Українські землі в кінці XVIII ст.

Історія України

Для кого: 11 Клас, Дорослі

2 проходження

14 запитань

16.03.2021

88

0

0

Запитання №1 з однією правильною відповіддю Балів: 4%

В якому році розпочалося гайдамацьке повстання Коліївщина?

Запитання №2 з кількома правильними відповідями Балів: 8%

Укажіть під чиїм проводом почалося повстання Коліївщина?

Запитання №3 з однією правильною відповіддю Балів: 4%

Хто був останнім кошовим отаманом Нової (Підпільненської) Січі?

Запитання №4 з однією правильною відповіддю Балів: 4%

Хто був останнім гетьманом України?

Запитання №5 з однією правильною відповіддю Балів: 4%

У якому році була видано "Грамоти на права, вольності й переваги юлагородного російського дворянства "?

Запитання №6 з однією правильною відповіддю Балів: 4%

Про яку історичну особу йдеться в документі наведеному нижче?

"Найбільшого успіху гайдамаки досягли під Уманню. Долю міста було вирішено після того, як С. Потоцького разом зі своїм загоном перейшов на бік повстанців"

Запитання №7 з однією правильною відповіддю Балів: 4%

У якому році відбулася згадана подія?

"Російські частини, очолювані генералом П. Текелією, які поверталися з російсько-турецької війни оточили Нову Січ і оволоділи іі укріпленнями. Гарнізон Січі склав зброю, а вищу старшину було заарештовано і віддано до суду."

Запитання №8 з однією правильною відповіддю Балів: 4%

У якому році відбулося приєднання Криму до Російської Імперії?

Запитання №9 з однією правильною відповіддю Балів: 4%

Хто з російських монархів сказав таку фразу?

"Мала Росія,... суть провінцій, які правляться підтвердлженими їм привілеями, порушити які раптовою відміною було б вельми непристойно, проте називати їх чужоземними і так поводитися з ними більш ніж помилка, що можна сказати із впевненістю. Ці провінції потрібно найлегшим способом привести до того, щоб вони обрусіли і перестали дивитися, як вовк у ліс. Для цього вельми легкий приступ, якщо у тих провінціях будуть обрані начальниками розумні люди; коли ж у Малоросії не буде гетьмана, то треба старатися, щоб час і назва гетьманів щелзи".

Запитання №10 з однією правильною відповіддю Балів: 4%

У якій з галузей культури плідно працювали М. Березовський, Д. Бортнянський, А.Ведель?

Запитання №11 з однією правильною відповіддю Балів: 4%

Хто з історичних діячів звернувся до царської влади у 1763, із проханням перетворити Києво-Могилянську Академію на університет і відкрити університет у Батурині.

Запитання №12 на послідовність Балів: 17%

Установіть послідовність подій.

перший поділ Речі Посполитої

приєднання Криму до Російської імперії

ліквідація полкового козацького устрою на Слобожанщині

захоплення Австрією Буковини

Запитання №13 на послідовність Балів: 17%

Установіть послідовність подій.

створення Чорноморського козацького війська

указ Катерини II про закріпачення селян Лівобережної і Слобідської України

Другий поділ Речі Посполитої

зруйнування російськими військами Нової Січі

Запитання №14 на послідовність Балів: 17%

Установіть послідовність подій.

ліквідація Запорозької Січі

приєднання Галичини до володінь австрійських Габсбургів

входження Буковини до володінь австрійських Габсбургів

ліквідація полкового устрою на Слобожанщині

Рефлексія від 0 учнів

Сподобався

0 0

Зрозумілий

0 0

Потрібні роз'яснення

0 0