Тіла і речовини

Запитання №1

Тіло – це….

Запитання №2

З чого складаються речовини?

Запитання №3

Які властивості мають тверді тіла?

Запитання №4

Подивись схему розташування частин речовини. Який стан зображено на схемі?

Запитання №5

Найменша неподільна частинка речовини називається...

Запитання №6

Встанови відповідність

1

Золото

2

Пісок

3

Деревина

4

Залізо

А

Б

В

Г

Запитання №7

Вкажіть тіло, створене природою

Запитання №8

Вкажіть тіло, що створене людиною