Тест:

Вступ. Національна економіка та світове господарство

11.11.2021
1 0
Вміст тесту:

Запитання №1:

З однією правильною відповіддю

Балів: 2%

Що таке природні ресурси?

Запитання №2:

З кількома правильними відповідями

Балів: 8%

Виберіть три галузі економічної географії.

Запитання №3:

З однією правильною відповіддю

Балів: 2%

Зв’язки суспільної географії з іншими науками

Запитання №4:

З однією правильною відповіддю

Балів: 2%

Географія – це…

Запитання №5:

З однією правильною відповіддю

Балів: 2%

Територіальну організацію економічної сфери людства вивчає…

Запитання №6:

З однією правильною відповіддю

Балів: 3%

Сукупна вартість за ринковими цінами усього обсягу товарів і послуг, вироблених і реалізованих у країні за рік, враховуючи надходження від їх експорту та імпорту – це…

Запитання №7:

На послідовність

Балів: 8%

Розташуйте послідовно країни за показником ВВП починаючи від тієї, у якої він найвищий.

Грузія

Італія

Мавританія

Білорусь

Запитання №8:

З однією правильною відповіддю

Балів: 3%

Об’єктивний необоротний процес розвитку продуктивних сил, при якому відбувається відокремлення різних видів трудової діяльності, спеціалізація окремих виробничих одиниць, обмін між ними продуктами своєї діяльності – це…

Запитання №9:

З однією правильною відповіддю

Балів: 3%

Сукупна вартість всіх товарів і послуг, вироблених протягом року на території держави, з урахуванням доходів, отриманих громадянами країни за кордоном та за виключенням доходів, що вивезені з країни іноземцями – це…

Запитання №10:

З кількома правильними відповідями

Балів: 8%

Виберіть три країни, які відносять до групи «малих» економічно розвинених країн Західної Європи.

Запитання №11:

З однією правильною відповіддю

Балів: 3%

До якого типу належать всі країни Латинської Америки, Африки, Океанії, більшість країн Азії?

Запитання №12:

З однією правильною відповіддю

Балів: 2%

Постійний перехід національної економіки країни від одних етапів до інших, що супроводжується значними зрушеннями в господарській сфері суспільства називається…

Запитання №13:

З однією правильною відповіддю

Балів: 3%

Що таке індекс людського розвитку?

Запитання №14:

З однією правильною відповіддю

Балів: 2%

До якої групи держав входить Україна за показником ІЛР?

Запитання №15:

З однією правильною відповіддю

Балів: 3%

Про який тип країн світу йдеться в описі: «Країни цього типу посідають провідні місця у світовому господарстві за багатьма показниками. Вони мають тривалу історію розвитку ринкової економіки, сформовані демократичні політичні системи, високий рівень життя населення, дуже високий індекс людського розвитку. В країнах цього типу проживає лише 13 % населення планети, натомість вони виробляють понад 55 % світового ВВП»?

Запитання №16:

З однією правильною відповіддю

Балів: 3%

Який чинник зумовлює розміщення підприємств оборонної промисловості у внутрішніх районах країни?

Запитання №17:

На встановлення відповідності

Балів: 8%

Встановіть відповідність між стадіями економічного розвитку країн та їх характеристиками.

1

постіндустріальна

А

Велика частка вторинного сектору у ВВП - понад 25-50%, і помірна первинного 3-20%

2

індустріальна

Б

Дуже велика частка третинного сектору у ВВП - понад 70% і дуже низька первинного сектору - 1-2%

3

доіндустріальна

В

Велика частка первинного сектору у ВВП - понад 25%, що переважає частку вторинного сектору

Запитання №18:

З однією правильною відповіддю

Балів: 3%

Що є вищою стадією інтернаціоналізації?

Запитання №19:

З однією правильною відповіддю

Балів: 3%

Сукупність взаємопов’язаних процесів, що спрямовані на створення умов для задоволення інформаційних потреб громадян та суспільства на основі створення, розвитку і використання інформаційних систем, мереж, ресурсів та інформаційних технологій – це…

Запитання №20:

З однією правильною відповіддю

Балів: 3%

В якій галузі економіки України працює найбільша кількість ТНК?

Запитання №21:

З однією правильною відповіддю

Балів: 3%

Підприємства, що утворюють систему виробництва, розподілену між кількома країнами, але контрольовану з одного центру – це…

Запитання №22:

На встановлення відповідності

Балів: 8%

Встановіть відповідність між ТНК та країною, в якій розташована її штаб-квартира.

1

Corel Corporation

А

США

2

Microsoft

Б

Канада

3

Roshen

В

Швейцарія

4

Nestle

Г

Україна

Запитання №23:

З однією правильною відповіддю

Балів: 3%

Процес взаємодії і суперництва, боротьби товаровиробників за найвигідніші умови виробництва і збуту товарів, отримання найбільших прибутків, називається…

Запитання №24:

З однією правильною відповіддю

Балів: 3%

Для якої економічної системи характерна общинна власність і натуральне господарювання з відсталою технікою, широким застосуванням ручної праці, найпростішою організацією праці й виробництва?

Рефлексія від 523 учнів

Сподобався:

396 127

Зрозумілий:

392 131

Потрібні роз'яснення:

417 106
Рекомендуємо

Узагальнення знань: "Вступ. Національна економіка. Світове господарство"

Узагальнення знань: "Вступ. Національна економіка. Світове господарство"

213

Аватар профіля Литвих Костянтин Григорович
Географія
9 клас

22 грн

Національна економіка та світове господарство

Національна економіка та світове господарство

168

Аватар профіля Леонтьєва Валентина Олександрівна
Географія
9 клас

33 грн

Національна економіка та світове господарство

Національна економіка та світове господарство

99

Аватар профіля Костюк Тетяна Вікторівна
Географія
9 клас

20 грн

Національна економіка та світове господарство

Національна економіка та світове господарство

72

Аватар профіля Юрович Олена Валеріївна
Географія
9 клас

25 грн

Тематичне оцінювання №1 з теми: " Вступ. Національна економіка та світове господарство"

Тематичне оцінювання №1 з теми: " Вступ. Національна економіка та світове господарство"

96

Аватар профіля Шкарлатюк Олена Сергіївна
Географія
9 клас

20 грн

Схожі тести

Методи географічних досліджень

Методи географічних досліджень

886

Аватар профіля Лапіна Ольга Михайлівна
Географія
6 клас

Україна на карті годинних поясів

Україна на карті годинних поясів

319

Аватар профіля Семяшкін Сергій Андрійович
Географія

Походження материків і океанічних западин. Геологічні ери та епохи

Походження материків і океанічних западин. Геологічні ери та епохи

1548

Аватар профіля Самсоненко Вікторія Володимирівна
Географія
7 клас

Сучасна політична карта світу та окремих регіонів.

Сучасна політична карта світу та окремих регіонів.

282

Аватар профіля Тішевська Анна Володимирівна
Географія
10 клас

6 клас Пізнання Землі, середні віки

6 клас Пізнання Землі, середні віки

133

Аватар профіля Янишина Світлана Іванівна
Географія
6 клас