Вставні і вставлені слова, словосполучення й речення. Підготовка до ЗНО

Українська мова

Для кого: 8 Клас, 9 Клас, 10 Клас, 11 Клас

105 проходжень

12 запитань

04.02.2021

946

10

0

Опис тесту:

Речення можуть ускладнюватися різними словами, словосполученнями й реченнями, які надають висловлюванню різних додаткових відтінків, зокрема виражають ставлення мовця до повідомлення, вказують на його джерело або ж подають різні додаткові зауваження, уточнення, роз'яснюючи речення в цілому або окреме слово в ньому.

Вставні та вставлені конструкції (слова, словосполучення, речення) належать до категорії слів, граматично, або синтаксично, не пов’язаних з іншими членами речення. Вони не є членами речення, не відповідають на жодне питання, не пов’язуються сурядним чи підрядним зв’язком з головними та другорядними членами речення, тому на письмі виділяються чи відділяються певними розділовими знаками, а в усному мовленні — відповідною інтонацією. Спільні властивості цих ускладнюючих компонентів речення полягають у тому, що значення їх має додатковий характер щодо семантики всього речення чи окремої його частини.

Запитання №1 з однією правильною відповіддю Балів: 8%

Зв’язок між думками виражає вставне слово в реченні (розділові знаки пропущено)

Запитання №2 з однією правильною відповіддю Балів: 8%

Вказівку на джерело інформації виражає вставне слово в реченні (розділові знаки пропущено)

Запитання №3 з однією правильною відповіддю Балів: 8%

НЕ Є вставним видалене слово в реченні (розділові знаки пропущено)

Запитання №4 з однією правильною відповіддю Балів: 8%

Двома вставними словами ускладнено речення (розділові знаки пропущено)

Запитання №5 з однією правильною відповіддю Балів: 8%

Вставним словом ускладнено речення (розділові знаки пропущено)

Запитання №6 з однією правильною відповіддю Балів: 8%

Вставним словом ускладнено речення (розділові знаки пропущено)

Запитання №7 з однією правильною відповіддю Балів: 8%

Після виділеного слова треба поставити кому в реченні (розділові знаки пропущено)

Запитання №8 з однією правильною відповіддю Балів: 8%

Якщо вписати на місці крапок слово може, то ускладненим стане речення

Запитання №9 з однією правильною відповіддю Балів: 8%

Правильно поставлено розділові знаки в реченні

Запитання №10 з однією правильною відповіддю Балів: 8%

НІКОЛИ не буває вставним слово

Запитання №11 з однією правильною відповіддю Балів: 8%

Виділене слово є вставним у реченні (розділові знаки пропущено)

Запитання №12 з однією правильною відповіддю Балів: 8%

Пунктуаційну помилку допущено в реченні

Рефлексія від 3 учнів

Сподобався

3 0

Зрозумілий

3 0

Потрібні роз'яснення

2 1