Всеосвіта

Головне меню порталу

Головне меню порталу

Українська революція, розпад Російської імперії та постання національної держави – Української Народної Республіки

Історія України

Для кого: 10 Клас

38 проходжень

25 запитань

07.12.2022

135

2

0

Завантажити тест
Вміст тесту:
Запитання №1 з однією правильною відповіддю Балів: 2%

Коли відбулася описана нижче подія?

"Цією грамотою я оголошую себе Гетьманом всієї України. Управління Україною буде проводитись через посередництво призначеного мною Кабінету Міністрів. Центральна і Мала Рада з нинішнього дня розпускаються".

Запитання №2 з кількома правильними відповідями Балів: 5%

Що з указаного нижче спричинило падіння Української Держави П.Скоропадського?

Запитання №3 з однією правильною відповіддю Балів: 2%

У жовтні 1918 року було створено два українських державних університети в містах:

Запитання №4 з однією правильною відповіддю Балів: 2%

Українська Держава Павла Скоропадського існувала впродовж

Запитання №5 на послідовність Балів: 7%

Установіть послідовність ухвалення державно-правових актів України

Конституція Української Радянської Соціалістичної Республіки

Четвертий Універсал УЦР

Конституція УНР

Універсал Директорії УНР про злуку УНР та ЗУНР

Запитання №6 з однією правильною відповіддю Балів: 2%

Економічна політика гетьмана П.Скоропадського

Запитання №7 з однією правильною відповіддю Балів: 2%

Про яке державне утворення йдеться в уривку з історичного джерела:

«Характер державної системи…складно визначити.., найправдоподібніше це мала бути конституційна монархія, відмінна від традиційної самодержавної системи в Росії…її характер визначався…українською історичною традицією…»?

Запитання №8 з кількома правильними відповідями Балів: 5%

Вкажіть умови Варшавської угоди (1920р.) між представниками Директорії УНР та уряду Польщі.

Запитання №9 з однією правильною відповіддю Балів: 2%

Другий «Зимовий похід» військ Армії УНР здійснено з метою

Запитання №10 з кількома правильними відповідями Балів: 5%

Визначте складові політики «воєнного комунізму», здійснюваної в Україні в 1919-1921рр.

Запитання №11 з однією правильною відповіддю Балів: 2%

Укладення якого міжнародного договору викликало такий коментар сучасника: «Польща та більшовицька Росія поділились землями, як колись в Андрусові у 1667році…»?

Запитання №12 з однією правильною відповіддю Балів: 2%

Що було спільним для політики гетьмана П.Скоропадського і генерала А.Денікіна на території України?

Запитання №13 на послідовність Балів: 9%

Установіть послідовність подій:

укладення Варшавської угоди

Другий «Зимовий похід» Армії УНР

Ризький договір

прихід до влади Директорії

проголошення незалежності УНР

Запитання №14 з кількома правильними відповідями Балів: 5%

Які політичні сили наприкінці жовтня-початку листопада 1917 р. вели збройну боротьбу за владу в Києві?

Запитання №15 з однією правильною відповіддю Балів: 2%

У якому році для скріплення державних документів використовували печатку, відбиток якої зображено на фото?

0200g664-dc44-317x317.png

Запитання №16 з однією правильною відповіддю Балів: 2%

Про яку державу йдеться в уривку з історичного джерела?

« Тепер є сприятливі обставини в цьому питанні, завдання створення в Києві Української академії наук бере на себе держава. Завдання це – справа державної ваги й вирішити його не під силу приватному товариству. Участь держави в цій справі створення Комісії для вироблення законопроекту про заснування Академії на чолі з В.І.Вернадським дасть можливість втілити думку про Академію скоро та найбільш повно…»

Запитання №17 з однією правильною відповіддю Балів: 2%

Позначте назву держави, яку очолював політичний діяч, зображений на фото: 0200g67m-bd05.png

Запитання №18 з однією правильною відповіддю Балів: 2%

Вкажіть, коли було оприлюднено документ, уривок із якого наведено «Вітаючи з великою радістю цей історичний крок західних братів наших, Директорія УНР ухвалила тую злуку прийняти і здійснити на умовах, які визначені в постанові Західно-Української Республіки».

Запитання №19 з однією правильною відповіддю Балів: 2%

Який термін відповідає визначенню: «Насильницьке втручання однієї або декількох держав у внутрішні справи іншої держави з метою придушення революційного або національно-визвольного руху, встановлення власного політичного та економічного панування – це…»?

Запитання №20 на встановлення відповідності Балів: 7%

Встановіть відповідність між поданими висловлюваннями та датами:

висловлювання
1

«Віра в силу німців була великою,до більшовиків усе ще ставилися, як до чогось несправжнього, і обивательська маса раділа тому, що, по-перше, настане порядок. А, по-друге,створяться відносини старі, такі, до яких здавна звикли».

2

«З огляду на сучасний брак харчових продуктів в Австро-Угорщині та Німеччині мир з країною мусить бути підписаний якнайскоріше»

3

«Вітаючи з великою радістю цей історичний крок західних братів наших, Директорія УНР ухвалила тую злуку…»

4

«Генерал Денікін та його уряд в основу своєї політики ставили відновлення єдиної неділимої Росії…» «України не було і не буде»,- таке гасло було в денікінського уряду».

дати
А

Лютий 1918 р.

Б

Березень 1918 р.

В

Вересень 1918 р.

Г

Січень 1919 р.

Д

Серпень 1919 р.

Запитання №21 на встановлення відповідності Балів: 7%

Увідповідніть подію з її наслідком

подія
1

Проведення в Києві Всеукраїнського з’їзду хліборобів

2

Оприлюднення Українською Центральною Радою І Універсалу

3

Збройна боротьба за владу в Києві між загонами більшовиків, прихильників Тимчасового уряду Росії та Української Центральної Ради

4

Ультиматум Раднаркому РСФСР Українській Центральній Раді

наслідок
А

Збройна агресія радянської Росії проти УНР

Б

Створення Генерального секретаріату

В

Прихід до влади гетьмана П.Скоропадського

Г

Корніловський заколот у Росії

Д

Проголошення УНР

Запитання №22 з однією правильною відповіддю Балів: 2%

Перший Всеукраїнський з’їзд рад у Харкові було скликано з метою

Запитання №23 на послідовність Балів: 7%

Установіть послідовність утворення органів державної влади.

Генеральний секретаріат Української Центральної Ради

Рада народних комісарів Української Соціалістичної Радянської Республіки

Державний секретаріат Західноукраїнської Народної Республіки

Рада міністрів Української Держави

Запитання №24 на встановлення відповідності Балів: 7%

Установіть відповідність між подіями та їхніми наслідками

подія
1

Другий зимовий похід Армії УНР

2

Прихід до влади гетьмана П.Скоропадського

3

Брест-Литовський догорів між УНР і державами Четверного союзу

4

Розгром військ П.Врангеля

наслідок
А

Націоналізація промисловості, створення сільськогосподарських артілей і комун

Б

Відновлення права приватної власності, створення державного бюджету

В

Відновлення влади Української Центральної Ради в умовах окупації

Г

Припинення широкомасштабних бойових дій на території України

Д

Завершення збройної боротьби за незалежність України

Запитання №25 на встановлення відповідності Балів: 7%

Установіть відповідність між подією боротьби за збереження державної незалежності України (1918-1921рр.) та її наслідками

подія
1

Утворення Директорії УНР

2

Розгром Добровольчої армії генерала А.Денікіна

3

Проголошення Української Держави

4

Утворення Західноукраїнської Народної Республіки

наслідки
А

Повалення режиму гетьмана П.Скоропадського

Б

Припинення збройної боротьби за незалежність України

В

Відновлення радянської влади на території України

Г

Запровадження державної монополії на продаж хліба, цукру, спирту, заборона на вивіз нафти

Д

Відновлення поміщицького землеволодіння

Рефлексія від 18 учнів

Сподобався

11 7

Зрозумілий

12 6

Потрібні роз'яснення

16 2