Узагальнюючий тест за темою 2. "Процеси життєдіяльності тварин" (за підручником Л.І.Остапченко)

Біологія

Для кого: 7 Клас

448  проходження

24  запитань

21.03.2020

1560

12

4

Запитання №1 на встановлення відповідності Балів: 6%

Установіть відповідність між типом живлення тварин та їх характеристикою:

1

Рослиноїдні (фітофаги)

2

М’ясоїдні

3

Сапротрофи

4

Всеїдні

А

живляться рослинами

Б

хижаки, що полюють на інших тварин, та більшість паразитів, які живуть за рахунок інших тварин

В

живляться рештками інших організмів (мертвою органікою)

Г

споживають і рослинну, і тваринну їжу

Запитання №2 з однією правильною відповіддю Балів: 3%

Тварини, які споживають трупи називаються:

Запитання №3 з однією правильною відповіддю Балів: 3%

Тварини - споживачі екскрементів тварин - це:

Запитання №4 з однією правильною відповіддю Балів: 3%

Тварини, які споживають дрібні організми та частинки органіки, завислі у воді називаються:

Запитання №5 з однією правильною відповіддю Балів: 3%

Укажіть тварину, якій притаманне позакишкове травлення:

Запитання №6 з однією правильною відповіддю Балів: 3%

Укажіть тварин, слина яких не містить травних ферментів:

Запитання №7 з однією правильною відповіддю Балів: 3%

Укажіть органи дихання водних комах:

Запитання №8 на встановлення відповідності Балів: 6%

Установіть відповідність між тваринами та органами дихання:

1

  Дощовий черв’як   

2

  Сова сіра

3

    Линь 

4

  Саламандра 

А

легені та повітряні мішки

Б

поверхня тіла

В

легені та шкіра

Г

зябра

Запитання №9 з однією правильною відповіддю Балів: 3%

Укажіть тварин, яким властивий механізм подвійного дихання:

Запитання №10 з кількома правильними відповідями Балів: 6%

Визначіть тварини з незамкненою кровоносною системою:

Запитання №11 з однією правильною відповіддю Балів: 3%

Укажіть ряд плазунів, які  єдині з усіх рептилій мають чотирикамерне серце:

Запитання №12 з кількома правильними відповідями Балів: 6%

Визначіть холоднокровні тварини:

Запитання №13 на встановлення відповідності Балів: 6%

Установіть відповідність між тваринами та спеціалізованими органами виділення:

1

  медична п’явка

2

  річковий рак

3

    павук-хрестовик

4

  виноградний слимак

А

зелені залози

Б

нирки

В

мальпігієві судини

Г

нефридії

Запитання №14 з кількома правильними відповідями Балів: 6%

Визначіть тварин, які мают зовнішній скелет:

Запитання №15 з однією правильною відповіддю Балів: 3%

Укажіть м’яз, притаманний лише ссавцям:

Запитання №16 з однією правильною відповіддю Балів: 3%

Укажіть тварин, у яких великі півкулі  мозку не вкриті сірою речовиною:

Запитання №17 з однією правильною відповіддю Балів: 3%

Реакція організму за участю нервової системи у відповідь на подразнення називають:

Запитання №18 на встановлення відповідності Балів: 6%

Установіть відповідність між типами рецепторів та подразниками на які вони реагують:

1

механорецептори

2

хеморецептори

3

фоторецептори

4

терморецептори

А

сприймають зміни температури внутрішнього та зовнішнього середовища

Б

сприймають дію різних світлових променів

В

сприймають вплив різних хімічних сполук (смак,нюх)

Г

сприймаюють різні механічні подразнення (дотик, тиск, прискорення, нахил тіла) із зовнішнього та внутрішнього середовища

Запитання №19 з кількома правильними відповідями Балів: 6%

Укажіть тварин, які здатні до ехолокації:

Запитання №20 з полем для вводу відповіді Балів: 6%

Закінчіть речення.

Гуморальна регуляція в організмі тварини відбувається  за допомогою біологічно активних речовин, які називаються ....

Запитання №21 на встановлення відповідності Балів: 6%

Установіть відповідність між описом процесу та його назвою.

1

жіноча та чоловіча статеві клітини зливаються поза органами статевої системи самки або гермафродитного організму

2

жіноча та чоловіча статеві клітини зливаються  в органах статевої системи самки

3

явище розвитку нового організму з незаплідненої яйцеклітини

4

процес розвитку кількох зародків з одніє заплідненої яйцеклітини (зиготи)

А

партеногенез

Б

внутрішнє запліднення

В

поліембріонія

Г

зовнішнє запліднення

Запитання №22 з полем для вводу відповіді Балів: 6%

Закінчіть речення.

Процес відновлення організмів втрачених або ушкоджених  частин, а також  відтворення цілісного організму з певної  його частини - це.. 

Запитання №23 з однією правильною відповіддю Балів: 3%

Визначіть тварину з  непрямим  розвитком:

Запитання №24 на встановлення відповідності Балів: 6%

Установіть відповідність між описом процесу та його назвою:

1

зародок пов’язаний з організмом матері спеціальним органом, самка народжує малят  

2

розвиток зародка відбувається за рахунок запасних поживних речовин яйця всередині материнського організму, зародок звільняється від яйцевих оболонок ще в материнському організмі 

3

зародок розвивається в яйці поза материнським організмом і молодий організм виходить з нього безпосередньо у зовнішнє середовище

А

яйцеживонародження

Б

яйценародження

В

справжнє живонародження

Рефлексія від 2 учнів

Сподобався

1 1

Зрозумілий

0 2

Потрібні роз'яснення

0 2