Вступ. Загальна характеристика Європи

Географія

Для кого: 10 Клас

117  проходження

15  запитань

19.10.2021

245

10

0

Запитання №1 з однією правильною відповіддю Балів: 8%

Реконструкція і оновлення будівель в раніше непривабливих частинах міста та асоційований з ними переїзд до району багатших мешканців – це…

Запитання №2 з однією правильною відповіддю Балів: 8%

Зміна спеціалізації та оновлення застарілих видів виробництв у старих промислових регіонах та перехід на прогресивні високі нові технологічні основи – це…

Запитання №3 з кількома правильними відповідями Балів: 8%

Виберіть три країни Європи в яких населення зменшується найшвидшими темпами.

Запитання №4 з однією правильною відповіддю Балів: 8%

Унітарні держави - це

Запитання №5 з однією правильною відповіддю Балів: 4%

У якому рядку вказано лише держави-монархії?

Запитання №6 з однією правильною відповіддю Балів: 4%

У якому рядку вказано держави - президентські республіки?

Запитання №7 з кількома правильними відповідями Балів: 8%

Укажіть елементи земної поверхні, які входить до державної території

Запитання №8 з однією правильною відповіддю Балів: 8%

Який компонент території держави має Україна на відміну від Білорусі, Словаччини й Угорщини?

Запитання №9 з однією правильною відповіддю Балів: 8%

Чим відрізняється політична карта від інших географічних карт?

Запитання №10 з однією правильною відповіддю Балів: 8%

Укажіть визначення, яке найбільш повно розкриває поняття "держава":

Запитання №11 з однією правильною відповіддю Балів: 4%

Укажіть великі регіони світу, які виділяють за класифікацією ООН:

Запитання №12 з однією правильною відповіддю Балів: 4%

Територіальні води - це смуга вод у морях, затоках і протоках від берегової лінії материка і островів, яка становить:

Запитання №13 з однією правильною відповіддю Балів: 4%

На політичній карті Європи всього є об’єктів

Запитання №14 з однією правильною відповіддю Балів: 4%

В якому кліматичному поясі розташована більша частина Європи?

Запитання №15 з однією правильною відповіддю Балів: 8%

Визначте правильне твердження щодо ресурсного потенціалу Європи

Рефлексія від 86 учнів

Сподобався

67 19

Зрозумілий

64 22

Потрібні роз'яснення

63 23