Сьогодні відбувся
Вебінар:
«
Порядок передавання документів на зберігання до архіву закладу освіти
»
Взяти участь Всі події

Тест: "Політологія"

Політика

Для кого: Дорослі

93 проходження

25 запитань

27.05.2021

229

4

0

Опис тесту:

Тест: "Політологія"

Запитання №1 з однією правильною відповіддю Балів: 3%

Знайдіть поняття, яке є узагальнюючим для всіх інших понять представленого нижче ряду:

1) політичні діячі;

2) президент держави

3) лідери суспільно-політичних рухів;

4) лідери політичних партій;

5) керівники парламентських фракцій. 

Запитання №2 з однією правильною відповіддю Балів: 3%

Хто ввів у науковий обіг термін «політика»?

Запитання №3 з однією правильною відповіддю Балів: 3%

Яку модель соціального розшарування «ідеальної держави» обґрунтував Платон?

Запитання №4 з однією правильною відповіддю Балів: 3%

Хто є засновником концепції поділу влади?

Запитання №5 з однією правильною відповіддю Балів: 3%

Яке визначення більш точно відображає предмет політології?

Запитання №6 з однією правильною відповіддю Балів: 3%

Що входить в світ політичного?

Запитання №7 з однією правильною відповіддю Балів: 3%

Кого можна вважати родоначальниками політичної науки?

Запитання №8 з однією правильною відповіддю Балів: 3%

Які з перерахованих категорій відносяться до політології?

Запитання №9 з однією правильною відповіддю Балів: 3%

До правильних форм правління Аристотель відносив:

Запитання №10 з однією правильною відповіддю Балів: 3%

В якій з позицій перераховані джерела політичної влади?

Запитання №11 з однією правильною відповіддю Балів: 3%

У чому полягає сутність легітимності політичної влади?

Запитання №12 з однією правильною відповіддю Балів: 3%

Яке з суджень є правильним?

Запитання №13 з однією правильною відповіддю Балів: 3%

Політична соціалізація може бути визначена як:

Запитання №14 з однією правильною відповіддю Балів: 3%

Яка з концепцій головною причиною зародження і розвитку політичного конфлікту вважає протиріччя, що виникають на основі класової нерівності людей?

Запитання №15 з однією правильною відповіддю Балів: 3%

Знайдіть поняття, яке є узагальнюючим для всіх інших понять представленого нижче ряду, і запишіть цифру, під якою вони зазначені.

1) лібералізм; 2) комунізм; 3) націоналізм; 4) консерватизм; 5) ідеологія;

6) анархізм 

Запитання №16 з однією правильною відповіддю Балів: 3%

4). Знайдіть поняття, яке є узагальнюючим для всіх інших понять представленого нижче ряду, і запишіть цифру, під якою вони зазначені.

1) Парламент; 2) уряд; 3) суд загальної юрисдикції; 4) орган влади;

5) арбітражний суд. 

Запитання №17 з кількома правильними відповідями Балів: 6%

Нижче наведений перелік термінів. Всі вони, за винятком двох, характеризують форми держави:

Знайдіть два терміни, що «випадають» із загального ряду, і запишіть у таблицю цифри, під якими вони зазначені.

Запитання №18 з однією правильною відповіддю Балів: 3%

З чого складається унітарна держава?

Запитання №19 з однією правильною відповіддю Балів: 3%

Знайдіть поняття, що є узагальнюючим для всіх інших понять представленого нижче ряду і запишіть цифру, під якою воно зазначено:

Запитання №20 з кількома правильними відповідями Балів: 6%

Нижче наведений перелік термінів. Всі вони, за винятком двох, пов'язані з поняттям «політичний режим».

1) авторитаризм; 2) федералізм; 3) тоталітаризм; 4) монархія; 5) демократія; 6) диктатура.

Знайдіть два терміни, що «випадають» із загального ряду.

Запитання №21 з однією правильною відповіддю Балів: 3%

Знайдіть поняття, яке є узагальнювальним для всіх останніх понять представленого нижче ряду: 1) Вибори депутатів; 2) виборче право; 3) списки політичних партій; 4) таємне голосування; 5) виборча кампанія.

Запитання №22 з кількома правильними відповідями Балів: 9%

Знайдіть в приведеному списку функції держави:
1)політична. 2)правоохоронна. 3)соціальна. 4)демократична.5) етнічна.

Запитання №23 з кількома правильними відповідями Балів: 12%

Серед наведеного переліку рис політичного режиму, оберіть ті які характерні для демократичного політичного режиму:

1) централізація політичної влади; 2) монополізація державною владою політичної сфери при відносній свободі в інших сферах громадського життя; 3) існування вільних ЗМІ; 4) формування державної влади на виборній основі; 5) реалізація принципу поділу влади; 6) контроль з боку держави всіх сфер громадського життя.

Запитання №24 з однією правильною відповіддю Балів: 3%

Знайдіть поняття, що є узагальнюючим для всіх інших понять представленого нижче ряду і запишіть цифру, під якою воно зазначено:

1) узгодження інтересів 2) політична комунікація; 3) функції держави; 4) підтримка правопорядку; 5) установлення правових норм.

Запитання №25 з кількома правильними відповідями Балів: 6%

Нижче наведений ряд термінів. Всі вони, за винятком двох, є ознаками тоталітарного режиму:

1) вільні вибори, 2) багатопартійність, 3) обов'язкова офіційна ідеологія, 4) терор, насильство 5) заперечення опозиції, 6) монополія влади на інформацію

Рефлексія від 73 учнів

Сподобався

66 7

Зрозумілий

49 24

Потрібні роз'яснення

49 24