Всеосвіта

Головне меню порталу

Головне меню порталу

Сьогодні о 18:00
Вебінар:
«
Атестація педагогічних працівників у 2022/2023 н.р.: що потрібно врахувати в сучасних умовах?
»
Взяти участь Всі події

Україна в Першій світовій війні

Історія України

Для кого: 10 Клас

2 503 проходження

22 запитань

08.10.2021

5210

248

0

Завантажити тест
Вміст тесту:

Опис, який учні побачать перед початком тестування

Тестова самостійна

Запитання №1 з однією правильною відповіддю Балів: 4%

1. Яка політична організація, створена у серпні 1914 р. у Львові емігрантами з Наддніпрянщини, мала за мету пропаганду ідеї державної самостійності України?

Запитання №2 з однією правильною відповіддю Балів: 4%

Унаслідок яких воєнних дій Першої світової війни Росія окупувала всю Східну Галичину та майже всю Буковину?

Запитання №3 з однією правильною відповіддю Балів: 4%

Унаслідок якої події було закріплено позначену на карті лінію Південно-Західного фронту в І світовій війні?

02015iid-a739-259x521.png

Запитання №4 з однією правильною відповіддю Балів: 4%

У якому рядку вказано провідних діячів Союзу визво­лення України (СВУ)?

Запитання №5 з однією правильною відповіддю Балів: 4%

Коли відбулися події, про які згадував Михайло Грушевський?

«...Коли українське життя в Росії штучно руйнувало­ся, спинялося, заморожувалося всіма способами, галицьке нищилося ще більше грубо, насильно й варварськи. Черезкілька тижнів потому, як узято Львів... нова російська адміністрація тутешня з Бобринським на чолі стала розвивати свою програму ліквідації здобутків українсь­кого культурного життя в Галичині. Припинено українсь­кі часописи, позакривано книгарні, просвітні, а далі вза­галі всякі українські товариства. Почалися арешти й ви­силка до Росії "небезпечних" і "підозрілих" українських діячів. Урядування українською мовою й освіта нею при­пинено. Почали робити заходи для зміни унії російським православієм»

Запитання №6 з однією правильною відповіддю Балів: 4%

Якого діяча російська окупаційна влада заарештувала й відправила в ув'язнення в Суздаль (до лютневої рево­люції 1917 р.)?

Запитання №7 з однією правильною відповіддю Балів: 4%

Суть планів воюючих сторін у Першій світовій війні щодо України полягала в прагненні:

Запитання №8 з однією правильною відповіддю Балів: 4%

Під час Першої світової війни Товариство українських поступовців закликало українців …

Запитання №9 з однією правильною відповіддю Балів: 4%
  1. Вкажіть документ доби Першої світової війни, наведений в уривку:

«…Національна проблема, зокрема українська, вимагає свого невідкладного розв’язання. Такі струси в державному житті, як війна відкривають очі суспільству державної нації на одну з її помилок у відношенні до недержавних народів… народи Росії виконують свої обов’язки… в свідомість суспільства і його керівних кіл повинна просякти думка про надання цим народам і відповідних прав…»

Запитання №10 з однією правильною відповіддю Балів: 4%

Головна Українська Рада в серпні 1914 р. закликала українців Галичини:

Запитання №11 з однією правильною відповіддю Балів: 4%

Які воєнні події Першої світової війни передували вста­новленню лінії фронту, позначеної на картосхемі?

02015in8-9aed-641x455.jpg

Запитання №12 на встановлення відповідності Балів: 4%

Установіть відповідність між державами Троїстого со­юзу й Антанти та їхніми територіальними претензіями щодо українських земель напередодні Першої світової війни.

1

Австро-Угорщина

2

Німеччина

3

Росія

4

Румунія

А

Бессарабія та частина Буковини

Б

Донецький басейн з Одесою, Крим і Приазов'я

В

Волинь і Поділля

Г

Східна Галичина, Закарпаття та Північна Буковина

Д

Чернігово-Сіверщина та Слобожанщина

Запитання №13 на встановлення відповідності Балів: 4%

Установіть відповідність між назвами блоків, ор­ганізацій початку 20 ст. та їхніми визначеннями.

1

Антанта

2

Четвертний союз

3

Головна українська рада

4

Союз визволення України

А

міжпартійна організація, утворена в серпні 1914 р. із представників трьох галицьких партій - Україн­ської національно-демократичної партії, Русько-української радикальної партії і Української соціал-демократичної партії

Б

політична організація емігрантів із Наддніпрян­ської України, що виникла в серпні 1914 р. у Львові

В

нелегальна надпартійна політична організація в Наддніпрянській Україні, заснована 1908 р., висту­пала за автономію України, конституційно-парла­ментарний устрій

Г

блок європейських держав (Велика Британія, Франція, Російська імперія), який сформувався для боротьби проти Німеччини, Австро-Угорщини, Італії; згодом ця назва, крім основних держав, що воювали проти Німеччини та її союзників, пошири­лася ще на 22 країни

Д

воєнно-політичний блок Німеччини, Австро-Угор­щини, Болгарії та Османської імперії; з огляду на географічне розташування Німеччини й Австро-Угорщини в Європі держави, що входили до блоку, називали Центральними державами

Запитання №14 на встановлення відповідності Балів: 14%

Встановіть відповідність між портретами історичних осіб та їхньою діяльністю

1

Результат пошуку зображень за запитом "фото Дмитра Донцова"

2

Результат пошуку зображень за запитом "Фото Андрея Шептицького"

3

02015ipb-560a-268x314.png

4

02015ipf-457e-242x320.png

А

за звинуваченням в австрофільстві був заарешто­ваний і висланий під нагляд поліції у Поволжя (Симбірськ, Казань), згодом отримав дозвіл пере­братися до Москви, але без права педагогічної та громадської діяльності

Б

під час Першої світової війни - перший голова Сою­зу визволення України, згодом ідеолог українсько­го націоналізму

В

співзасновник Української національно-демокра­тичної партії, згодом її голова, президент Головної української ради та Загальної української ради

Г

організатор січового руху 1900-1914 рр., «січовий батько Галичини», генеральний отаман українсь­кого січового комітету

Д

греко-католицький митрополит; після окупації російськими військами Львова на початку Першої світової війни був заарештований і вивезений спершу до Києва, а згодом - до Росії

Запитання №15 на послідовність Балів: 4%

Установіть хронологічну послідовність подій доби Першої світової війни.

Брестський мир між УНР і держава­ми Четвертного союзу

формування легіону Українських сі­чових стрільців

утворення Загальної української ради

Брусиловський прорив

Запитання №16 на послідовність Балів: 4%

Установіть хронологічну послідовність подій

створення Товариства українських поступовців (ТУП)

формування Легіону Українських сі­чових стрільців

створення першої політичної партії в Наддніпрянській Україні

судовий процес над Бейлісом

Запитання №17 на послідовність Балів: 4%

Встановіть послідовність подій:

Брусиловський прорив

Початок Першої світової війни

Битва на горі Лисоня

Створення УСС

Запитання №18 на встановлення відповідності Балів: 14%

Установіть відповідність між відомими історичними діячами та їхніми характеристиками:

1

02015ird-64eb-162x190.png

2

02015ire-68ea-159x190.png

3

02015irk-53f3-135x183.png

4

02015irl-c063-140x189.png

А

Один з керівників УСДРП, у праці "війна і українці" закликав підтримати Російську імперію"

Б

перша в світі жінка, офіційно зарахована на військову службу у званні офіцера; четар Української Галицької Армії.

Г

юрист, автор праці "Самостійна Україна", проголошував ідею незалежності

Д

відомий історик, очолював Наукове товариство імені Шевченка, один з керівників ТУП

Запитання №19 з кількома правильними відповідями Балів: 4%

Які з наведених тверджень стосуються Головної укра­їнської ради

Запитання №20 з кількома правильними відповідями Балів: 4%

Що з наведеного стосується створення та бойового шляху Українських січових стрільців?

Запитання №21 з кількома правильними відповідями Балів: 4%

Які три західноукраїнські політичні партії створили Го­ловну українську раду?

Запитання №22 з кількома правильними відповідями Балів: 4%

Які твердження характеризують політику російської влади на окупованих територіях унаслідок Галицької бит­ви?

Опис тесту (учням цей опис не показується):

Тестова самостійна

Рефлексія від 1 612 учнів

Сподобався

1154 458

Зрозумілий

1070 542

Потрібні роз'яснення

1192 420