Всеосвіта

Головне меню порталу

Головне меню порталу

Сьогодні відбувся
Вебінар:
«
Організація тренінгу підтримки ментального здоров’я учнів у закладі освіти
»
Взяти участь Всі події
Тест:

Вступ. Національна економіка та світове господарство

11.11.2021
9 Клас

769 проходжень

24 запитань

1

24

0

Завантажити тест
Вміст тесту:
Запитання №1 з однією правильною відповіддю Балів: 2%

Що таке природні ресурси?

Запитання №2 з кількома правильними відповідями Балів: 8%

Виберіть три галузі економічної географії.

Запитання №3 з однією правильною відповіддю Балів: 2%

Зв’язки суспільної географії з іншими науками

Запитання №4 з однією правильною відповіддю Балів: 2%

Географія – це…

Запитання №5 з однією правильною відповіддю Балів: 2%

Територіальну організацію економічної сфери людства вивчає…

Запитання №6 з однією правильною відповіддю Балів: 3%

Сукупна вартість за ринковими цінами усього обсягу товарів і послуг, вироблених і реалізованих у країні за рік, враховуючи надходження від їх експорту та імпорту – це…

Запитання №7 на послідовність Балів: 8%

Розташуйте послідовно країни за показником ВВП починаючи від тієї, у якої він найвищий.

Грузія

Італія

Мавританія

Білорусь

Запитання №8 з однією правильною відповіддю Балів: 3%

Об’єктивний необоротний процес розвитку продуктивних сил, при якому відбувається відокремлення різних видів трудової діяльності, спеціалізація окремих виробничих одиниць, обмін між ними продуктами своєї діяльності – це…

Запитання №9 з однією правильною відповіддю Балів: 3%

Сукупна вартість всіх товарів і послуг, вироблених протягом року на території держави, з урахуванням доходів, отриманих громадянами країни за кордоном та за виключенням доходів, що вивезені з країни іноземцями – це…

Запитання №10 з кількома правильними відповідями Балів: 8%

Виберіть три країни, які відносять до групи «малих» економічно розвинених країн Західної Європи.

Запитання №11 з однією правильною відповіддю Балів: 3%

До якого типу належать всі країни Латинської Америки, Африки, Океанії, більшість країн Азії?

Запитання №12 з однією правильною відповіддю Балів: 2%

Постійний перехід національної економіки країни від одних етапів до інших, що супроводжується значними зрушеннями в господарській сфері суспільства називається…

Запитання №13 з однією правильною відповіддю Балів: 3%

Що таке індекс людського розвитку?

Запитання №14 з однією правильною відповіддю Балів: 2%

До якої групи держав входить Україна за показником ІЛР?

Запитання №15 з однією правильною відповіддю Балів: 3%

Про який тип країн світу йдеться в описі: «Країни цього типу посідають провідні місця у світовому господарстві за багатьма показниками. Вони мають тривалу історію розвитку ринкової економіки, сформовані демократичні політичні системи, високий рівень життя населення, дуже високий індекс людського розвитку. В країнах цього типу проживає лише 13 % населення планети, натомість вони виробляють понад 55 % світового ВВП»?

Запитання №16 з однією правильною відповіддю Балів: 3%

Який чинник зумовлює розміщення підприємств оборонної промисловості у внутрішніх районах країни?

Запитання №17 на встановлення відповідності Балів: 8%

Встановіть відповідність між стадіями економічного розвитку країн та їх характеристиками.

1

постіндустріальна

2

індустріальна

3

доіндустріальна

А

Велика частка вторинного сектору у ВВП - понад 25-50%, і помірна первинного 3-20%

Б

Дуже велика частка третинного сектору у ВВП - понад 70% і дуже низька первинного сектору - 1-2%

В

Велика частка первинного сектору у ВВП - понад 25%, що переважає частку вторинного сектору

Запитання №18 з однією правильною відповіддю Балів: 3%

Що є вищою стадією інтернаціоналізації?

Запитання №19 з однією правильною відповіддю Балів: 3%

Сукупність взаємопов’язаних процесів, що спрямовані на створення умов для задоволення інформаційних потреб громадян та суспільства на основі створення, розвитку і використання інформаційних систем, мереж, ресурсів та інформаційних технологій – це…

Запитання №20 з однією правильною відповіддю Балів: 3%

В якій галузі економіки України працює найбільша кількість ТНК?

Запитання №21 з однією правильною відповіддю Балів: 3%

Підприємства, що утворюють систему виробництва, розподілену між кількома країнами, але контрольовану з одного центру – це…

Запитання №22 на встановлення відповідності Балів: 8%

Встановіть відповідність між ТНК та країною, в якій розташована її штаб-квартира.

1

Corel Corporation

2

Microsoft

3

Roshen

4

Nestle

А

США

Б

Канада

В

Швейцарія

Г

Україна

Запитання №23 з однією правильною відповіддю Балів: 3%

Процес взаємодії і суперництва, боротьби товаровиробників за найвигідніші умови виробництва і збуту товарів, отримання найбільших прибутків, називається…

Запитання №24 з однією правильною відповіддю Балів: 3%

Для якої економічної системи характерна общинна власність і натуральне господарювання з відсталою технікою, широким застосуванням ручної праці, найпростішою організацією праці й виробництва?

Рефлексія від 523 учнів

Сподобався

396 127

Зрозумілий

392 131

Потрібні роз'яснення

417 106