Сьогодні о 18:00
Вебінар:
«
Порядок передавання документів на зберігання до архіву закладу освіти
»
Взяти участь Всі події

Українські землі у складі Австрійської імперії

Історія України

Для кого: 9 Клас

214 проходжень

16 запитань

15.10.2020

1331

18

2

Тест містить питання скопійовані з: Українські землі у складі Австрійської імперії.
Запитання №1 з однією правильною відповіддю Балів: 3%

Які українські землі відійшли до складу Австрійської імперії

02003s75-5eb5-493x338.jpg

Запитання №2 з кількома правильними відповідями Балів: 6%

Які західноукраїнські землі входили до "Королівства Галичини та Лодомерії" (2 відповіді)

Запитання №3 з однією правильною відповіддю Балів: 3%

Закарпаття у складі Австрійської імперії входило до...

Запитання №4 з однією правильною відповіддю Балів: 3%

Позначте, населення якої національності за чисельністю було найбільше після українців в Галичині

Запитання №5 з однією правильною відповіддю Балів: 3%

Де швидкими темпами розвивалися міста і села на середину 19 ст

02003s85-5d31.jpg

Запитання №6 з кількома правильними відповідями Балів: 9%

Відзначте принципи, за якими здійснювалася політика Австрійської імперії на приєднаних українських землях (3 відповіді)

Запитання №7 з однією правильною відповіддю Балів: 3%

Прочитайте уривок із праці М. Грушевського та виконайте завдання.

«У тих землях, що одійшли до Австрії, нове правительство австрійське заходилося коло того, щоб поліпшити долю кріпаків українських, обмежити безмежну владу польських панів над ними».

В уривку йдеться про;

Запитання №8 з однією правильною відповіддю Балів: 3%

Культурно-просвітницьке угруповання «Руська трійця» діяло впродовж


Запитання №9 на встановлення відповідності Балів: 12%

Установіть відповідність між назвами організацій першої половини ХІХ ст. та цілями, які вони ставили перед собою.

1

Південне товариство декабристів

2

Кирило-Мефодіївське братство

3

«Руська трійця»

4

Головна руська рада

А

установлення конституційної монархії, запровадження громадського самоврядування, розбудова Росії як федеративної держави

Б

повалення самодержавства шляхом військового перевороту, скасування кріпацтва, проголошення Росії унітарною республікою

В

піднесення національної свідомості українців Галичини, перетворення народної мови на літературну, пропаганда єдності українського народу

Г

знищення царизму, утвердження демократичних прав і свобод для всіх громадян, створення федерації християнських слов’янських республік

Д

розширення сфери вжитку української мови, поділ Галичини на дві провінції — Західну (польську) та Східну (українську)

Запитання №10 з однією правильною відповіддю Балів: 3%

Діяльність «Товариства галицьких греко-католицьких священиків» і «Руської трійці» свідчила про

Запитання №11 на встановлення відповідності Балів: 12%

Установіть відповідність між подією та періодом, коли вона відбувалася.

1

ліквідація особистої залежності селян в Австрійській імперії

2

повстання Чернігівського полку

3

польське визвольне повстання

4

діяльність «Руської трійці»

А

1780–1782 рр.

Б

1825–1826 рр.

В

1830–1831 рр.

Г

1833–1837 рр.

Д

1846–1847 рр.

Запитання №12 з кількома правильними відповідями Балів: 9%

Що з указаного нижче характеризує становище західноукраїнських земель у складі Австрійської імперії? (3 відповіді)

Запитання №13 на послідовність Балів: 9%

Установіть послідовність подій

створення "Руської трійці"

"холерні бунти" на Закарпатті

створення освітнього товариства галицьких греко-католицьких священиків

створення Головної Руської Ради

Запитання №14 на встановлення відповідності Балів: 12%

Співвіднесіть поняття й визначення.

1

Автономія

2

Нація

3

Національна ідея

4

Національне відродження

А

Усвідомлення українцями себе як окремого народу з власною історією, культурою, традиціями, мовою, можливістю національного існування

Б

процес пробудження самосвідомості народу

В

самоврядування певної частини держави, що здійснюється в межах, передбачених загальним державним законом

Г

це історична спільнота людей на основі спільності території, яку вони населяють, мови, особливостей культури, економічних зв’язків

Запитання №15 з однією правильною відповіддю Балів: 3%

02007urt-299e.png Укажіть особу за описом та фото:

“Народився в в сім’ї священика. Навчався в Бережанській гімназії, закінчив Львівську духовну семінарію, був вільним слухачем Львівського університету, та, закінчивши семінарію — парафіяльним священиком по селах Львівщини. Письменник, поет — засновник нової української літератури в Галичині,  культурно-громадський діяч і перший в нових часах речник відродження західноукраїнських (галицьких) земель. Очолив “Руську трійцю”. Виступав за рівноправність української мови з польською.”

Запитання №16 з кількома правильними відповідями Балів: 9%

Виділіть положення, які відповідають завданням Головної руської ради:

(3 відповіді)

Рефлексія від 13 учнів

Сподобався

10 3

Зрозумілий

10 3

Потрібні роз'яснення

11 2