The Past Simple Tense

Запитання №1

I (do) my homework yesterday.

Запитання №2

I (meet) my friend last Friday.

Запитання №3

Polina (sleep) four hours yesterday.

Запитання №4

Artem (visit) his grandparents two days ago.

Запитання №5

He (not, skate) yesterday.

Запитання №6

Did he (work) last Monday?

Запитання №7

My sister (find) her dog three days ago.

Запитання №8

Dolly (not, play) computer games last Saturday.

Запитання №9

Did you (ride) a bike yesterday?

Запитання №10

I (not, ski) last winter.

Запитання №11

Did you (go) to the cinema yesterday?

Запитання №12

Your mother (phone) you ten minutes ago.

Режими доступу до тесту:

Тест ЗАКРИТИЙ для відображення в бібліотеці тестів

Тест ВІДКРИТИЙ для відображення в бібліотеці тестів

Тест ВІДКРИТИЙ для відображення в бібліотеці тестів, але проходження доступно лише з дозволу автора. Кількість запитань для перегляду обмежена