Всеосвіта

Головне меню порталу

Головне меню порталу

Сьогодні о 18:00
Вебінар:
«
Використання Microsoft PowerPoint в НУШ: від простого до складного
»
Взяти участь Всі події
0400ufwl-cf9b.jpg

Узагальнення знань за темою "Вступ. Організм людини як біологічна система."

Біологія

Для кого: 8 Клас

203 проходження

30 запитань

29.09.2022

232

0

0

Завантажити тест
Вміст тесту:
Запитання №1 на встановлення відповідності Балів: 4%

Установіть відповідність між фізіологічними системами та їхніми функціями.

1

Дихальна

2

Травна

3

Кровоносна

4

Видільна

А

газообмін

Б

забезпечення органів поживними речовинами і киснем

В

виведення з організму продуктів обміну

Г

живлення організму

Запитання №2 з однією правильною відповіддю Балів: 2%

Елементарною одиницею будови живих організмів є:

Запитання №3 з однією правильною відповіддю Балів: 2%

Наука, яка вивчає будову та функції клітини

Запитання №4 на встановлення відповідності Балів: 7%

Установіть відповідність між назвою тканини та її характерними ознаками

Типи тканин
1

Нервова

2

Сполучна

3

М’язова

4

Епітеліальна

Їх функція
А

Майже не містить міжклітинної речовини

Б

Утворює опорні системи органів

В

Клітини мають тіло, від якого відходять відростки

Г

Їх клітини містять спеціальні органели – міофібрили, що забезпечують скорочення

Д

Це сукупність однакових клітин, що виконують одну і ту ж функцію

Запитання №5 на встановлення відповідності Балів: 7%

Установіть відповідність типу тканини з її назвою

Тип тканини
1

02005zsq-133c-213x160.png

2

02005zto-560a-218x215.png

3

02005zsv-3bf8-239x160.png

4

02006d5e-23f8-940x705.png

А

Нервова

Б

М'язова

В

Сполучна

Г

Епітеліальна

Запитання №6 на встановлення відповідності Балів: 7%

Установіть відповідність типу тканини з функцією, яку вона виконує

Тип тканини
1

02005zsq-133c-213x160.png

2

02006d5p-84ef.png

3

02005zsv-3bf8-239x160.png

4

02006d5h-c24d-940x705.png

А

Аналіз інформації та формування рефлексів

Б

Забезпечує рухи внутрішніх органів та пересування організму

В

Здійснює функцію захисту, обміну речовин із середовищем

Г

Забезпечує транспорт речовин по організму.

Запитання №7 на встановлення відповідності Балів: 7%

Знайдіть орган, який відповідає типу тканини, якою він утворений

Орган
1

0200601v-9135-209x167.jpg

2

0200601x-7600-163x252.jpg

3

0200602e-9143-208x291.gif

4

0200602z-7efe-215x163.jpg

Тип тканини
А

Сполучна

Б

М'язова

В

Нервова

Г

Епітеліальна

Запитання №8 з однією правильною відповіддю Балів: 2%

Наука про будову організму та окремих його органів називається:

Запитання №9 на встановлення відповідності Балів: 7%

Установіть відповідність методів дослідження та їхніх характеристик

Методи дослідження
1

02005vbi-6df5.png

2

02005vbl-0d2d.png

3

02005vbr-88f1-260x171.png

4

02005vbt-dca3-251x188.png

Характеристика методів
А

Одержання рентгенівських знімків органів

Б

Вивчення препаратів клітин чи тканин

В

Вивчення біострумів серця для визначення стану роботоздатності серця

Г

Реєстрація біострумів мозку при різних станах організму

Запитання №10 з однією правильною відповіддю Балів: 2%

Сукупність клітин, подібних за будовою, походженням, функціями та міжклітинної речовини – це

Запитання №11 з однією правильною відповіддю Балів: 2%

Частина тіла, яка має певні форму, будову, функцію і займає певне місце в організмі, називається

Запитання №12 з однією правильною відповіддю Балів: 1%

Головний та спинний мозок входить до складу

Запитання №13 з однією правильною відповіддю Балів: 1%

Гуморальна регуляція життєдіяльності організму здійснюється за допомогою ...

Запитання №14 з однією правильною відповіддю Балів: 2%

Відповідна реакція організму на подразнення, що відбувається за участю нервової системи і під її контролем, називається ...


Запитання №15 з однією правильною відповіддю Балів: 2%

Шлях, по яким імпульси від рецепторів передаються нейронами до центральних відділів нервової системи та від них до робочих органів, - це ...

Запитання №16 з кількома правильними відповідями Балів: 2%

Вкажіть складники рефлекторної дуги:

Запитання №17 з однією правильною відповіддю Балів: 1%

Основними клітинами нервової тканини є:

Запитання №18 з однією правильною відповіддю Балів: 2%

Яка тканина складається з клітин зірчастої форми та здатних до збудливості?

Запитання №19 з кількома правильними відповідями Балів: 2%

Виберіть ознаки, що характеризують гуморальну регуляцію:

Запитання №20 з однією правильною відповіддю Балів: 2%

Основна структурна і функціональна одиниця організму - це ...

Запитання №21 з однією правильною відповіддю Балів: 2%

Сукупність клітин із міжклітинною речовиною, подібних за розташуванням, будовою та функціями, називають ...

Запитання №22 з однією правильною відповіддю Балів: 2%

Частина організму, яка має певне розташування, форму, будову й виконує одну чи декілька специфічних функцій, це - ...

Запитання №23 з однією правильною відповіддю Балів: 1%

Забезпечує захисний вплив на клітини, тканини й органи ...

Запитання №24 з однією правильною відповіддю Балів: 2%

Які системи забезпечують механізми регуляції в організмі?

Запитання №25 на послідовність Балів: 9%

02012mee-bd03-637x328.jpg

Встанови послідовність рівнів організації організму людини від найменшого до найбільшого. Організм людини є однією з найскладніших біосистем, яка має такі рівні організації:

тканинний

клітинний

органний

системний

молекулярний

Запитання №26 на встановлення відповідності Балів: 14%

02012mhg-ad00-900x506.jpg

Зіставте визначення функцій системи організму людини з їхньою назвою

Функції організму
1

Перенесення речовин в організмі за допомогою певних рідин

2

Зміна положення частин тіла або тіла у просторі

3

Відтворення собі подібних, що веде до збільшення кількості особин

4

Подрібнення й розщеплення складних поживних речовин

5

Видалення з організму продуктів обміну речовин

6

Надходження в організм кисню й виділення вуглекислого газу

7

Здійснення захисту та внутрішнього чи зовнішнього опертя

8

Забезпечення впорядкованості життєвих процесів

Назва функцій
А

травлення

Б

дихання

В

транспорт речовин

Г

виділення

Д

рух

Е

опора

Є

розмноження

Ж

регуляція процесів

Запитання №27 на встановлення відповідності Балів: 5%

Встанови відповідність між назвою регуляторної системи та особливістю її регуляції

Назва регуляторної системи
1

Нервова

2

Ендокринна

3

Імунна

Особливості регуляції
А

Клітини й речовини поширюються за допомогою рідин внутрішнього середовища. Вплив повільний, довготривалий, загальний характер

Б

Нервові імпульси передаються нервовими шляхами з високою швидкістю, вплив адресний

В

Хімічні сигнали - гормони постачаються кров'ю та міжклітинною рідиною, вплив повільний, довготривалий, не весь організм

Запитання №28 з однією правильною відповіддю Балів: 2%

Познач біологічні чинники антропогенезу

Запитання №29 з однією правильною відповіддю Балів: 2%

02012nk6-ce91-509x219.jpg

Сучасне людство представлене такою кількістю видів:

Запитання №30 з однією правильною відповіддю Балів: 2%

Результатом соціальної еволюції є:

Рефлексія від 97 учнів

Сподобався

74 23

Зрозумілий

69 28

Потрібні роз'яснення

78 19