Узагальнення за темою: "Українські землі у складі Російської імперії наприкінці 18- у першій половині 19 ст."

Історія України

Для кого: 9 Клас

352  проходження

12  запитань

06.11.2021

280

16

0

Запитання №1 з однією правильною відповіддю Балів: 4%

Задунайська Січ була зруйнована турецькими військовими під час війни

Запитання №2 з однією правильною відповіддю Балів: 4%

Промисловий переворот у Наддніпрянській Україні розпочався?

Запитання №3 з однією правильною відповіддю Балів: 4%

Українські землі у складі Російської імперії поділялися на

Запитання №4 з однією правильною відповіддю Балів: 4%

Польське повстання відбувалося у

Запитання №5 з однією правильною відповіддю Балів: 4%

Програма Південного товариства декабристів, написана П.Пестелєм, мала назву

Запитання №6 на встановлення відповідності Балів: 17%

Установіть відповідність між явищем / процесом та його наслідком.

явище/процес
1

декабристський рух в Україні

2

французько-російська війна 1812

3

російсько-турецька війна 1828–1829 рр.

4

українське національне відродження в Наддніпрянщині

наслідки
А

формування козацьких полків і земського ополчення

Б

утворення Кирило-Мефодіївського братства

В

повстання Чернігівського полку

Г

поділи Речі Посполитої

Д

ліквідація Задунайської Січі

Запитання №7 з кількома правильними відповідями Балів: 12%

Якими були напрямки діяльності кирило-мефодіївців? ( 3 відповіді)

Запитання №8 з кількома правильними відповідями Балів: 8%

Хто був першими українськими цукрозаводчиками (2 відповіді)

Запитання №9 з однією правильною відповіддю Балів: 17%

Перший твір, написаний розмовною українською мовою, що засвідчив появу сучасної української літературної мови

Запитання №10 на встановлення відповідності Балів: 17%

Установіть відповідність між іменами діячів першого етапу національного відродження та їхніми стислими характеристиками.

діячів першого етапу національного відродження
1

Михайло Максимович

2

Іван Котляревський

3

Ізмаїл Срезневський

4

Микола Цертелєв

характеристики
А

автор першого твору, що засвідчив появу нової української літератури й нової української літературної мови, водночас уособлюючи початок національного відродження

Б

перший дослідник і видавець українських народних дум. Його збірка, що складалася з 10 текстів (творів), започаткувала українську фольклористику

В

учений-енциклопедист, визнаний фахівець у царині історії, філології, етнографії, ботаніки. Упорядкував і видав три збірки народних пісень, що започаткували наукову фольклористику

Г

учений, громадський діяч, з ініціативи якого було засновано Харківський університет

Д

філолог-славіст, етнограф, записував пісні й звичаї, які разом із власними коментарями опублікував у Харкові в 1833–1838 рр. у фольклорних та історико-літературних збірниках – «Запорозька старина»

Запитання №11 з однією правильною відповіддю Балів: 4%

Якої організації стосується наведений уривок з історичного джерела? «...Обер-поліцмейстер доправив знайдений поліцейськими служителями у квартирі Гулака рукопис, який він під час арешту встиг було сховати. Цей рукопис під назвою “Закон Божий” написаний рукою Гулака і складається зі 109 параграфів...»

Запитання №12 з однією правильною відповіддю Балів: 4%

Укажіть професію людини, зображеної на малюнку0201ae4r-33aa-297x247.jpg

Рефлексія від 241 учня

Сподобався

182 59

Зрозумілий

166 75

Потрібні роз'яснення

183 58