Травна, дихальна та кровоносна система тварин С.Р. 7/1

Запитання №1

Яка з тварин є сапротрофом?

Запитання №2

Які з тварин мають замкнену травну ситему?

Запитання №3

Як називаються органи газообміну, що мають вигляд розгалужених трубочок?

Запитання №4

Які клітини крові здійснюють транспорт газів?

Запитання №5

Скільки камер має серце в лелекоподібних?

Чорний лелека

Запитання №6

Установіть відповідність між схематичними зображеннями кровоносних ситем та тваринами, яким вони властиві:

1

Окунь

2

Кенгуру

3

Ропуха

4

Агама

А

Б

В

Г

Запитання №7

Впишіть орган який НЕ входить до травної системи:

  1. воло
  2. шлунок
  3. зелені залози
Запитання №8

Впишіть ПЕРШИЙ відділ шлунка жуйних тварин

  1. рубець
  2. сичуг
  3. сітка
Запитання №9

Впишіть назву типу травлення у павуків:

  1. позакишкове
  2. позаклітинне
  3. внутрішньоклітинне