Всеосвіта

Головне меню порталу

Головне меню порталу

Україна в складі тоталітарної імперії – Союзу Радянських Соціалістичних Республік

Історія України

Для кого: 10 Клас

31 проходження

30 запитань

04.12.2022

175

8

0

Завантажити тест
Вміст тесту:
Запитання №1 з однією правильною відповіддю Балів: 1%

У якому році Українська СРР стала складовою СРСР?

Запитання №2 з однією правильною відповіддю Балів: 1%

Прочитайте уривок з історичного джерела та виконайте завдання.
«Розміри допомоги, яку одержує населення голодуючих губерній України через державні органи, не перевищує 7,5% задоволення всього голодуючого населення. Допомога, здійснювана закордонними комісіями та приватними організаціями, досягне у майбутньому 8% потреб...»

Цитовану доповідну записку створено в роки

Запитання №3 з кількома правильними відповідями Балів: 4%

Укажіть наслідки впровадження в Україні нової економічної політики (1921–1928 рр.). (3 відповіді)

Запитання №4 з однією правильною відповіддю Балів: 1%

Що зумовило появу зображеного плаката? Напис на плакаті: "Дар американського народу", "АРА", "Герберт Гувер".

Запитання №5 з однією правильною відповіддю Балів: 1%

«Ніде на базарах та квітникових крамницях не зосталося квіток – усі розкуплено задля привітання митрополита. Коло Софії робилося якесь столпотвореніє вавилонське... От тобі й боротьба з релігією!»згадував С. Єфремов про приїзд до Києва 19 вересня 1926 року митрополита

0200j7uy-6b74.png

Запитання №6 з однією правильною відповіддю Балів: 1%

Форсовану індустріалізацію передбачалося забезпечити за рахунок:

Запитання №7 з однією правильною відповіддю Балів: 1%

Якими були причини голодомору?


Запитання №8 з кількома правильними відповідями Балів: 3%

Чим характеризувався культурно-освітній процес в УРСР в ІІ половині 30-х років? (2 відповіді)

Запитання №9 на послідовність Балів: 6%

Розташуйте події в хронологічній послідовності:

ліквідація Української автокефальної православної церкви;

арешт українських кобзарів і лірників і розправа над ними;

«шахтинська справа»;

прийнятий закон про охорону соціалістичної власності, який сучасники назвали «законом про п’ять колосків».

Запитання №10 з однією правильною відповіддю Балів: 1%

Індустріалізація – це…

Запитання №11 з однією правильною відповіддю Балів: 1%

Проти кого була спрямована сфабрикована «Шахтинська справа»?

Запитання №12 на послідовність Балів: 6%

Установіть послідовність подій.

входження УСРР до складу СРСР

початок політики «коренізації» в УСРР

проголошення курсу на індустріалізацію

рішення про початок непу

Запитання №13 на встановлення відповідності Балів: 6%

Установіть відповідність.

1

автокефалія

2

індустріалізація

3

коренізація

4

тоталітарний режим

А

договір передачі іноземцям державних підприємств


Б

повне самоврядування церкви, її незалежність


В

політика залучення на бік влади діячів культури

Г

прискорений розвиток важкої промисловості

Д

система влади з повним контролем партії чи групи осіб над народом


Запитання №14 на послідовність Балів: 6%

Установіть відповідність подій.

введення в дію тракторного заводу у Харкові

започаткування стаханівського руху

початок будівництва Дніпровької ГЕС у Запоріжжі

"Шахтинська справа"

Запитання №15 на встановлення відповідності Балів: 6%

Встановіть відповідність між датою та подією.

1

1928 р.

2

1929 р.

3

1930 р.

4

1932 р.

А

Постанова «Про охорону майна державних підприємств, колгоспів та кооперації і про зміцнення суспільної (соціалістичної) власності»

Б

У радгоспі ім. Т. Шевченка Березівського району на Одещині створено першу в СРСР МТС

В

Постанова ЦК ВКП(б) «Про заходи у справі ліквідації куркульських господарств у районах суцільної колективізації»

Г

Завод «Комунар» у Запоріжжі випустив перший радянський комбайн

Запитання №16 з кількома правильними відповідями Балів: 4%

0200m70a-8957-149x220.png

Познач позитивні моменти в освіті:

Запитання №17 з однією правильною відповіддю Балів: 1%

Кому із письменників належать слова: "Арешт Ялового переконав мене, що починається переслідування українських письменників. Кров'ю своєю можу засвідчити, що Яловий ні в чому не винен..."?

Запитання №18 на встановлення відповідності Балів: 7%

0200m8jl-6b77-383x204.png

Укажіть прізвища українських діячів, дотичних до вказаних сфер культури

Сфера культури
1

література

2

театр

3

музика

4

кіно

5

живопис

Діячі
А

П.Козицький, Б.Лятошинський, Л.Ревуцький, Г.Верьовка

Б

О. Довженко, І. Кавалерідзе, І. Савченко, І. Пир'єв

В

М. Хвильовий, М.Яловий, П.Губенко, М.Куліш, М.Зеров, Ю.Смолич, Ю.Яновський, В.Сосюра

Г

М.Бойчук, Ф.Кричевський, В.Касіян, М.Самокиш, О. Шовкуненко

Д

Л.Курбас, М.Садовський, П.Саксаганський, М. Крушельницький, Н.Ужвій, А.Бучма, Г.Юра

Запитання №19 з однією правильною відповіддю Балів: 1%
  1. Прочитайте текст та позначте, про яку справу в ньому йдеться.

«У липні 1929 р. почалися арешти провідних українських науковців та інших представників інтелігенції, звинувачених у приналежності до цієї таємної організації; у березні-квітні 1930 р. в Харкові відбувався судовий процес над 45 членами цієї організації; на лаві підсудних опинилися академіки С. Єфремов і М. Слабченко, історик О. Гермайзе, філолог Г. Голоскевич та ін… Цю справу сфабрикували каральні органи; підсудні були опозиційно налаштовані до радянської влади, але вони не створювали жодних підпільних організацій; метою процесу було обгрунтувати переслідування української інтелігенції та скомпроментувати політику «українізації»; звинувачених засудили до різних термінів ув’язнення, а згодом майже всі вони загинули в таборах»

Запитання №20 з однією правильною відповіддю Балів: 1%
  1. Діячі більшовицької партії, які несуть безпосередню відповідальність за організацію Голодомору 1932-1933 рр. в Україні:

Запитання №21 на встановлення відповідності Балів: 6%
  1. Встановіть відповідність між поняттями і визначеннями.

1 поняття
1

федерація

2

автономія

3

концесія

4

конфедерація

визначення
А

право на самоуправління певної територіїї держави

Б

форма державного устрою, за якої її частини користуються певною самостійністю і правом виходу з держави

В

договір, на підставі якого на певних умовах надається право експлуатації підприємств, надр тощо

Г

штучне підвищення цін на промислові товари і заниження цін на сільськогосподарську продукцію

Д

форма державного устрою, за якої всі республіки незалежні, але створюються спільні органи для координації дій

Запитання №22 з однією правильною відповіддю Балів: 1%
  1. Серед портретів відомих діячів культури позначте засновника театру «Березіль» Леся Курбаса.

Запитання №23 з кількома правильними відповідями Балів: 6%

Які з наведених подій відбулися в період нової економічної політики?

Запитання №24 на встановлення відповідності Балів: 6%
  1. Встановіть відповідність між портретами історичних діячів та їхніми іменами

портрети
1

02017wh5-6ba1-170x255.jpg

2

02017wh9-f2da-149x214.jpg

3

02017whd-4674-139x211.jpg

4

02017whh-e187-148x204.jpg

імена діячів
А

Микола Скрипник

Б

Йосип Сталін

В

Християн Раковський

Г

Олександр Шумський

Д

Лазар Каганович

Запитання №25 на встановлення відповідності Балів: 6%
  1. Встановіть відповідність між поняттями і визначеннями.

поняття
1

індустріалізація

2

розкуркуркулення

3

колективізація

4

штурмовщина

визначення
А

прискорення темпів розвитку

Б

безладне втручання в планові показники

В

створення фабрик і заводів переважно важкої промисловості

Г

здійснене радянською владою примусове об’єднання індивідуальних селянських господарств у колективні для встановлення ціловитого контролю держави над сільським господарством

Д

конфіскація у заможних селян засобів виробництва, їхнє економічне пограбування

Запитання №26 з кількома правильними відповідями Балів: 4%

Укажіть наслідки впровадження в Україні нової економічної політики (1921–1928 рр.). (3 відповіді)

Запитання №27 з однією правильною відповіддю Балів: 1%

Підтримка радянською владою Української автокефальної православної церкви (УАПЦ) у 1920-ті рр. пояснюється

Запитання №28 з кількома правильними відповідями Балів: 4%

Укажіть заходи непу в Українській СРР ( 3 відповіді)

Запитання №29 з однією правильною відповіддю Балів: 1%

Індустріалізація – це…

Запитання №30 з однією правильною відповіддю Балів: 1%

Проти кого була спрямована сфабрикована «Шахтинська справа»?

Рефлексія від 18 учнів

Сподобався

15 3

Зрозумілий

16 2

Потрібні роз'яснення

17 1