Великий тест по темі: Тварини (безхребетні та хребетні). Завдання ЗНО.

Біологія

Для кого: 11 Клас, Дорослі

19 проходжень

40 запитань

22.03.2021

333

4

0

Запитання №1 з однією правильною відповіддю Балів: 2%

Малярійний плазмодій - це організм одноклітинний

Запитання №2 з однією правильною відповіддю Балів: 2%

Укажіть видову назву тварини, у якої міграції на далекі відстані пов'язані з розмноженням.

Запитання №3 з однією правильною відповіддю Балів: 2%

З наведених організмів вільноживучий спосіб життя в дорослому стані веде

Запитання №4 з однією правильною відповіддю Балів: 2%

Зображена на марці тварина належить до

0200pn5m-40f3-384x145.jpg

Запитання №5 з однією правильною відповіддю Балів: 2%

В амфібій, на відміну від рептилій,


Запитання №6 з однією правильною відповіддю Балів: 2%

Розпізнайте зображених на рисунку тварин.

0200pn68-f160-580x120.jpg

Які з ознак є спільними для них усіх?

1 запліднення зовнішнє

2 шкіра містить слизові залози

З органами дихання є зябра

4 замкнена кровоносна система

5 є внутрішній скелет

6 нервова система трубчастого типу

Запитання №7 на встановлення відповідності Балів: 7%

Увідповідніть середовище існування (1-4) з твариною (А - Д), яка в ньому мешкає в дорослому стані.

Середовище існування
1

прісна вода

2

морська вода

3

грунт

4

організм тварини

Тварина
А

ехінокок

Б

кальмар

В

кріт

Г

короп

Д

шовкопряд

Запитання №8 на встановлення відповідності Балів: 7%

Увідповідніть особливості будови збудника захворювання людини (1-4) з назвою захворювання (А - Д), яке він спричиняє.

Збудник
1

клітина містить нуклеоїд

2

немає клітинної будови

3

одноклітинний, є ядро

4

багатоклітинний, кутикула містить хітин

Захворювання
А

аскаридоз

Б

педикульоз

В

ботулізм

Г

поліомієліт

Д

амебна дизентерія

Запитання №9 з однією правильною відповіддю Балів: 2%

На уроці провели дослід: до краплі води, де плавають інфузорії-туфельки, добавили кристалик кухонної солі. Після чого спостерігали рух інфузорій у напрямку від подразника. Реакцією на подразнення в описаному досліді є

Запитання №10 з однією правильною відповіддю Балів: 2%

Яку клітину тіла Гідри прісноводної позначено на рисунку літерою Х?

0200pnyg-4d43-342x183.jpg

Запитання №11 з однією правильною відповіддю Балів: 2%

0200pnyh-c0c5-500x113.jpg

На рисунку зображено безхребетних тварин.

Які з ознак є спільними для них усіх?

1 мають членисті кінцівки

2 тіло поділене на відділи

З на голові є дві пари вусиків

4 органами виділення є зелені залози

5 кровоносна система є незамкненою

6 тіло вкрите хітиновим покривом

Запитання №12 з однією правильною відповіддю Балів: 2%

Пристосуванням земноводних до життя на суходолі є

Запитання №13 на встановлення відповідності Балів: 7%

Увідповідніть вид (1-4) з класом хордових тварин (А - Д), до якого він належить.

Тварина
1

Дельфін чорноморський

2

Пінгвін імператорський

3

Саламандра плямиста

4

Ящірка прудка

Клас
А

Хрящові риби

Б

Земноводні

В

Плазуни

Г

Птахи

Д

Ссавці

Запитання №14 з однією правильною відповіддю Балів: 2%

На рисунку зображено хордових тварин.

0200po21-299a-500x116.jpg

Які ознаки є спільними для них усіх?

1 запліднення зовнішнє

2 органами виділення є нирки

3 є чотирикамерне серце

4 шкіра містить слизові залози

5 є внутрішній скелет

6 нервова система трубчастого типу

Запитання №15 з однією правильною відповіддю Балів: 2%

Учні вивчали будову риби, зображеної на рисунку. За однією із зовнішніх ознак вони віднесли її до класу Кісткові риби. Яка ознака стала доказом?

Запитання №16 з однією правильною відповіддю Балів: 2%

Укажіть ряд, до якого належить зображена на емблемі тварина.

0200po2k-07ee-444x600.jpg

Запитання №17 на встановлення відповідності Балів: 7%

Установіть відповідність між структурами, що забезпечують дихальну функцію в дорослої особини (1-4), та твариною (А-Д), для якої вони характерні.

Структура
1

альвеолярні легені, повітряних мішків немає

2

зябра, що захищені зябровою кришкою

3

легені й система повітряних мішків

4

зябра, що не захищені зябровою кришкою

Тварина
А

дельфін

Б

акула

В

голуб

Г

жаба

Д

карась

Запитання №18 з однією правильною відповіддю Балів: 2%

Укажіть тварину, крила якої утворені складками хітинової кутикули.

Запитання №19 з однією правильною відповіддю Балів: 2%

Збудником сонної хвороби є

Запитання №20 з однією правильною відповіддю Балів: 2%

Укажіть організм, який у дорослому стані веде вільноживучий спосіб життя.

Запитання №21 з однією правильною відповіддю Балів: 2%

На рисунку зображено хордових тварин.

Які з наведених ознак є спільними для всіх зображених тварин?

1 запліднення зовнішнє

2 шкіра містить слизові залози

3 органами дихання є зябра

4 замкнена кровоносна система

5 є внутрішній скелет

6 нервова система трубчастого типу

Запитання №22 з однією правильною відповіддю Балів: 2%

Прочитайте текст: «Жаба трав’яна має голу (1) зі шкірними залозами, які виділяють (2). Шкіра відіграє значну роль у (З)». Замість цифр потрібно вписати слова, наведені в рядку. Укажіть правильний варіант.

Запитання №23 з однією правильною відповіддю Балів: 2%

На початку вересня 2016 року Міжнародний союз охорони природи й природних ресурсів повідомив про збільшення чисельності популяції рідкісної зображеної тварини (див. рисунок). Ця тварина є символом Всесвітнього фонду дикої природи й зображена на його емблемі. Ця тварина належить до ряду 

Запитання №24 на встановлення відповідності Балів: 7%

Установіть відповідність між характеристикою серцево-судинної системи (1-4) та твариною (А-Д), у якої така серцево-судинна система.

Система
1

серце видовжене, багатокамерне з численними отворами; безбарвна кров до серця потрапляє з лакун

2

серце двокамерне, через нього рухається венозна кров; одне коло кровообігу

3

серце чотирикамерне, аорта робить праву дугу; два кола кровообігу

4

серця немає, його функцію виконують потужні кільцеві судини; кровоносна система замкнена

Тварина
А

дощовий черв’як

Б

корова

В

ворона

Г

бджола

Д

карась

Запитання №25 з однією правильною відповіддю Балів: 2%

Схарактеризуйте зображену тварину за особливістю зубів.

0200po7e-9ec6-400x315.jpg

Запитання №26 з однією правильною відповіддю Балів: 2%

До головоногих молюсків належить

Запитання №27 з однією правильною відповіддю Балів: 2%

Функцію скелета в членистоногих виконує

Запитання №28 з однією правильною відповіддю Балів: 2%

Яка тварина має такі ознаки: живе в ґрунті; тіло червоподібне, шкіра гола, вкрита слизом, серце має три камери, кінцівки відсутні?

Запитання №29 з однією правильною відповіддю Балів: 2%

Укажіть представника ссавців із ряду Комахоїдні.

0200po8n-8ca4-590x148.jpg

Запитання №30 на встановлення відповідності Балів: 7%

Установіть відповідність між рядом комах (1-4) та представником (А-Д), який до нього належить.

Ряд
1

Твердокрилі

2

Лускокрилі

3

Прямокрилі

4

Перетинчастокрилі

Представник
А

Білан капустяний

Б

Жук колорадський

В

Коник зелений

Г

Воша людська

Д

Бджола медоносна

Запитання №31 з однією правильною відповіддю Балів: 2%

Cхарактеризуйте зображену тварину за наведеними ознаками

0200po9q-51ee-300x228.jpg

Запитання №32 з однією правильною відповіддю Балів: 2%

Виберіть представника ссавців, що належить до ряду Непарнокопитні.

А:0200po9x-d4d0-118x133.jpg

Б:0200poaa-c4e1-118x133.jpg

В:0200poab-b718-118x133.jpg

Г:0200pob7-2f66-118x133.jpg

Запитання №33 з однією правильною відповіддю Балів: 2%

Для птахів характерне подвійне дихання, яке відрізняється від механізму дихання ссавців. Наявність яких структур у птахів зумовлює цю різницю?

Запитання №34 з однією правильною відповіддю Балів: 2%

Орган, який є в більшості кісткових і якого немає в хрящових риб, - це

Запитання №35 на встановлення відповідності Балів: 7%

Установіть відповідність між представником (1-4) і типом (А-Д), до якого він належить.

Представник
1

актинія кінська

2

аскарида людська

3

п'явка медична

4

кліщ іксодовий

Тип
А

Членистоногі

Б

Молюски

В

Кишковопорожнинні

Г

Круглі черви

Д

Кільчасті черви

Запитання №36 з однією правильною відповіддю Балів: 2%

На рисунку зображено тварину класу Комахи. Укажіть назву ряду, до якого вона належить.

0200pocp-37af-200x178.jpg

Запитання №37 з однією правильною відповіддю Балів: 2%

У деяких найпростіших є два ядра – макронуклеус та мікронуклеус. До них належать

Запитання №38 з однією правильною відповіддю Балів: 2%

Юннати провели дослідження: у дві вузькі посудини насипали шарами перегній і пісок, після чого помістили в одну із них кілька дощових черв’яків, а іншу залишили без змін. Юннати пильнували, щоб субстрат у посудинах лишався вологим, і час від часу підкладали на поверхню шматочки вареної картоплі. Із часом у посудині без черв’яків картопля вкрилася цвіллю, а шари перегною й піску лишилися без змін. У посудині із черв’яками шари субстрату були перемішані, а картопля зникла. За результатами досліду юннати зробили висновок про роль дощових черв’яків

Запитання №39 з однією правильною відповіддю Балів: 2%

Тварина, яку зображено на рисунку, належить до класу Комахи, тому що

Запитання №40 з однією правильною відповіддю Балів: 2%

Тварина, опис якої наведено: «Здатна до польоту, має легкий та міцний скелет, потужні грудні м’язи, чотирикамерне серце, під час вагітності в неї формується плацента», належить до ряду

Рефлексія від 2 учнів

Сподобався

2 0

Зрозумілий

2 0

Потрібні роз'яснення

1 1