Всеосвіта

Головне меню порталу

Головне меню порталу

Україна в умовах десталінізації

Історія України

Для кого: 11 Клас

158 проходжень

30 запитань

04.12.2022

262

0

0

Завантажити тест
Вміст тесту:
Тест містить питання скопійовані з: Україна в умовах десталінізації.
Запитання №1 з однією правильною відповіддю Балів: 2%

Практика «політичної реабілітації» вперше увійшла в життя радянського суспільства в період

Запитання №2 на встановлення відповідності Балів: 10%

Установіть відповідність між поняттями, що використовують для характеристики періоду політичної та економічної лібералізації суспільства (1953–1964 рр.), та їхніми відображеннями в уривках з історичних джерел.

1

1«лібералізація»

2

2«дисидентство»

3

3«шістдесятники»

4

4«реабілітація»

А

А«…Зняти з обліку спецпоселення і звільнити з-під адміністративного нагляду органів МВС греків, болгар, вірмен та членів їх сімей, виселених з Криму в 1944 р.»

Б

Б«Затвердити… передачу Кримської області зі складу Російської Радянської Федеративної Соціалістичної Республіки до складу Української Радянської Соціалістичної Республіки…»

В

В«…Поетів тоді називали формалістами за шукання своєї індивідуальності. Насправді, за шуканням істини замість ідеї, спущеної зверху для оспівування, …за опір, протистояння офіційній літературі та всьому апаратові будівничих казарм…»

Г

Г«…Завдання полягає в підготовці народу до нового масового руху за національну свободу. Для такої праці потрібні не скоростріл з багнетом, а натхненне слово з вірою в перемогу…»

Д

Д«…Для цього необхідно: по-більшовицькому засудити і викорінити як несумісний з принципами партійного керівництва і нормами партійного життя культ особистості, вести боротьбу проти спроб відродити його в тій чи іншій формі…»

Запитання №3 з однією правильною відповіддю Балів: 2%

Укажіть прізвище лідера Радянського Союзу на момент ухвалення Указу Президії Верховної Ради СРСР «Про передачу Кримської області із складу РРФСР до складу УРСР».

Запитання №4 з однією правильною відповіддю Балів: 2%

Запровадження в 1957 р. в Українській РСР системи раднаргоспів призвело до

Запитання №5 з однією правильною відповіддю Балів: 2%

Наприкінці 1950-х рр. у СРСР розпочалася реформа шкільної освіти, одне з положень якої передбачало вибір батьками мови навчання дітей.
Українська інтелігенція виступила проти цього положення, тому що воно

Запитання №6 з однією правильною відповіддю Балів: 2%

З якою метою партійно-радянське керівництво СРСР і УРСР наприкінці 1950 — на початку 1960-х рр. розповсюджувало зображений плакат?

Запитання №7 з однією правильною відповіддю Балів: 2%

«Раднаргоспи», створені в УРСР у 1957 р., — це

Запитання №8 з однією правильною відповіддю Балів: 2%

Факти з життя якого українського суспільно-політичного діяча подано нижче?

«Юрист, правозахисник, один із засновників Української робітничо-селянської спілки. Арештований за «антирадянську агітацію та пропаганду» й засуджений до страти, згодом заміненої п’ятнадцятирічним ув’язненням. Автор книги «Сповідь у камері смертників». Нагороджений медаллю імені Святого Володимира «Борцям за волю України».

Запитання №9 з однією правильною відповіддю Балів: 2%

У якому році практику масових репресій у Радянському Союзі було офіційно засуджено як прояв «культу особи Й. Сталіна»?

Запитання №10 з однією правильною відповіддю Балів: 2%

Що було характерним для економічного розвитку УРСР наприкінці 1950-х - у першій половині 1960-х рр.?

Запитання №11 з однією правильною відповіддю Балів: 2%

Яка зміна в економічному розвитку України в другій половині 1950 – першій половині 1960-х років пов’язана зі створенням раднаргоспів?

Запитання №12 з однією правильною відповіддю Балів: 2%

Яке з поданих нижче тверджень є правильним?

Запитання №13 з однією правильною відповіддю Балів: 2%

Укажіть прізвища «шістдесятників» в українській літературі:

1) О. Гончар;
2) В. Симоненко;
3) А. Малишко;
4) Л. Костенко;
5) А. Горська;
6) І. Драч;
7) І. Світличний.

Варіанти відповіді:

Запитання №14 на встановлення відповідності Балів: 10%

Установіть відповідність між поняттями та їхнім основним змістом.

1

1волюнтаризм

2

2консерватизм

3

3дисидентство

4

4космополітизм

А

Атеорія і практика, основою яких є ставлення до людини як до найвищої цінності, захист її права на свободу, розвиток її здібностей

Б

Бпрактика, згідно з якою головним чинником досягнення мети є суб’єктивні бажання та довільні рішення осіб, які її здійснюють

В

Вморально-політична опозиція до існуючого державного (політичного) ладу, панівних у суспільстві ідеології та цінностей

Г

Гтеорія і практика, основою яких є теза про пріоритетність загальнолюдських цінностей над цінностями окремої нації

Д

Дтеорія і практика, що орієнтуються на збереження та підтримання традиційних суспільних цінностей і морально-правових норм.

Запитання №15 з однією правильною відповіддю Балів: 2%

У якому році до складу УРСР увійшла територія, заштрихована на картосхемі?

Запитання №16 на встановлення відповідності Балів: 10%

Установіть відповідність між подією суспільно-політичного життя другої половини ХХ ст. та роком, коли вона відбулася.


1

1проведення польською владою операції «Вісла»

2

2утворення Української робітничо-селянської спілки (УРСС)

3

3засудження «культу особи» Й. Сталіна на ХХ з’їзді КПРС

4

4«саморозпуск» Української греко-католицької церкви (УГКЦ)

А

А1946 р.

Б

Б1947 р.

В

В1956 р.

Г

Г1959 р.

Д

Д1961 р.

Запитання №17 з однією правильною відповіддю Балів: 2%

Що зумовило появу в Українській РСР покоління митців, яке увійшло в історію під назвою «шістдесятники»?

Запитання №18 на встановлення відповідності Балів: 10%

Установіть відповідність між прізвищем діяча та сферою його діяльності.


1

1Л. Костенко

2

2О.Антонов

3

3Л. Биков

4

4А. Горська

А

Акіномистецтво

Б

Белектрозварювання

В

Впоетичне мистецтво

Г

Гобразотворче мистецтво

Д

Длітакобудування

Запитання №19 з однією правильною відповіддю Балів: 2%

Укажіть репродукцію картини роботи К. Білокур.

Запитання №20 з однією правильною відповіддю Балів: 2%

У добу «відлиги» в суспільному лексиконі вперше з’являється поняття


Запитання №21 з однією правильною відповіддю Балів: 2%

Хто є автором цитованого документа: «Ми боремося за самостійну Україну... Методи досягання цієї мети – мирні, конституційні... Завдання... полягає в тому, щоб домогтися: встановлення режиму законності; відновлення й дотримання демократичних норм Конституції; скасування посад партійної номенклатури та відновлення принципу верховенства в суді безпосередньо народом; скасування антиконституційного закону, за яким комуніста не можна судити, доки райком партії не виключить його з КПРС…»?

Запитання №22 з однією правильною відповіддю Балів: 2%

Що стало одним з наслідків ухвалення рішення, опублікованого в одному з офіційних видань СРСР?

Запитання №23 з однією правильною відповіддю Балів: 2%

У 1957 р. Центральне розвідувальне управління США підготувало доповідь з характеристикою регіонів України за ступенем сприяння американським силам спеціальних операцій на випадок можливої війни з СРСР.

Якому з регіонів надано таку характеристику: «У цьому регіоні спеціальні сили можуть отримати значну підтримку місцевого населення включно з його активною участю в діях проти радянського режиму…»?

Запитання №24 з однією правильною відповіддю Балів: 2%

Яка група осіб, репресованих сталінським режимом, не підлягала реабілітації в роки «відлиги»?

Запитання №25 з однією правильною відповіддю Балів: 2%

«Космічну еру» в історії людства започатковано


Запитання №26 з однією правильною відповіддю Балів: 2%

Зображена карикатура є пропагандистською складовою кампанії з реалізації

Запитання №27 з однією правильною відповіддю Балів: 2%

Проаналізуйте уривок з історичного джерела:

«...Партійні організації не завжди враховують ту обставину, що останнім часом повернулося з місць ув’язнення значне число осіб реабілітованих або відбувших термін покарання. Серед них є особи, особливо із числа буржуазних націоналістів, які ідейно не роззброїлися. ЦК КПРС вимагає від партійних та радянських органів уживати рішучих заходів до тих, які намагаються відновити свою минулу антирадянську діяльність…»

Що стало передумовою появи цитованого документа?

Запитання №28 з однією правильною відповіддю Балів: 2%

«У багатьох з нас одразу після ХХ з'їзду було багато наївного, рожевого оптимізму, багато ілюзій, побудованих на піску, і багатьом здавалося, що всі проблеми народного життя вирішуються одним махом, і нам нічого не лишається, як з високо піднятими прапорами урочисто марширувати до комунізму», - згадував український дисидент І. Світличний про настрої, що охопили суспільство в результаті

Запитання №29 з однією правильною відповіддю Балів: 2%

За якого керівника СРСР започатковано процес, відображений на малюнку з радянського журналу?

Запитання №30 з однією правильною відповіддю Балів: 2%

Гідротехнічну споруду, зображену на картосхемі жирною лінією, зведено в УРСР з метою

Опис тесту (учням цей опис не показується):

Узагальнення знань. Підготовка до мультитесту

Рефлексія від 78 учнів

Сподобався

58 20

Зрозумілий

60 18

Потрібні роз'яснення

62 16