Відлік часу в історії

Запитання №1

Часова характеристика історичного процесу( зміна повязаних між собою історичних подій) це -

Запитання №2

Наука про вимірювання історичного часу це – 

Запитання №3

1512 рік це

Запитання №4

Яку назву має календар, яким користуються в сучасній Україні? 

Запитання №5

Сучасний календар був створений ?

Запитання №6

Від якої події здійснюється відлік часу в системі літочислення, що використовується в Україні? 

Запитання №7

Для вимірювання історичного часу використовують 

Запитання №8

Історична подія включає :

Запитання №9

Установіть відповідність між термінами, поняттями та їхніми визначеннями. 

1

Хронолгія

2

Літочислення

3

Календар

4

Дата

А

Точний час будь-якої події 

Б

Наука про вимірювання часу 

В

Послідовний список днів у році з поділом на місяці та тижні 

Г

Пристрій для вимірювання часу 

Д

Відлік часу від певної події

Запитання №10

Установіть послідовність подій, що відображені на малюнках. 

1

1

2

2

3

3

4

4

А

Б

В

Г

Відкрити опис тесту