однією правильною відповіддю Балів: 1%

Найдрібнішою частинкою будь-якої речовини є...

Запитання №21 з кількома правильними відповідями Балів: 5%

Основні положення молекулярно-кінетичної теорії. Оберіть всі вірні відповіді (їх декілька)

Запитання №22 з однією правильною відповіддю Балів: 3%

Яка довжина бруска?02015b88-ccc7-509x428.png

Запитання №23 з однією правильною відповіддю Балів: 3%

Хто проводить експеримент?

Рефлексія від 71 учня

Сподобався

58 13

Зрозумілий

54 17

Потрібні роз'яснення

54 17