Теорема Піфагора. Перпендикуляр і похила, їх властивості

Запитання №1

Найкоротша відстань від точки до прямої. 

Запитання №2

Відрізок, який сполучає дану точку, з точкою прямої, але не перпендикуляр

Запитання №3

Відрізок, що сполучає основи перпендикуляра і похилої, проведених з однієї точки називається

Запитання №4

перпендикуляр завжди коротший за….

Запитання №5

з двох похилих більша та, проекція якої….

Запитання №6

З точки до прямої проведено перпендикуляр і похилу, довжина  якої 15 см. Проекція похилої на пряму дорівнює 12 см. Знайдіть довжину перпендикуляра. (Не забутьте вказати одиниці  вимірювання при написанні відповіді)

Запитання №7

Результат пошуку зображень за запитом дотична до кола

З точки В до кола  проведено дотичну, А – точка дотику,  АВ=24 см, АО=7 см. Знайдіть відстань від центра кола  до точки В. (Не забутьте вказати одиниці  вимірювання при написанні відповіді)

Запитання №8

З точки до прямої проведено дві похилі, різниця довжин яких дорівнює 2 см. Знайдіть відстань від точки до прямої, якщо проекції похилих  дорівнюють 5см і 9 см. (Не забутьте вказати одиниці  вимірювання при написанні відповіді)

Результат пошуку зображень за запитом перпендикуляр і похила

Запитання №9

Одна із діагоналей паралелограма перпендикулярна до його сторони. Знайти більшу сторону паралелограма, якщо його діагоналі дорівнюють 34 см і 16 см. (У відповідь запишіть знайдену сторону у квадраті, а також вкажіть одиниці вимірювання.)

Режими доступу до тесту:

Тест ЗАКРИТИЙ для відображення в бібліотеці тестів

Тест ВІДКРИТИЙ для відображення в бібліотеці тестів

Тест ВІДКРИТИЙ для відображення в бібліотеці тестів, але проходження доступно лише з дозволу автора. Кількість запитань для перегляду обмежена

Нещодавно скористалися