Сьогодні о 11:00
онлайн-конференція:
«
Роль закладів освіти у формуванні нульової терпимості до корупції та вихованні доброчесності в Україні
»
Взяти участь Всі події

Українські землі в ХVІ ст

Історія України

Для кого: 8 Клас

210 проходжень

19 запитань

19.10.2021

170

3

0

Опис тесту:

Підсумковий тест

Запитання №1 з однією правильною відповіддю Балів: 2%

Вкажіть укладення Люблінської унії

Запитання №2 із заповненням пропусків у тексті Балів: 4%

Визначний представник української шляхти XVI-поч.XVIIст., був князем, магнатом, культурним діячем. За його сприяння 1578 було відкрито першу слов'яно-греко-латинську школу (пізніше академія)___________________________

Запитання №3 з однією правильною відповіддю Балів: 2%

Хто очолив греко-католицьку церкву в 1596р. після підписання Берестейської унії

Запитання №4 з однією правильною відповіддю Балів: 2%

Укажіть рік укладення Берестейськоїї унії

Запитання №5 з однією правильною відповіддю Балів: 2%

Хто започаткував в Україні книгодрукарську справу

Запитання №6 із заповненням пропусків у тексті Балів: 2%

Союз, об'єднання держав або церков -____

Запитання №7 з однією правильною відповіддю Балів: 2%

Перші друковані книги на теренах України були створені у

Запитання №8 з кількома правильними відповідями Балів: 13%

Серед позитивних наслідків для українських земель можна назвати (3 відповіді)

Запитання №9 з кількома правильними відповідями Балів: 13%

Оберіть твердження, що стосуються братських шкіл ( 3 відповіді)

Запитання №10 з однією правильною відповіддю Балів: 2%

Хто став засновником Києво- братського колегіуму

Запитання №11 на встановлення відповідності Балів: 9%

встановіть відповідність

1

велике багатогалузеве товарне господарство заснован на праці залежних селян й орієнтованийна отримання прибутку з продажу продукції

2

Станово-представницький орган влади в Річ Посполитій

3

національно-релігійні об'єднання українських православних міщан та шляхтичів в XVI-VXIIст

4

примусове безоплатне виконання селянами певного обсягу роботи у господарствы землевласника

А

братства

Б

панщина

В

фільварок

Г

сейм

Запитання №12 з кількома правильними відповідями Балів: 13%

Оберіть правильні твердження (3 правильні відповіді)

В результаті створення Берестейської унії:

Запитання №13 з полем для вводу відповіді Балів: 4%

Об’єднання Корони Польської та Великого князівства Литовського в одну державу,яка стала називатися...

Запитання №14 з однією правильною відповіддю Балів: 4%

Привілейований стан у Польщі, Литві, Україні та Білорусії, які в XIV—XVIII ст. входили до складу Корони Польської, Великого князівства Литовського або Речі Посполитої - це...

Запитання №15 з однією правильною відповіддю Балів: 4%

"Устава на волоки" була підписана у:

Запитання №16 з полем для вводу відповіді Балів: 4%

Церковно-релігійні й суспільно-політичні рухи, спрямовані на реформування католицької церкви, повернення її до біблійних витоків християнства - це...

Запитання №17 з однією правильною відповіддю Балів: 4%

Коли було засновано Львівське Свято-Успенськоге ставропігійноге братство?

Запитання №18 з однією правильною відповіддю Балів: 4%

Церква, яка виникла в результаті укладення Берестейської церковної унії 1596 р. -

Запитання №19 з однією правильною відповіддю Балів: 4%

Хто видав перший "Буквар"?

Рефлексія від 133 учнів

Сподобався

109 24

Зрозумілий

82 51

Потрібні роз'яснення

102 31